Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Islám - perspektiva EU

Jiří Oberfalzer

25.01.2010, Týden

V debatách kolem evropské ústavy, potažmo lisabonské smlouvy, nebylo zdaleka tolik sporů o pravomoci EU a způsobu rozhodování jako o preambuli, která měla vyjádřit podstatu evropské civilizace. V zájmu absolutní korektnosti a překonávání evropské soběstřednosti z ní nakonec zmizelo slovo křesťanský. To byl pro mě první vážný varovný signál, že to s Evropou není v pořádku.

Říkáme často o svém národu, že bude vydán na pospas všem cizím zájmům, pokud zapomene na své kořeny. Totéž lze vztáhnout na evropskou civilizaci. Pokud se nebude hlásit ke svým kořenům, pak se v ní zakoření všechno jiné a vlastní identita vyprchá.

Příliv imigrantů z religiózně odlišných kultur má mimo jiné důvody příčinu v koloniální minulosti některých evropských zemí.

Odškodným za dřívější vykořisťování byl volný přístup na evropské teritorium. Současná imigrace má převážně povahu útěku za blahobytem. Ani dřívější, ani současná však nepřichází do Evropy za duchovními a demokratickými hodnotami, nýbrž spíš za sociálním systémem, který je také tím hlavním (jediným) principem, který s námi sdílejí. Noví usedlíci si zde budují repliku světa, který zanechali ve své původní domovině.

Evropa je naučena tolerovat víru jako privátní statek, ale mně se zdá, že je ta tolerance často jednostranná a že ti, kteří požívají výhod tohoto svobodomyslného prostoru, je zneužívají. Nemůžeme na druhou a třetí generaci někdejších imigrantů pohlížet stále jako na přistěhovalce, určitě můžeme trvat na tom, aby respektovaly naši kulturu a hodnoty. Nerovnováha, která se v této oblasti prohlubuje, spolu s postupující laxností evropských křesťanů ve věcech víry a nemateriálních hodnot, vytváří prostor k pronikání jiných kultur, náboženství (a sekt). Zejména když jejich nositelé berou se vší vážností Boží imperativ: milujte se množte se.

Duchovní vyprahlost křesťanské Evropy navíc přivádí mnohé do lůna jiných církví, kde nalézají silnější emoce a větší opravdovost víry. Islamizace Evropy je v tomto světle reálnou perspektivou.Jiří Oberfalzer
senátor ODS, předseda stálé komise senátu pro sdělovací prostředky
 
  Přístupy: 176594 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA