Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Jak zabít digitalizaci

Petr Štěpánek

Právo 12.2.2005

Těšíte se na 12 televizních programů v České republice? No, možná si budete muset nechat zajít chuť. Jak známo, cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Platí to i v případě, kdy dobrým úmyslem je uzákonění tzv. veřejnoprávního multiplexu, tedy společné technické platformy pro vysílání Českého rozhlasu a České televize. Pro start digitálního vysílání však nelze asi vymyslet nic horšího. Celý proces totiž může skončit v „pekle“ krachu a všeobecné blamáže. Ve Španělsku či ve Švédsku by mohli vypravovat.

Na samotné myšlence veřejnoprávního multiplexu, který na jednom místě sdruží všechny budoucí programy veřejnoprávní televize i rozhlasu, přitom není nic špatného, dokonce to v sobě má kus logiky. To však platí pouze za předpokladu, že již bude existovat také několik dalších plnohodnotných multiplexů pro soukromá média. Pak opravdu vůbec nic nebrání tomu, aby jeden z nich byl čistě „veřejnoprávní“.

V okamžiku startu digitalizace, kdy je zatím k dispozici pouze jediný multiplex, který jakž takž pokrývá většinu území (ze 70 procent), je však jeho kodifikace jako „veřejnoprávního“ čiročirým bláznovstvím. Proč? Důvodů je spousta, zastavme se alespoň u několika hlavních.

Předčasné uzákonění veřejnoprávního multiplexu roztočí další spirálu finančních požadavků z Kavčích hor. A to všechno v okamžiku, kdy neexistuje všeobecná politická shoda ani na financování stávajících dvou programů České televize a kdy ČT a její diváci nemají jasno v tom, co by pro ně za jejich peníze měla vysílat. Kupříkladu nový zpravodajský kanál? Nevím, ale většina spoluobčanstva, tedy poplatníků, asi nadšena nebude.

Nicméně i to je za jiných okolností chvályhodné. Ale v okamžiku, kdy úspěch digitalizace stojí a padá s ochotou lidí nakoupit si tzv. set-top-boxy či nové digitální televizory, bez nichž příjem digitálního signálu nebude možný, to asi není ta nejatraktivnější pobídka, aby lidé vzali prodejny útokem. Obdobný (soukromý) program TA 3 sleduje na Slovensku 1,2 procenta diváků. U nás to nebude jiné.

Digitalizace se prostě neobejde bez plné (finanční) podpory soukromého sektoru, přičemž rozhodující roli ve startovní fázi nemohou nehrát již existující komerční televize. Nečekejme však od nich, že se budou chovat jako mecenáši. Dočasný souběh analogového a digitálního vysílání pro ně znamená vícenáklady, i ty však musejí být vynaloženy efektivně. Není se proto co divit, že Nova usiluje o umístění ve „startovním“ multiplexu „A“ s největším pokrytím.

Digitalizace je natolik unikátní a zároveň finančně náročný proces, že musí stát na dvou nohách - veřejnoprávní i privátní. Při startovním manévru je třeba proplout mezi Skyllou finančního krytí a Charybdou diváckého zájmu, přičemž jedno ovlivňuje druhé. Upřednostní-li zákonodárci na samotném startu z politických důvodů veřejnoprávní sektor na úkor soukromého, může ztroskotat celý systém.

Odpověď na otázku, zda má vzniknout veřejnoprávní multiplex, proto zní: ano, ale ne ihned. A rozhodně to nemůže být multiplex „A“.

www.petrstepanek.cz

13. února 2005Petr Štěpánek
Člen Rady ČTÚ, hudebník a spisovatel.
Osobní stránky
 
  Přístupy: 176564 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA