Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Zelené karty a pokrytec Paroubek

Petr Nečas

HN, 4.9.2008/

Článkem "Zelenými kartami vstříc potížím" (HN, 25. srpna) Jiří Paroubek zpochybňuje, že bychom se potýkali s nedostatkem pracovních sil, tedy s hlavním důvodem pro zavedení zelených karet. Tak si to proberme.

Dnes je u nás rekordních 150 tisíc volných pracovních míst, z toho 65 tisíc bez kvalifikace. Zároveň klesá nezaměstnanost. Do značné míry díky reformám klesl počet dlouhodobě nezaměstnaných meziročně o 40 %. Tento trend je sice příznivý, na druhou stranu je velkým problémem řady zaměstnavatelů nepružný pracovní trh a nedostatek pracovních sil. To vyžaduje razantní změnu.

Hysterické výpady ČSSD vůči zeleným kartám jsou vtěleným pokrytectvím. Jiří Paroubek vládu napadá, že zelené karty zavádí "pro tu nejméně produktivní část českého průmyslu, která staví svoji budoucnost jen na podceněné síle, tedy pro ekonomiku minulosti".

Je tedy třeba jasně říci, kdo dal této "ekonomice minulosti" zelenou. Byly to vlády ČSSD, které svými masivními investičními pobídkami na úkor českých podnikatelů vyšly vstříc řadě silných nadnárodních firem. Ty mnohdy od počátku s levnou zahraniční pracovní silou počítaly. Česko má tak dnes největší podíl průmyslu na HDP v unii. V roce 2007 jsme byli jedinou vyspělou zemí, kde vzrostl podíl průmyslu na HDP a poklesl podíl služeb. Je to důsledek sociálně demokratické politiky podpory levných montoven.

Zdůrazňuji, že naší prioritou je snížit nezaměstnanost českých občanů. Proto je chceme více motivovat k přijímání práce. Měníme sociální systém, dlouhodobě žít jen ze sociálních dávek se nevyplatí. V tomto ohledu socialistické vlády prosazovaly pravý opak. Zároveň podpoříme zaměstnávání rodičů malých dětí, starších pracovníků a zdravotně postižených. Teprve na volná pracovní místa, o která nebudou mít zájem naši lidé, přijdou cizinci. Budou mít stejné pracovní a mzdové podmínky jako čeští občané. Část z nich, jak se ukazuje, už zkrátka některé práce dělat nechce.

Žádný nekontrolovatelný příliv cizinců nehrozí. V době odchodu ČSSD z vlády u nás legálně pracovalo 185 tisíc cizinců, dnes jich je o 90 tisíc více. Česká ekonomika potřebuje řádově desítky tisíc dalších, kteří mohou využívat zelených karet. Jejich zaměstnávání bude proti dnešku rychlejší a pružnější. Pootevíráme dveře jen těm, kdo nepředstavují politické, bezpečnostní či zdravotní riziko.

Cizinci u nás dnes tvoří jen pět procent zaměstnanců, obavy z negativního ovlivňování ceny práce jsou tedy nadsazené. Celý systém zaměstnávání cizinců bude transparentnější a kontrolovatelnější než současný stav. Ten představuje doslova eldorádo pro různé zprostředkovací gangy, pohybující se často za hranou zákona. Vláda ČSSD pro tyto kriminální jevy vytvořila podhoubí a nezabývala se jimi. Dnes je kritizuje. Jedním z cílů zavedení zelených karet je přitom vytlačení nelegální práce cizinců, často doslova za otrockých podmínek. Stanovením pravidel a zmenšením počtu vyžadovaných povolení se zároveň zmenší prostor pro korupci.

Nebude možné ani zneužívání sociálního systému. Pokud cizinec s kartou přijde o své zaměstnání, nebude mít nárok na sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti. Bude si muset do dvou měsíců najít nové pracovní místo se zelenou kartou, jinak ztratí povolení k pobytu. V případě, že je bez kvalifikace, mu bude zelená karta udělena pouze na dva roky bez možnosti opakování.

Poučili jsme se ze zkušeností západoevropských zemí a systém zelených karet bude mít řadu pojistek. Stojíme o pracovité lidi, kteří ctí naše zákony. Pokud chceme pomoci naší ekonomice, musíme dát zeleným kartám zelenou.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 47776 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA