Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Oldřich Vlasák, Jaroslav Kubera: Radiofórum08.01.2010, Radiožurnál
Moderátor (Jan Bumba):


Jestli má někdo opravdu radost zhustého sněžení, které dnes zasáhlo většinu území České republiky, tak to jsou prodejci nástrojů na odklízení sněhu. Počínaje obyčejnými lopatami a konče sněhovými frézami za desítky tisíc na odbyt jde všechno a i prodejci si všimli, že stroje a nástroje letos ve větší míře nakupují obecní úřady a organizace, které mají na starosti úklid veřejných prostranství. Pravděpodobně i proto, že na obce přešla před letošní zimou odpovědnost za stav chodníků, ještě loni vzimě museli chodníky uklízet majitelé přilehlých nemovitostí. Stihnou města uklízet chodníky a nezatíží to příliš jejich rozpočty? Můžete se do naší debaty také zapojit na adrese ozvěnydne@rozhlas.cz. Na lince je nyní senátor ODS Jaroslav Kubera, který inicioval změnu zákona, na jejímž základě za stav chodníků zodpovídají jen jejich vlastníci. Dobrý večer.Jaroslav Kubera, senátor PČR (ODS):


Dobrý večer.Moderátor (Jan Bumba):


A Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí. Dobrý večer i vám.Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí (ODS):


Dobrý večer.Moderátor (Jan Bumba):


Pane senátore, vy jste vněkolika rozhovorech zdůrazňoval, že nejde o novelu, která by se primárně zabývala tím, že chodníky budou uklízet jen obce, ale že jde hlavně o to, kdo zodpovídá za komunikace, když na nich třeba dojde kúrazu. Ukazuje podle vás dosavadní zkušenost, že tato úprava zákona byla krok správným směrem?Jaroslav Kubera, senátor PČR (ODS):


Tak, podle mého názoru nepochybně. Já jsem zrovna dnes absolvoval sněm starostů vnašem okrese a žádné zvláštní problémy nevznikly, potvrdilo se to, co jsem tvrdil od začátku, že za prvé ta novela se vůbec netýká sněhu, ale odpovědnosti za majetek, a za druhé, že lidé, kteří uklízeli, budou uklízet vyhláška nevyhláška, zákon nezákon i dál, a ti, kteří neuklízeli nikdy, uklízet nebudou. Tak to je a tak se to také stalo, ale musím říct kpotěšení, že většina lidí si to uvědomila, bohužel je smutné, že zrovna dnes vTřešti na Jihlavsku zemřel 64tiletý muž při uklízení sněhu, ale to nesouviselo ani stímto zákonem ale řekněme, že on byl nemocný, měl několikanásobný bypas, ale vždycky je taková událost smutná.Moderátor (Jan Bumba):


Pokud ale na druhé straně třeba i prodejci sněhových fréz hlásí, že letos jejich zboží nakupují ve větší míře obecní úřady, tak asi obce mají více starostí súklidem nebo ne?Jaroslav Kubera, senátor PČR (ODS):


Tak obce mají více starostí určitě s úklidem také proto, že on kupodivu je to zvláštní, konečně začal v zimě padat sníh a ty problémy se soustřeďují na pozemní komunikace, kde probíhá automobilový provoz, na těch chodnících se nic tak zvláštního neděje, ale skutečně, a je to vcelé Evropě a vcelém světě, že takovéto kalamity neumí bezezbytku zvládnout nikdo, tak to prostě je a stačí se podívat večer dnes na televizi, kde budou záběry zAnglie, ze Spojených států a odjinud a bude to všude stejné.Moderátor (Jan Bumba):


Pane Vlasáku, i jak to je zvašeho pohledu, doplnila města a obce jen pojištění pro případ úrazu na jimi vlastněných chodnících nebo musí ve větší míře uklízet?Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí (ODS):


Tak, samozřejmě obce se připravily, koupily si patřičnou techniku, pokud na to měly finance…Moderátor (Jan Bumba):


Pane Vlasáku, já se moc omlouvám, že vám do toho vstupuji, ale zdá se, že máme velmi nekvalitní telefonické spojení, pokud vás mohu poprosit, tak se nepohybujte a budeme doufat, že se spojení zlepší. Myslíte tedy, že skutečně narostla obcím povinnost uklízet chodníky před, o letošní zimě?Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí (ODS):


Určitě narostla, je s tím více starostí, na druhou stranu souhlasím spanem senátorem a primátorem Kuberou, že většina občanů dále samozřejmě uklízí, ty obce mají stím více starostí, více nákladů, to je asi zásadní problém. Dochází samozřejmě i kvíce stížnostem od občanů, že nemají uklizeno a dochází ke konfliktům, například se státem nebo skrajem, protože některé komunikaci patří státu, některé kraji a nahrnují ten sníh na chodníky, které má zase uklízet město. Dalším problémem jsou majetkoprávní vztahy, to znamená, že ne všechny chodníky patří obci, ale jsou tam i soukromé pozemky.Moderátor (Jan Bumba):


A jak drahé to pro obce je? Víme, že třeba pražský magistrát tvrdil během přijímání této novely zákona, že to velice výrazně zvýší náklady obecních rozpočtů, pane Vlasáku.Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí (ODS):


Tak, jedná se o desítky milionů korun, pakliže bych se bavil o celé České republice, přesné odhady samozřejmě zatím nemáme, to budeme vědět víceméně zhruba vpolovině zimy, ale je to, je to nemalý náklad, se kterým obce musí počítat navíc.Moderátor (Jan Bumba):


Pane senátore Kubero, desítky milionů korun, to není malá částka pro rozpočty obcí.Jaroslav Kubera, senátor PČR (ODS):


Já se musím usmívat, protože když jsem se zúčastnil kolegia primátorů, kde se ty částky počítaly, tak Praha tehdy vyčíslila částku 3 miliardy korun, kterou později upravila na miliardu korun a skutečnost bude samozřejmě úplně jiná, zejména v Praze, kde toho sněhu velmi málo padá, ostatně Česká republika ušetřila, protože zatím do Vánoc žádná zima nebyla, já to vidím i na našich normální zimní údržbě, že jsme si vlastně vprosinci našetřili na, na tuto kalamitu, takže ta se finančně výrazně neprojeví, ale co jiného proboha, by obce měly dělat? Já bych odkázal kolegu Vlasáka na jeho kolegu Hynka Fajmona, který píše na krásném blogu, co jiného by starosta měl dělat, než se starat. On byl také starostou a já si myslím, že ta doba, kdy to bylo my a oni už doufám pominula a já nechápu starosty, kteří se tolik rozčilují nad tím, což je základní povinnost obce, na rozdíl od jiných povinností, do kterých se obce pletou a pokud jde o Svaz měst a obcí, tak kdyby se zasadil o to, aby stát platil obcím přenesenou působnost, tak by měly nepřeberné množství peněz na uklízení sněhu. Tam bohužel Svaz tak účinnou činnost nevyvíjí.Moderátor (Jan Bumba):


Pane Vlasáku, pan senátor mluví o tom, že odklízení sněhu je základní povinnost obcí.Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí (ODS):


Já bych nejprve chtěl říci, že pan senátor Kubera by se měl více zajímat o to, co dělá Svaz, protože my jsme prosadili, že 95 procent nyní přenesené působnosti ten stát hradí. To je velký krok a pro rok 2010 to budeme mít takto hrazeno.Moderátor (Jan Bumba):


Zůstaňme, prosím, u úklidu sněhu.Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí (ODS):


A co se týče úklidu sněhu, já nepochybně souhlasím stím, že starosta, to znamená zastupitelstvo by se mělo starat o zájmy svých občanů. To znamená o kvalitu a sjízdnost cest i samozřejmě chodníků, ale není možné bez jakýchkoliv připomínek prosadit takhle rychle zákon, který má vsoučasné době finanční krize velké dopady do rozpočtu obcí, to si pan senátor jistě uvědomuje také.Moderátor (Jan Bumba):


Mluvilo se o tom, že možná obce budou muset sáhnout ke zvýšení daně znemovitostí. Stalo se to už nebo bude to nutné, bude to na pořadu dne, co myslíte, pane senátore?Jaroslav Kubera, senátor PČR (ODS):


Já jenom připomenu, že ten zákon se projednával dva roky a nabyl účinnosti 16. dubna vroce 2009 a já jsem trval na tom, aby právě takto nabyl účinnosti, aby obce, aby nezačal platit vzimě, aby obce měly dosti času se na to připravit. To jen na okraj. Pokud jde o daň znemovitosti, tam došlo knaprosto nekoncepčnímu postupu Fischerovy vlády, kdy zničeho nic zasáhla obcím jaksi do, do pískoviště a stanovila standardní koeficient 2, což vněkterých obcích znamenalo desateronásobné zvýšení daně, pokud oni použili toho koeficientu 5. My jsme se vrátili vlastně na tu původní hodnotu, takže jsme dali koeficient 1, takže vnašem městě je ta daň přesně jenom stanovená státem. Nechápu vůbec, proč to vláda udělala, zřejmě proto, že jí došly peníze a ví, že obce budou plakat, že nemají peníze, tak jim vlastně dala, dala možnost, aby si je takto na lidech vyzískaly. Já jsem dlouholetý odpůrce daně znemovitosti, považuji za nemorální, a navrhuji zavedení komunální daně, která by lépe vyjadřovala to, že samozřejmě nějaké daně se vybírat musí, ale my máme x místních poplatků, které Teplice postupně ruší, už nám zbyl jenom jeden, a to za psy. Ty ostatní jsme zrušili a myslím si, že daň znemovitosti není to řešení. Ta má sloužit sice ktomu, kčemu má, ale oni ji platí jenom majitelé nemovitostí a ti ostatní neplatí, takže ale to je jiný problém a jiná otázka, které se budeme vSenátu teď věnovat.Moderátor (Jan Bumba):


Pane Vlasáku, mohou obce vnějaké míře využít zvýšení daně znemovitosti právě pro úklid chodníků?Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí (ODS):


No tak, daň znemovitostí je čistým příjmem rozpočtu obcí, čili záleží na obcích, jak tyto prostředky použijí. Tady ty peníze nemají barvu jednu, že by se měla využít potom třeba na chodníky, tedy záleží na prioritách té obce jako takové. Souhlasím stím, že to byl nekoncepční krok a bylo to krátce po tom, co jsme si vymohli tuto možnost určovat tento koeficient, čili mnoho obcí naopak, aby ten dopad do rozpočtů rodinných nebyl tak silný, snižuje ten koeficient a tím pádem se snaží, aby občané nebyli natolik zatěžováni, ale souhlasím stím, že do budoucna jedna zvariant je zvýšit daň znemovitostí nebo komunální daň, jak chce pan senátor a jasně říci, na co tyto prostředky půjdou.Moderátor (Jan Bumba):


Přišel nám teď do Ozvěn dne email od pana Krause zBrna, který píše, že vBrně vše vyřešili, na chodníky vyvěsili cedule, chodník se vzimním období neuklízí. To asi, pane Kubero, není to, jak to mělo dopadnout nebo ano?Jaroslav Kubera, senátor PČR (ODS):


Prosím vás, tato tabule, to jsou vždycky ty mediální bubliny. Tato tabule platí možná deset, možná dvacet let, že obce mohou na úseky, které nejsou frekventované, aby zbytečně nevyhazovaly peníze, umístit tabulku, tento chodník se vzimě neudržuje. Já jsem svého času, už jsem byl tehdy starosta, jsem si chtěl vyvěsit takovou tabulku na svůj chodník, zlegrace a úřad mě rychle ubezpečil, že to já nemohu, že to může jenom úřad, takže to není nic nového, samozřejmě by tato tabulka neměla být nadužívaná, ale vněkterých místech, třeba vparcích, kde skutečně se to nevyplatí, protože okolo vede chodník, by bylo nesmyslné tento park vzimě udržovat, když tam projdou dva lidé za den a mají možnost jít jinudy. Přece ty priority jsou jasné, každá obec zpracovává plán zimní údržby a tam stanoví komunikace a chodníky, které jsou široce využívány, ať už žáky do škol nebo občany při cestě do zaměstnání, na autobus a podobně a ty uklízí, ale ve vilové čtvrti, kde 90 procent lidí vživotě po chodníku nešlo, protože do práce odjíždí autem, tak samozřejmě tam třeba jako u nás uklízí jenom jednu stranu chodníku, a to tu, která lze uklízet strojově, kde nepotřebujete ruční práci, která je samozřejmě drahá.Moderátor (Jan Bumba):


Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor. Našimi hosty byli senátor ODS, primátor Teplic Jaroslav Kubera a předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák.

 
  Přístupy: 176496 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 
Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA