Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Co já na to, milý tazateli?

Mirek Topolánek


Vážení čtenáři, zde jsou odpovědi, které jste položili předsedovi ODS panu Mirkovi Topolánkovi a z nichž jsem vybrala více, než jen avizovaných pět otázek. Pokud v nich nenajdete odpověď právě na svou otázku tak vězte, že je to tím, že tématicky byla shodná s otázkami, které jsou zodpovězeny níže, nebo z důvodů, že si zaslouží samostatný tématický blok dotazů. To je například otázka pana Sekala o privatizaci ČT nebo pana Kocourka, který se ptá, zda existuje nějaká konkrétní položka volebního programu ODS, bez jejíhož splnění ODS ZARUČENĚ nebude participovat v příští vládě? Téma pro zadávání otázek, které by mohly být ve stejném znění položeny více čelným politikům ODS, vyhlásím v nejbližší době. Děkuji Vám za spolupráci a těším se na otázky pro předsedu Senátu pana Přemysla Sobotku. Zároveň přijměte omluvu za delší lhůtu zodpovězení Vašich dotazů. Pan Topolánek během víkendu plnil příjemné rodičovské povinnosti. Vdával dceru. A to už je opravdu vážný důvod, alespoň na chvíli pustit média k vodě. (JD)
Petr Kořenovský
Pane Topolánku, ODS hovoří o redukci státní správy. Hodláte vedle toho také vyčistit zaplevelenou legislativu o různé nesmyslné vyhlášky a podvyhlášky a nařízení? Pokud se totiž hodláte omezit pouze na snižování stavu úředníků, může se lehce stát, že se státní správa zhroutí. V dokumentech na stránkách serveru Efektivní stát jsem to nikde nenašel. Děkuji za odpověď.


Předseda ODS Ing. Mirek Topolánek

Předně ODS nezdůrazňuje ve svém programu účelovou redukci státní správy, ale především redukci agendy, její zefektivnění, zjednodušení. Redukce počtu úřadů, velikosti úřadů a institucí bude tedy spíše přirozeným následným jevem. Vyčištění zaplevelené legislativy je jedním z našich hlavních cílů. Nejde jenom o vyhlášky, ale především o složitou spleť zákonů chaoticky zaváděných socialistickými vládami a překotnou implementací evropských směrnic. Vůbec nepůjde o jednoduchý proces. V současné době proto připravujeme nejenom podrobnosti tohoto procesu, ale už i jednotlivá opatření. Pomůže nám, pokud se do obdobné činnosti pustí i Evropská komise, jak slibuje její předseda Barroso. Iniciativa Efektivní stát vznikla z mého popudu. Připravuje zhruba jedenáct projektů. Postup prací nejenom podrobně sleduji, ale je se mnou a s většinou stínových ministrů pravidelně konzultován. Projekty se týkají celé řady oblastí a doporučuji v případě zájmu kontaktovat zpracovatele Jsem přesvědčen, že ODS je převezme do svého programu.


Jana Voňková

Vážený pane Topolánku,
v poslední době působí Vaše prezentace v médiích značně nejistě a nedůrazně. Vyhrávat volby by měl program, ale takhle to nefunguje, to zjistila ODS už v r.2002. Proč nenastupuje do debat se soc.dem. kafemlejnky (zvláště proti Paroubkovi) někdo mediálně obratnější - např. pan Tlustý nebo Nečas?

Předseda ODS Ing. Mirek Topolánek

Současný formát televizních diskusí je nevhodný pro programový střet mezi ČSSD a ODS, který se navíc příliš personifikoval na její dva předsedy. Být mediálně obratnější s Jiřím Paroubkem by znamenalo, být mužem stejně rozmáchlých gest a velkých úst. Nedisponuji těmito vlastnostmi a ani nehodlám na takový způsob diskuse přistoupit. Domnívám se, že program ODS osloví většinu občanů bez demagogických argumentů a bez siláckého překřikování. Navíc dodávám,že existuje, zřejmě nepsaná, ale zaplacená blokace v některých médiích. Prezentací ODS, PR aktivitami a obecně mediální politikou se důkladně zabýváme. Panu Tlustému a Nečasovi Váš vzkaz vyřídím.


Martin Mařák.

Vážený pane Topolánku,

mám pocit, že stále větší část aktivní společnosti má dojem, že ona pasivní menšina si díky ní a jí financovanými podporami v nezaměstnanosti a slušným systémem sociálních dávek žije docela dobře. Ona "sociální spravedlnost" má na ni značný demoralizující vliv. Model "sociálního státu" ukázal své limity a představitelům jak německé, tak francouzské pravice začíná být jasné, že dospěl čas k jeho razantní změně.

Píši vám sice o Francii, kde žiji, ale vzhledem k tomu, že pečlivě sleduji dění ve své vlasti, zdá se mi, že i u nás se situace díky dlouhodobé vládě levice dostává do podobně kritického stádia.

Jsem přesvědčen o tom, že národní bohatství se musí nejdříve vytvořit a pak teprve se může přerozdělit. Proč se neobrátit PRINCIPIÁLNĚ na tuto aktivní pracující vrstvu podnikatelů a těch, co s nimi na základě pracovní smlouvy vstupují do pracovního poměru, která ho vytváří v momentě, kdy pasivní zbytek společnosti se obrazně povaluje v posteli? Proč marně hledat voliče ve státní sféře, mezi NGO, či v kulturní frontě, což jsou tradiční voliči levice?

Za koho vlastně ODS mluví a koho chce být představitelem?Předseda ODS Ing. Mirek Topolánek

Vy sám jste dal do uvozovek výraz „ sociální spravedlnost“, čímž jste vlastně vyjádřil do jaké míry je tento pojem zprofanován, protože vláda mnohem více než sociální spravedlnost, praktikuje spravedlnost socialistickou. Říkáme proto jednoznačně, že „sociální“ neznamená „socialistický“, že sociální politikou nerozumíme uplácení vybraných skupin obyvatelstva na dluh příštích generací, že musí nastat konec sociálního inženýrství a stát se musí především starat o skutečně potřebné. Chceme změnit fiktivní sociální stát v efektivní a cílenou sociální politiku. Kdybych chtěl v jedné větě vyjádřit náš program, napsal bych, že chceme kvalitní život pro aktivní a efektivní pomoc bezmocným.

Ptáte-li se za koho vlastně ODS mluví, tak odpověď je obsažena už v názvu strany. Jsme strana občanská a obracíme se ke všem vrstvám obyvatelstva bez rozdílu profesí nebo sociálního postavení. Naším voličem může být spokojený živnostník, který bude mít motivaci vydělávat peníze a rozšiřovat svou agendu, stejně tak dobře jako nezaměstnaný člověk, který přišel o práci, ale chce pracovat a má motivaci si práci hledat. Voliči pravice by měli být lidé z venkova, kteří jsou vlastníky rodinných domků a kteří ve velké míře dosud volí levici přesto, že jim stát nikdy nepřispěl jedinou korunou na opravu, nebo náklady s bydlením, ale i z města, kteří touží po životě bez kriminality a v bezpečí. Měla by to být i ta část státní správy, která umí pracovat a uvědomuje si, že zefektivněním práce může dosáhnout na vyšší platy. Určitě by nás měla volit ta část seniorů, která chce prožít kvalitně podzim života, nechce návrat komunistů a chce lepší život bez dluhů pro své děti a vnuky. Budeme muset trpělivě vysvětlovat, že naše recepty budou lidi motivovat k vyšším výkonům a nikomu nebudou brát perspektivu na zbytek života, tak jako je tomu nyní, kdy zaměstnanci i zaměstnavatelé začínají pochybovat o tom, že pracovat je normální. S žádostí o podporu a pochopení našeho programu se musíme obracet ke všem občanům a všichni aktivní, zodpovědní a pracovití by se v něm měli najít. S naší podporou nemohou počítat pouze lumpové, černí pasažéři veřejných systémů, přátelé starých pořádků a extrémisti.Dana Macháčková

Pane předsedo ODS Topolánku,
mám dva dotazy:
1) pracuje ODS na zákonodárství, ve smyslu jeho redukce? především ve fázi jedna zrušení všech podzákonných norem, ve fázi dvě redukci zákonů a jejich jednosmyslné vyjadřování

Odpověď na tuto otázku je obsažená v prvním dotazu(pozn. JD)

2) byla by ODS přístupna návrhu na plošnou kontrolu DPH za podmínky, že by pak správce daně sám vystavoval předpis daně?


Předseda ODS Ing. Mirek Topolánek

Z otázky není patrné, co tazatelka myslí pod slovy "plošná kontrola DPH" a "předpis daně", otázku by bylo třeba doplnit. Pravděpodobně tazatelka těmito pojmy myslí rozšíření možností daňové kontroly a vyměřování daně.
Na úvod bych chtěl obecně říci, že ODS je (nejen) v oblasti daně z přidané hodnoty přístupna všem návrhům, které povedou ke zpřehlednění a zjednodušení naší daňové soustavy. U daně z přidané hodnoty (DPH) to zejména znamená sjednocení současných dvou sazeb DPH do sazby jedné a zároveň prosazujeme i nezbytnou redukci nejrůznějších desítek výjimek a osvobození. Problémy při výpočtu, výběru a kontrole správnosti DPH totiž nespočívají primárně v nepoctivosti plátců, ale v komplikovanosti, roztříštěnosti a nepřehlednosti stávajícího zákona o DPH, a který tak způsobuje obrovské nejasnosti a problémy jak na straně plátců, tak i finančních úřadů.Ondřej Šlechta

Pane Topolánku, chtěl bych se zeptat ohledně Vašeho setkání s představiteli Národní strany. Již mi k tomu asi nic jiného neřeknete, ale zaráží mne, že každý z inkriminovaných subjektů se zajíká, že mluví pravdu... Co si z toho máme vybrat?


Předseda ODS Ing. Mirek Topolánek

K této schůzce opravdu nemohu dodat nic jiného, než co jsem už uvedl dříve, jak jste ostatně již sám konstatoval.


O.Š. A druhá otázka by směřovala k vašemu názoru na euro. Pokud Vaše strana bude příští rok sestavovat vládu ( v což doufám), jaký bude váš postoj ke společné evropské měně? Přijmout, či ne?

Předseda ODS Ing. Mirek Topolánek

K zavedení Euro má ODS podobný vztah jako k EU samotné. Vybíráme pouze z jedné varianty. Pokud Euro zavedou všechny okolní státy, potom bude velmi složité, neříkám, že vyloučené, zůstat osamoceným ostrůvkem uprostřed. Přistoupení do eurozony však v současné době není aktuální, protože díky socialistické vládě neplníme kritéria přistoupení, takže celý proces je ještě před námi. Protože však dnešní měnová unie není optimální měnovou oblastí, a je to vidět z řady příkladů, budeme pozorně sledovat jakým směrem se bude vyvíjet. Ekonomiky našich zemí, myšleno „nových“, vykazují nyní stabilně lepší výkon než hospodářství "tvrdého jádra" EU. Nedá se to vysvětlit jen levnou pracovní silou. Zásluhu na tom má celý ekonomický rámec, jak byl založen v 90. letech: liberalizace, pružnější pracovní trh, rychlejší odbourávání ochranářských opatření, příznivější daňové podmínky. Náš vstup do eurozóny proto bude určován třemi prioritami, a to: fiskální stabilitou a disciplínou v ČR, fiskální disciplínou Eurozóny a podmínkami, především kursovými, vstupu. K tomu dodávám, že budeme preferovat ekonomickou výhodnost vstupu. Vstup do eurozóny musí být pro ČR výhodou a nikoli naopak.
Mirek Topolánek
předseda vlády ČR
Osobní stránky
 
  Přístupy: 176584 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA