Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Ústavu EU ke svému přežití nepotřebujeme

Ústavu EU ke svému přežití nepotřebujeme, říká Hynek Fajmon, kandidát do EP za ODS. Jak se dívá na začlenění České republiky do EU, jaké problémy vnímá nejpalčivěji, a jaké změny v již dohodnutých podmínkách bude možné dosáhnout, na to jsem jsem se zeptala v krátkém rozhovoru.

Mgr. Hynek Fajmon

Curriculum vitae

*17. 5. 1968 v Nymburku, žije v Lysé nad Labem. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, absolvoval speciální kurz pro diplomaty Diplomatic Academy Vienna a studoval na London School of Economics, obor moderní britská politika. V letech 1994 - 1995 pracoval jako poradce ministra zahraničních věcí pro záležitosti NATO, v letech 1995 - 1996 byl ředitelem odboru na MZV a v letech 1997 - 1998 poradcem ministra obrany pro záležitosti NATO. V letech 1998 - 2001 byl starostou Lysé nad Labem. Od roku 2001 je poslancem Parlamentu ČR, kde působí ve Výboru pro evropskou integraci. Od roku 2003 je členem delegace pozorovatelů v Evropském parlamentu. Hovoří anglicky, německy, rusky. Je ženatý, má jedno dítě.Pane poslanče, co považujete za největší problém členství České republiky v Evropské unii?

Největším problémem jsou bezesporu špatně dojednané podmínky našeho členství.

Co máte konkrétně na mysli?

Mám na mysli diskriminační podmínky pro české zemědělce, pro české zaměstnance a pro české podnikatele. Jejich postavení na Jednotném trhu EU prostě není rovnoprávné a to se nelíbí ani mě ani Občanské demokratické straně za kterou kandiduji.

ODS tvrdí, že bude prosazovat „Stejné šance pro všechny“. Myslíte si, že budete mít v Evropském parlamentu skutečnou možnost věci změnit?

Jsem přesvědčen o tom, že taková šance existuje. Bude to samozřejmě velmi obtížné, protože celá řada zmiňovaných diskriminačních opatření má charakter pevného právního závazku až do roku 2013. Příkladem zde může být třeba Společná zemědělská politika, ale možnost změnit věci k lepšímu určitě bude existovat. Naše schopnost odstranit diskriminační podmínky bude nejvíce záviset na tom, koho čeští občané do Evropského parlamentu zvolí. Pokud tam pošlou přitakávače ze současné vládní koalice, nezmění se nic. Dosáhnout změny ale nebude možné ani v případě, že do Evropského parlamentu občané pošlou tzv. nezávislé kandidáty. Jedinou skutečnou zárukou úspěchu je silná stranická kandidátka, která bude po celých pět let táhnout za jeden provaz a takovou kandidátku nabízí pouze Občanská demokratická strana.

Jak se stavíte k otázce Evropské ústavy? Podporujete začlenění zmínky o křesťanských základech do ústavy?

Nejsem přívržencem myšlenky Evropské ústavy. Všichni ti, kteří tvrdí, že EU ústavu potřebuje ke svému přežití prostě lžou. Evropská ústava je předmětem normální politiky jako jakýkoliv jiný politický dokument a musí být podrobena demokratické diskusi a demokratické schvalovací proceduře v existujících institucích. Není možné, aby nám kdokoli vyhrožoval, že nepřijetí ústavy povede k vyloučení České republiky z Evropské unie. Evropská ústava bude přijata pouze tehdy pokud s ní vysloví souhlas všichny členské státy. A diskuse o křesťanských kořenech jsou z tohoto pohledu nepodstatné.

Jak se díváte na možnost zavedení EURA v ČR?

K zavedení eura v ČR by se dle mého názoru mělo přistoupit teprve po souhlasném vyjádření občanů v referendu. Pokud si to občané budou přát, nechť je euro zavedeno a stejně musí být respektováno i jejich případné opačné stanovisko. Než ale k referendu dojde, musíme splnit hospodářská kritéria a to je velký problém. Špidlova vláda nás totiž politikou zadlužování od možnosti reálně euro přijmout stále vzdaluje. Jsem přesvědčen o tom, že podmínky pro vstup do eurozóny budeme moci reálně plnit až okolo roku 2010.

Co považujete za největší problém současné EU?

Jsem přesvědčen o tom, že největším problémem současné EU je nesmyslná Společná zemědělská politika. Ten problém má dvě dimenze. První spočívá v tom, že se na tuto politiku platí celkově cca 45% rozpočtu EU, což je neúměrně mnoho. Druhá dimenze toho problému je potom v tom, že peníze na tuto politiku nejsou rozdělovány spravedlivě mezi staré a nové členské státy. Obě tyto skutečnosti vytváří nerovné podmínky na Jednotném trhu EU a velké problémy to přináší také světovému hospodářství. Je v našem zájmu, aby tato nesmyslná politika byla co nejdříve radikálně reformována.

Za čtenáře Virtually děkuje Jana Dědečková

6/8/2004Hynek Fajmon
poslanec Evropského parlamentu za ODS

Osobní stránky
 
  Přístupy: 176338 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA