Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Prožít příběh Bible na vlastní kůži

Josef Mlejnek


(recenze na knihu rozhovorů s Janem Hellerem Na čem mi záleží)

Rozhlasové rozhovory Petra Vaďury s jedním z patriarchů naší evangelické biblické exegeze, profesorem Janem Hellerem Na čem mi záleží navazují na podobné dílo Znamení odkazující k nebi, které vyšlo před dvěma lety rovněž v nakladatelství Vyšehrad. Mezi časovými údaji o vydání obou knih se nachází ještě jedno datum: 15. ledna roku 2008 profesor Heller zemřel, přičemž poslední „ranní slovo“ si mohli posluchači Vltavy vyslechnout ještě dva dny před jeho odchodem. Kromě výkladů k úryvkům z textů Staré smlouvy zahrnuje toto poslední dílo i témata obecnější (Je Starý zákon krutý?, O duši), a především text, podle kterého je pojmenována celá kniha, „Na čem mi záleží“, který lze chápat také jako Hellerovu závěť, odkaz.

I tuto knihu lze s užitkem číst od konce, neboť v jejím závěrečném oddílu se nachází důležitá kapitola přímo nazvaná Jak číst bibli. Z Hellerova vlastního životopisu se dozvídáme, že pocházel z učitelské rodiny – od útlého mládí měl pak to štěstí, že doma mohl „ležet v knihách“: jeho oblíbeným autorem byl Shakespeare. Na otázku, jak číst biblické příběhy, odpovídá při exegezi příběhu uzdravení Naamana, velitele vojska aramejského krále, z 2. Knihy královské. Říká, že nejde o pouhý záznam starobylých dějů: „Já nečtu tento příběh ani jako zápis historie, ani jako vybájenou legendu, nýbrž vidím v něm něco jako divadelní hru. /…/ Cílem tohoto dramatu je působit na nás, na diváky, a to tak, že budeme vtaženi do děje, abychom se s postavami mohli ztotožnit a jejich příběh prožít na vlastní kůži.“ Tento přístup není libovolný, neboť je v souladu s Duchem, který v různých místech a dobách a také prostřednictvím a účastí různých lidí naše svatá Písma utvářel. Protože nejde „o něco vymyšleného, ani to není reportáž“, píše Heller v uvedení do čtení bible, je třeba bibli číst „jakožto vyznání víry“, které se křesťanovi soustřeďuje v Kristu. „Nesnažím se vykládat text snadno a rychle na Pána Ježíše, přesto cítím, jak mi Kristem voní,“ říká Heller na jiném místě. Hlubokých a soustředěných výkladů a odpovědí je v knize Na čem mi záleží mnoho – pozoruhodný je například výklad věnovaný matce Páně Marii.

Kardinál Jean Danielou kdysi napsal, že křesťan není žádná bludička ploužící se slzavým údolím, ale stejně jako otec naší víry Abrahám putuje k zemi, kterou mu ukázal Bůh. V závěru svého testamentu „Na čem mi záleží“ Jan Heller říká (chtělo by se napsat dodává): „Bůh přeci může všecko a třeba nás vír Ducha uchvátí vzhůru jako Eliáše – nad bídu lidského ulpívání, nad strmou výšku katedrál – a my uvidíme to, k čemu jsme celým svým životem tíhli… Strohá katedrála, strohé křesťanství. Dej nám Bůh neumět víc než Krista ukřižovaného!“ To je ovšem řesťanství spíše strmé, nežli jenom strohé…

Jan Heller: Na čem mi záleží. Rozhlasové rozhovory o biblických textech vedl s autorem Petr Vaďura. Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2009 jako třetí svazek edice Rozhovory nad biblí. 320 str. Doporuč. cena 279 Kč.

Poznámka: V nakladatelství Vyšehrad vyšla letos druhá kniha „rozhovorů nad biblí“ s bývalým profesorem Evangelické teologické fakulty Janem Hellerem Na čem mi záleží – nazvaná podle textu, který lze považovat za duchovní závěť velkého biblisty a muže hluboké víry, který zemřel 15. ledna 2008. Obě knihy jsem recenzoval pro Týdeník rozhlas – recenze na první knihu vyšla na Virtually zhruba před měsícem. Obě na sebe, stejně jako knihy, volně navazují. (jfm)Josef Mlejnek
 
  Přístupy: 17692 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA