Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Průvodce sociálním systémem v roce 2009

Petr Nečas

19.12.2008, Lidové noviny


Vážení čtenáři,

připravili jsme pro vás přehled změn sociálního systému od 1. ledna 2009, týkajících se především nemocenského pojištění a pracovního trhu.

V dubnu 2007 jsme představili teze reformy veřejných financí. Naprostou většinu programu v sociální oblasti se do této chvíle podařilo uvést do života. Museli jsme reagovat na neúměrnou explozi sociálních výdajů, způsobenou minulou vládou, a tento nebezpečný trend nekontrolovatelného zadlužování státu se nám podařilo zastavit. Systém sociálních dávek je adresnější a méně nákladný. Podporu rodin jsme přenesli do daňové oblasti, což je výhodné především pro rodiny s dětmi. Navíc nově snižujeme odvody na sociální pojištění. Od Nového roku si tak všichni polepší na vyšších čistých příjmech.

Zavedli jsme jasná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která je směřována k těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni, nebo je cílena do regionů postižených vyšší nezaměstnaností. Změny sociálního systému motivují lidi zůstat v sociální síti co nejkratší možnou dobu. Vyplácení dávek je podmíněno vyšší aktivitou, ti pasivní budou sankcionováni. Už nyní je patrný trend výrazného snižování dlouhodobé nezaměstnanosti vlivem zpřísnění výplaty sociálních dávek, meziročně o 30%. Celkový počet nezaměstnaných u nás patří stále mezi nejnižší v rámci Evropské unie. Změny v systému zaměstnávání zdravotně postižených vedly ke zvýšení jejich zaměstnanosti.

První etapou jsme zahájili dlouho odkládanou a nezbytnou důchodovou reformu, která zajistí dlouhodobou finanční stabilitu celého důchodového systému. Tyto změny, vyvolané demografickou situací, znamenají největší zásah do systému od 90. let a stabilizují ho minimálně na 30 let. Nebudou se dotýkat současných důchodců, kteří mají zajištěnou pravidelnou valorizaci důchodů. Zavedli jsme maximální vyměřovací základ pro pojistné. Změnili jsme systém nemocenského zavedením třídenní karenční doby a úpravami výpočtu dávek. To se projevilo pozitivním vývojem snižování pracovní neschopnosti o čtvrtinu a především krátkodobé pracovní neschopnosti téměř o polovinu. Vytváříme podmínky pro posílení soudržnosti rodiny, umožnili jsme větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené.

Co prosazujeme dále? Chceme zvýhodnit krátkodobé pracovní úvazky a více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti, či další, na pracovním trhu znevýhodněné skupiny, jako jsou zdravotně postižení, spoluobčané starší 55 let, studenti nebo lidé pečující o blízké osoby. Podporujeme zlepšení služeb pro rodinu, chceme rozšířit dostupnost individuální péče o děti za přijatelných a jednoduchých podmínek. Pracujeme na druhé a třetí etapě důchodové reformy. Připravujeme změnu systému sociálně-právní ochrany dětí preferencí náhradní rodinné péče před ústavní. Chceme pokračovat v liberalizaci pracovního trhu koncepční změnou zákoníku práce. Zvláštní pozornost budeme věnovat zvýšení kvality života seniorů.

Z této stručné bilance vyplývá, že řadu zásadních kroků jsme již prosadili, neméně důležité výzvy nás ještě čekají.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 47734 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA