Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


V EU musíme odbourávat nadbytečné regulace

Za velký problém považuji znevažování legislativní činnosti parlamentu účelovostí řady - Špidlovou vládou navrhovaných - europředpisů. Mnohé z nich mohou naši zemi znevýhodňovat v konkurenčním prostředí právě v době vstupu do EU. Proto musíme usilovat o změny v legislativě a odbourávat nadbytečné regulace nejen u nás, ale také v EP.

Ing. Veronika Nedvědová, kandidátka do EP za ODS

Curriculum vitae

*18. 9. 1962 v Praze, žije v Říčkách u Ústí nad Orlicí. Absolvovala Fakultu agronomickou Vysoké školy zemědělské v Praze, obor zemědělské meliorace. Pracovala jako projektantka a v letech 1991 - 1997 jako vedoucí oddělení pozemkových úprav na Pozemkovém úřadě v Ústí nad Orlicí. Po absolvování znalecké školy v Hradci Králové pracovala soukromě jako znalec v oboru nemovitostí. Od roku 1998 je poslankyní Parlamentu ČR, kde je členkou Petičního výboru a předsedkyní podvýboru pro lesní a vodní hospodářství. V roce 2004 byla zvolena místopředsedkyní Výboru pro lidská práva v rámci parlamentní Stálé delegace do Meziparlamentní unie za evropskou oblast. Hovoří anglicky, pasivně francouzsky. Je vdaná, má dvě děti.Veronika Nedvědová se představuje

Narodila jsem se v Praze, kde jsem absolvovala základní školu i gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků. V dalším studiu jsem se zaměřila na oblast zemědělství. Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor zemědělská meliorace, v současnosti nazývaný krajinné zemědělství.

V devatenácti letech jsem se vdala a následovala manžela - lékaře (v současnosti již primáře odd. RTG v okresní nemocnici) do Ústí nad Orlicí. V té době se mi narodila i první dcera Emílie (dnes 22 let). Po ukončení vysoké školy jsem pracovala v projekci společnosti Agrostav jako projektantka. Rok po narození druhé dcery Anežky (dnes 18 let) jsem pobývala tři roky s manželem v Tunisku, kam byl vyslán jako lékař v rámci své specializace. Po návratu jsem nastoupila do Pozemkového úřadu, kde jsem se po čase stala vedoucí oddělení pozemkových úprav.

V letech 1994 - 1995 jsem absolvovala rozšiřující studium na znalecké škole v rámci Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové. Získala jsem tak novou odbornost – znalec v oboru nemovitostí, kterou jsem od roku 1997 začala vykonávat v rámci své hlavní podnikatelské činnosti.

V roce 1998 jsem byla zvolena poslankyní do Parlamentu České republiky. Své jazykové znalosti mohu uplatnit při svých pracovních aktivitách v Petičním výboru a Výboru pro ochranu lidských práv parlamentářů Meziparlamentní unie, kde v současnosti působím jako místopředsedkyně. Současně pracuji v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny, jsem předsedkyní podvýboru pro lesní a vodní hospodářství. Specializuji se zde na prodej pozemků v EU, katastrální úřady a vodní problematiku. V rámci svého působení ve sněmovním petičním výboru se zabývám ochranou osobních údajů a lidskými právy.

Posledních osm let bydlím s rodinou v půvabné vesničce Říčky nedaleko Ústí nad Orlicí. Od mládí jsem aktivně provozovala sport, který mi dal možnost poznat výhody týmové práce. Od střední školy jsem se věnovala volejbalu. Všechny zkušenosti, které jsem v životě získala, mohu velmi dobře využít ve svém současném povolání.

Ke kandidatuře do Evropského parlamentu

Tento krátký, ale svěží příběh, se stal údajně v Irsku:

Malý Patrik přijde na obvyklou hodinu houslí. Učitel se ptá: „Patriku, tak jestlipak jsi cvičil?“ „Ó ano, pane, cvičil,“ odpoví Patrik. „Tak otevři pouzdro, vyjmi nástroj a předveď, co ses naučil.“ Patrik ochotně otevře pouzdro a strne v němém úžasu: v pouzdře leží samopal!! Po chvíli se vzpamatuje a vykřikne: „Ježíšikriste, táta je v bance s houslema!!“

Tento příběh se samozřejmě odehrál dávno před vstupem Irska do EU. Dnes je Irsko premiantem EU a podobné věci se v tak spořádané zemi nestávají. Přesto obsahuje závažné sdělení: „Je důležité být na správném místě, ve správný čas a správně připraven.“

Totéž platí pro naši situaci. Nejen pro schopnost ODS připravovat se k převzetí vládní odpovědnosti, ale působit i v Evropě v zájmu naší země a našich občanů. Jsem přesvědčena, že ODS je k takovému poslání profesionálně vybavena, protože preferuje politiku, která přinese užitek pracovitým a tvůrčím lidem naší země.

Za velký problém považuji znevažování legislativní činnosti parlamentu účelovostí řady - Špidlovou vládou navrhovaných - europředpisů. Mnohé z nich mohou naši zemi znevýhodňovat v konkurenčním prostředí právě v době vstupu do EU. Proto musíme usilovat o změny v legislativě a odbourávat nadbytečné regulace nejen u nás, ale také v EP

6/10/2004Veronika Nedvědová
 
  Přístupy: 21250 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA