Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


ČSSD vede zemi nejen do ekonomické, ale i politické propasti

Zbyněk Klíč

O negativních důsledcích návrhů ČSSD na hospodářskou situaci ČR byly již napsány stohy papírů. V dnešní situaci po odložení stížnosti Miloše Melčáka se ukazuje, že je naprosto nekompetentní i v oblastech tak ošemetných, jako je změna ústavy a politická stabilita v zemi.

ČSSD dogmaticky trvá na termínu voleb 9.-10. října. Prý je to zadání politické reprezentace a je třeba se jej držet. Všechny strany kromě sociální demokracie již pochopily, že v případě uznání Melčákovy stížnosti prostě volby objektivně v tomto datu nelze udělat. Nejbližší možný termín je poslední víkend v říjnu, s týdenní rezervou navrženou expertní komisí pak o týden později. To vše v případě přijetí senátního návrhu na samorozpouštěcí právo Sněmovny.

Podle ČSSD, resp. jejího zástupce v expertní komisi Michala Haška však návrh obsahuje problematické body, napadnutelné Ústavním soudem. Podle Haška jde o fakt, že volby bude znovu vyhlašovat prezident a že pro stihnutí listopadového termínu by bylo třeba zkrátit lhůtu na přípravu voleb na 45, což je nepřípustné. To však přímo protiřečí požadavku ČSSD na co nejrychlejší volby, v případě nezkrácení lhůt by byly volby ještě později. Pravomoc prezidenta, resp. hlavy státu vyhlašovat volby je zásadou používanou ve většině evropských zemí, proto není důvod na této praxi něco měnit.

Návrh ČSSD je prý lepší a právně nenapadnutelný. Když však zjistíte, co ČSSD ve skutečnosti navrhuje, musíte se nad jejím počínám zarazit. Druhý (!) expert sociální demokracie na ústavní právo totiž v dnešním Právu popsal onu změnu v podání ČSSD: Navrhuje „zakotvení trvalé ustanovení o rozpuštění Sněmovny, pokud se na tom usnese 120 hlasy. Současně by se do ústavy vložilo další trvalé ustanovení o možnosti ukončit volební období Sněmovny na základě zvláštního ústavního zákona“. Tedy toho, co bude z ústavní závadnosti ve čtvrtek posuzovat Ústavní soud. Má jít o kličku, jak trvale (tedy předpověditelně) zakotvit jednorázová ústavní opatření, tedy to, co většina ústavních právníků kritizuje ze všeho nejvíce. Návrh ČSSD je tedy stokrát kontroverznější než návrh na pouhé vymezení samorozpouštěcího práva Sněmovny....

Jak ČSSD lavíruje a snaží se získat politické body i na této delikátní záležitosti, vyplývá z dalších vyjádření jejích představitelů. Navrhuje počkat s trvalou změnou Ústavy až po rozhodnutí soudu. Tím naznačuje, že jí vůbec nejde o stabilitu Ústavy a dále je ochotna podrobovat zemi hrozbě stížností na jednorázovost ústavních zákonů. Pokud by jí totiž skutečně šlo o stabilitu, schválila by trvalou změnu Ústavy tak i tak.
Korunu všemu nasadil expert strany Radovan Suchánek v již zmíněném rozhovoru pro Právo, kde uvedl, že „není důvod, aby se ústavodárce ohlížel na názory ÚS“. To má co do činění s pohrdáním soudy a to už je trestný čin..

ČSSD by měla rychle opustit taktiku z nastalé situace maximálně vytěžit politické body a přijmout jen ústavně maximálně čistá ustanovení. Že si uvědomuje svoji situaci, kdy i bez ní ostatní strany změny schválí, dosvědčuje i včerejší jednání zástupce ČSSD s Kováčikem z KSČM a snaha získat komunisty pro svůj návrh. Tím však zemi ještě víc vystavuje hrozbě permanentí politické krize, což je v případě ČSSD jako strany aspirující po vládních funkcích mimořádně neodpovědné.Zbyněk Klíč
výkonný redaktor CEVROREVUE
 
  Přístupy: 52366 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA