Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Evropské superministerstvo?

Edvard Kožušník

Odmítám snahu pana poslance Broka vytvořit z Evropské služby pro vnější činnost super instituci, která by odebrala členským státům řadu diplomatických a konzulárních aktivit.

Věcný rozsah aktivit Evropské služby pro vnější činnost by se měl držet rámce vytyčeného v Lisaboské smlouvě, tedy měla by působit ve spolupráci s diplomatickými službami členských států a nikoliv přebírat jejich dosavadní pravomoci a postupně je zcela nahradit.

Přestože Evropská unie dle Lisabonské smlouvy disponuje právní subjektivitou, tak to nezakládá její oprávnění k tomu, aby v oblasti diplomacie a konzulárních styků působila nad státy. Působnost Evropské služby pro vnější činnost tak musí být vymezena vedle států jejich diplomatických a konzulárních aktivit jako podpůrný a spolupracující orgán.

Pokusy o vytvoření diplomatické služby, která bude fungovat na komunitární úrovni a přes personální propojení s národními diplomatickými službami, by jejich působnost měla postupně nahradit, je nebezpečným způsobem jak odebrat národním státům jeden ze základních atributů projevu jejich suverenity. Teze o tom, že zaměstnanci velvyslanectví Unie převezmou konzulární úkoly související se státními příslušníky nečlenských zemí jsou toho jen jasným důkazem.

Plánovaný vznik Evropské školy diplomacie jako centrálního školícího střediska je pak jen novodobou obdobou Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů, na nějž se jezdili školit diplomati z "východního bloku" v době "studené války".Edvard Kožušník
Autor je vedoucí projektu Efektivní stát
 
  Přístupy: 11400 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA