Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Vystoupení prezidenta republiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Václav Klaus

Vystoupení prezidenta republiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně


Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že dnes, v den zahájení 50. mezinárodního strojírenského veletrhu a 6. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů mohu být zde v Brně mezi Vámi a pozdravit toto tradiční, a nepochybně nejvýznamnější setkání domácích a zahraničních vystavovatelů v naší zemi. Mezinárodní strojírenský veletrh je již 50 let přehlídkou výsledků českého průmyslu a obchodu a je také místem, které našim obchodním partnerům umožňuje se představit a navazovat a rozvíjet obchodní vztahy s našimi firmami.

Jubileum, které dnes vzpomínáme, patří v letošním osmičkovém roce, bohatém na šťastná i tragická výročí, k těm šťastným. Před 80 lety se Brno stalo díky otevření výstaviště veletržním městem. A před 50 lety začal první Mezinárodní strojírenský veletrh psát historii, která z Brna učinila jedno z významných evropských center mezinárodního obchodu. Není nadsázkou říci, že toto krásné výstaviště a každoroční veletrhy významně přispěly k přeměně Brna v moderní velkoměsto.

Velmi mne těší, že brněnské veletrhy nežijí pouze tradicí. Strojírenství, které vždy tvořilo páteř českého průmyslu, je u nás opět dynamickým a mezinárodně konkurenceschopným odvětvím. Je orientováno na vyspělé trhy, je atraktivním oborem pro zahraniční investice, dokáže se ve světě prosadit. O tom svědčí i vývoj naší obchodní bilance, která již řadu let, i přes růst cen vstupů a posilování koruny, dosahuje přebytků do značné míry díky úspěchům našich strojírenských firem. Myslím, že řada expozic na tomto veletrhu tuto dynamiku našeho strojírenství přesvědčivě ilustruje.

Český průmysl v posledních letech prokázal flexibilitu a schopnost využít komparativních výhod, které naše země má. Schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na světových trzích je pro prosperitu relativně malé otevřené ekonomiky, jako je naše, zcela rozhodující. Klíč k prosperitě naší země a jejích občanů proto máte v rukou Vy, představitelé byznysu. Na Vaší schopnosti vyrábět a prodávat, inovovat a nacházet místa na trhu závisí úspěch naší ekonomiky. Stát může rozumnou hospodářskou politikou Vaši aktivitu stimulovat, nebo naopak přílišnou regulací brzdit. Vždy jsem se snažil, aby v naší zemi dominovalo to prvé, aby stát vytvářel rámec a prostor pro podnikatelskou aktivitu, aby se nesnažil vybírat a vytvářet vítěze a poražené, aby důvěřoval v racionalitu svobodného trhu, nikoliv v schopnosti a předvídavost byrokratické regulace.

Bohužel, dnes žijeme v době, kdy stále narůstá opačný tlak. Tlak na regulaci všech možných aspektů podnikání i běžného života, tlak na zavádění stále nesmyslnějších omezení, ať již mají podobu nejrůznějších environmentalistických politik, zdánlivé ochrany zdraví, práce atd. Zde vidím hlavní hrozbu pro budoucnost našeho, ale i v širším smyslu evropského hospodářství. Toto zásadní konkurenční znevýhodnění, které každým dnem narůstá, nevyváží žádné rychlé přijetí eura či posílení evropského protekcionismu, jak i někteří z Vás neuváženě navrhují. Je v zájmu nás všech a Vás především, aby naše země a Evropa zůstaly otevřeným a konkurenceschopným prostorem, kde se dá podnikat, vyrábět a prodávat. Jinak nám hrozí, že se nám cesta mezi úspěšné a prosperující země znovu, tak jako před lety, uzavře.

Vím, že nejsem sám, kdo na tato nebezpečí poukazuje. Vím a jsem rád, že Vaši reprezentanti – jako je Svaz průmyslu a dopravy – jsou vidět a slyšet nejenom u nás, ale i v evropských institucích. Vím, že stejné otázky a problémy řeší i řada našich zahraničních partnerů ze zemí Evropské unie. Jsem proto rád, že se 50. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně stává i důležitým místem pro setkání mezinárodní podnikatelské komunity. Proto vítám všechny zahraniční partnery, ať jsou to ti největší z Německa, Francie, Slovenska či Ruska, či tradiční i noví vystavovatelé z mnoha dalších zemí celého světa.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám poděkoval jak za pozvání na dnešní odpoledne a večer, tak za tradiční výbornou organizaci veletrhu. Přeji Vám úspěch, neboť Váš úspěch je i úspěchem nás všech.

Václav Klaus, Rotunda Výstaviště, Brno, 15. září 2008Václav Klaus
Prezident České republiky
Čestný předseda ODS
Osobní stránky
 
  Přístupy: 52428 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA