Články autora Libuše Růčková

Klášter v Broumově je klenotem barokní architektury

Libuše Růčková

Bohužel na stavu Broumovského kláštera se podepsala naše nedávná minulost mezi lety 1945 – 1989. Nejprve vyhnání německy mluvících benediktýnů, následně internování českých kněží v 50. letech a ignorování potřebné péče od 60. let 20. století. Od roku 1989 je klášter postupně opravován tak, jak dovolí získané státní dotace – střecha a část vnější fasády. Broumovský klášter navštíví v turistické sezoně okolo třiceti tisíc turistů.

___________________________________________________________________________________