Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Chceme jasnou odpověď na klíčové otázky

Martin Říman

Poslanec Martin Říman:
Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, já jsem byl upřímně udiven, když jsem si přečetl program schůze Poslanecké sněmovny a mezi body programu byl i bod Informace vlády o privatizaci Unipetrolu. Byl jsem překvapen, protože jsem nečekal takovou vstřícnost ze strany vlády vůči kauze, která poslední dva měsíce hýbe českou společností. Nicméně poté, co jsem nyní pečlivě vyslechl to, co pan ministr financí přečetl z rozdávaného materiálu, pochopil jsem, proč ta nebývalá vstřícnost. Vláda se rozhodla hrát stínohru, kdy sice o privatizaci Unipetrolu hovoří, ale nehovoří o otázkách, které rezonují poslední týdny českou společností, veřejným míněním, médii a politikou.
Zkrátka a dobře - odpovědi na klíčové otázky, které jsou v posledních týdnech kladeny, nebyly nejen zodpovězeny, ale řečník se jich ani okrajově nedotkl. A já musím říci, že pokud na tyto otázky nebude dána jasná a jednoznačná odpověď, tak celá transakce, která zde byla popsána, bude i nadále vzbuzovat silné podezření, a to takové, že součástí privatizace byly s největší pravděpodobností i nekalé obchody, jejichž aktéry byli v některých případech i vysocí představitelé České strany sociálně demokratické.
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová odeslala již před několika týdny žádost předsedovi Sněmovny panu Zaorálkovi, aby požádal Sejm Polské republiky o zpřístupnění informací, které získala zvláštní vyšetřovací komise tohoto zákonodárného tělesa. Pan předseda Zaorálek tuto logickou žádost o spolupráci mezi parlamentními orgány zamítl. Stejně tak předseda Občanské demokratické strany o několik dnů později požádal premiéra Paroubka v otevřeném dopis, aby využil svých pravomocí a prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí předložil české veřejnosti kompletní informace, ke kterým dospěly polské vyšetřovací orgány v souvislosti s okolnostmi prodeje státního podílu ve společnosti Unipetrol. Pan premiér, pokud je známo, tak rovněž neučinil.
My jsme však rozhodnuti otázky, které hýbají tímto případem, klást i nadále a i nadále trvat na jejich zodpovězení. Dovolte mi, abych ty otázky shrnul. Není jich málo.
1. Jak kvalitně vláda zkoumala bezpečnostní rizika zájemců o koupi Unipetrolu? Je známo, že tři ze zájemců byli hned v jakémsi předkole vyřazeni právě z těchto důvodů. Jak zkoumala tuto skutečnost u firmy PKN Orlen, když v té době již tato firma byla vyšetřována už zmíněnou zvláštní vyšetřovací komisí polského Sejmu a když v orgánech této společnosti a majetkovými podílníky jsou lidé, kteří jsou navázáni na ruské tajné služby.

2. Z jakého důvodu poslal premiér Paroubek svého ředitele kabinetu Zdeňka Doležala jednat s polským předsedou vlády?
3. O čem jednal Zdeněk Doležal s polským premiérem a co bylo výstupem tohoto jednání?
4. Existuje z tohoto jednání zápis? Co je jeho obsahem? Proč není zveřejněn?
5. Je pravdou, že není zveřejněn proto, že obsahem jednání byla nabídka obchodu z české strany v podobě zastavení vyšetřování korupce českých vládních politiků polskou prokuraturou výměnou za schválení výkupu akcií minoritních akcionářů Unipetrolu za cenu 139 korun českých, přičemž připomínám, že současná cena na burze se pohybuje téměř na dvojnásobku.
6. Je pravdou, že premiér Paroubek intervenoval v této věci telefonicky u šéfa u Komise pro cenné papíry Holmana?
7. Věděl premiér Paroubek o jednání svého ředitele kabinetu Doležala a svého poradce Roberta Pixy s panem Spirou? Bylo to jejich jediné jednání, na které byl vyslán.
8. Jak si pan premiér vysvětluje větu "pět na stole českých"?
9. Proč pan premiér tvrdí, že Robert Pixa nebyl jeho poradcem, když sám podepsal jeho jmenování?
10. Proč se politici České strany sociálně demokratické tak intenzívně scházeli s panem Spirou -podle informací týdeníku Euro třicetkrát za poslední tři roky - když pan ministr financí věděl, že tento člověk je trestně stíhán.
11. Proč pan premiér tvrdí, že jde o provokaci vůči sociální demokracii? Jeho dnes již sice bývalý, ale tehdy reálný zaměstnanec Zdeněk Doležal si v rozhovoru, který viděl celý národ, aktivně určoval podmínky tohoto "obchodu". Nebo snad dva premiéři ČSSD zaměstnávali provokatéra?
12. Vzhledem k postoji Komunistické strany Čecha Moravy, která ještě před 14 dny hřímala dokonce o nutnosti svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny ve věci Unipetrolu, čím zaplatila ČSSD komunistům za to, že dnes ji zachránili před zřízením vyšetřovací komise? Dámy a pánové, to jsou otázky, před kterými nelze strkat hlavu do písku. Jak jsme se všichni mohli dnes nebo dokonce i včera dozvědět ze sdělovacích prostředků, zvláštní komise polského Sejmu ukončila po více než roce svého působení vyšetřování této aféry kolem koncernu PKN Orlen.
V závěrečné zprávě se mimo jiné hovoří o netransparentní privatizaci českého Unipetrolu a důvodných podezřeních z korupce. Cituji ze sdělovacích prostředků: "Pochopitelně se hovořilo i o Unipetrolu. Zazněla slova, že nejsou pochybnosti o tom, že to nebyla transparentní transakce. Zazněla slova o tom, že transakce byla pochybná, že byla vadná, špatná a že jsou důkazy k tomu, že došlo ke korupci. Hovořilo se o částce minimálně 42 miliónů eur. " Konec citátu.
Rovněž polská prokuratura případ intenzivně stále šetří. Chce snad někdo z české vlády obviňovat polskou prokuraturu, že je obětí provokace? Chce snad někdo obvinit polskou vyšetřovací komisi při Sejmu, že výsledek její více než roční práce je provokací? Další otázkou, kterou je nutno si položit, je co dělá v této věci česká policie. V televizi všichni jasně viděli, jak si vysoký státní úředník říká o úplatek. Od tohoto okamžiku uplynulo do dneška 22 dní, tedy více než 3 týdny. Policie za tu dobu neposkytla jedinou informaci, jak v této záležitosti postupuje. Stejně tak neposkytl žádnou informaci ani ministr vnitra. Když si srovnáme horečnou aktivitu policejních orgánů a ministra v případě "Kořistka", kdy na základě sdělení jednoho jediného člověka byli zavíráni lidé do vazeb, republikou létaly vrtulníky a ministr kreativně navrhoval použití detektoru lži, tak musíme konstatovat, že zřejmé je pro naši policii průkaznější tvrzení jednoho jediného člověka než to, co na vlastní oči vidí 10 miliónů lidí. Detektor lži není v tomto případě, pane ministře, prostřednictvím předsedajícího, nutno používat. Stačí zapnout televizi a chtít slyšet.

To, co tady bylo mnou řečeno, samozřejmě nejsou důkazy. Jsou to však velmi vážné indicie, které ukazují, že jak vláda, tak její premiér a koneckonců celá vládní administrativa nemá z nějakého zvláštního důvodu zájem případ řešit. Koneckonců premiér Paroubek v tomto smyslu vydal směrem k policii velice jasný signál o tom, co si přeje, když sice jeho úřad podal na pana Doležela a Pixu trestní oznámení, ale ihned dodal - cituji z tisku dne 31. srpna: "Očekává, že policie trestní oznámení vrátí, protože důkaz v podobě videokazety z reportáží Novy nebude podle něj dostatečný. " Velmi zřetelná instrukce jak konat.
Dámy a pánové, zdá se, že bohužel žijeme v zemi, kde právo funguje pouze podle potřeby, kde policie nebo podle mého soudu spíše její vrcholová část není nadále garantem vlády práva, ale plničem vůle momentálně několika mocných jedinců. Proto mělo zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny smysl. Osobně se nedivím, že jste tak vehementně někteří hlasovali proti. Podle nově schváleného jednacího řádu, jak si jistě uvědomujete, by tentokrát její jednání bylo již veřejné v přímém přenosu. Jeden přenos, totiž z hotelu Hoffmeister, vám asi stačil. Děkuji.Martin Říman
ministr průmyslu a obchodu ODS
Osobní stránky
 
  Přístupy: 130522 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA