Alain Besançon: Považují mne za rusofoba, protože nechci věřit lžím
Josef Mlejnek


Před nedávnem jsem návštěvníkům Virtually předložil ukázku z autorovy knihy Ruská lež, která vyjde koncem roku v nakladatelství CDK v Brně. Není od věci vrátit se občas k tomu, co různí autoři - a nejen Alain Besançon - říkali nebo psali k různým tématům před nějakými deseti a více lety. Podle toho se pozná, jsou-li jejich soudy dílem ukotveného poznání, nebo jsou jen konjunkturálním nebo oportunním lavírováním. Kromě dokonalé angličtiny ovládá emeritní profesor ruských dějin z pařížské Sorbonny a člen Francouzské akademie Alain Besançon (*1932) velice dobře ruštinu a polštinu; před deseti lety napsal mimo jiné také předmluvu ke knize Mykoly Rjabčuka Dvě Ukrajiny. Text pochází z delšího rozhovoru, který francouzský filosof poskytl v roce 2005 časopisu Fronda a v němž autor neméně zajímavě hovoří například o islámu.
(jom)

***

Znáte Rusko jako málokdo z Francouzů, přesto však nepodléháte ve vaší zemi všeobecně rozšířenému rusofilství. Odkud se u vašich krajanů bere to uhranutí Ruskem?

To je stará historie. Ale je třeba odlišit pravicové rusofilství od rusofilství levicového. Levicové rusofilství čerpá svoji legitimitu z přímé linie mezi Francouzskou a Ruskou revolucí, kterou sama zavedla. Postarali se o to historici jako Albert Mathiez, který tvrdil, že Ruská revoluce aplikovala zásady Konventu. Naproti tomu rusofilství pravicové je dítkem antiamerikanismu a antigermanismu. Jde o naplňování představy, která se zrodila v okamžiku francouzsko- ruské „týlové aliance“ namířené proti Německu. Byla to podle mne katastrofa, i když v roce 1918 umožnila Polsku získat zpět samostatnost. Vedla k válce a potom k vítězství bolševismu a k mnoha jiným věcem. Jsem přesvědčen, že francouzsko-ruské spojenectví byl omyl. Ale tato představa dále pokračovala u de Gaulla „týlovou aliancí“ s Ruskem proti Německu a později „týlovou aliancí“ proti Spojeným státům. Francie se paktuje s Ruskem proto, aby porazila Spojené státy - to je zdroj pravicového prosovětismu. Je tu ještě jeden rozdíl, jmenovitě ten, že levice uvěřila, že v SSSR skutečně existuje nová společnost a že socialismus naplnil ideály Francouzské revoluce. Naproti tomu pravice naopak neviděla žádný rozdíl mezi Ruskem bolševickým a Ruskem carským. De Gaulle neužíval pojem SSSR, ale Rusko, jako kdyby tím chtěl říci, že ruský národ sleduje stále stejné cíle, což byl podle mne také omyl. Mýlily se tedy obě strany. Osobně jsem měl při svých protisovětských kampaních nebo pracích na dané téma mnohem více potíží s pravicí než s levicí. Snažil jsem se poukázat na rozhodující roli ideologie, což u pravice bylo pod prahem jejího rozlišování.
Z čeho u západních elit pramení taková víra v demokratické záměry současných kremelských vládců? Sdílíte víru v upřímného demokrata Putina a - v širším měřítku - v možnost demokratizace Ruska?

S tím se nezačalo ve Francii. Francie byla do určité míry jednou ze západních zemí, která si uchovávala odstup k nadšeným výlevům nad Gorbačovem. Německo, Anglie, Itálie, USA mu daly svou důvěru ihned. Francie mu nedůvěřovala, neboť její novinářská elita byla proti stalinismu, byla antikomunistická nebo levicově antikomunistická. Naše práce přinesla v našem prostředí přece jen nějaké ovoce. Takže Francie gorbylatrii nepropadla. Stejně tak později nepropadla putinolatrii, s výjimkou pravice. Doporučuji sledovat francouzský tisk, který je vesměs levicový - Libération, Le Monde. S tím, co se v něm píše o Putinovi a o Rusku, lze bezvýhradně souhlasit, je to mnohem lepší než to, co píše, americký, anglický, německý a italský tisk. Francouzský tisk je velmi protiputinovský. Spíše na pravici se stále ještě udržují stará gaullistická zbožná přání, která komickým způsobem převzal Chirac. Pokud jde o Putina, nikdy jsem si o něm nedělal iluze. V tomto ohledu se rozcházím s mými americkými učiteli, s Maliou, který tvrdil, že až se Rusko zbaví komunismu, půjde polskou cestou. Říkal jsem tehdy, že se tak nestane, protože Polsko je v Evropě. Je to okraj, hranice Evropy, ale je to Evropa. Poláci o tom dobře vědí, nemusím vám to vysvětlovat, určitě to cítíte až do morku kostí. Jakmile přejedete hranice v Brestu, je to už jiný svět. Ale to vy velice dobře víte.
Myslíte tedy, že demokratizace Ruska zůstane na věčné časy pouhým projektem?

Rusko ještě cestu k demokratizaci nenastoupilo. Podívejte se na to, co se stalo na Ukrajině. Nebylo tam o mnoho lépe než v Rusku, a přesto tak vzniklo ono mimořádné hnutí podporované Polskem a Litvou, a obě tyto země také sehrály velice pozitivní roli především při přesvědčování Američanů. Jde o jeden z nejkrásnějších příběhů posledních let, který zasluhuje velký obdiv. Jde o nejlepší věc, jakou Polsko po dlouhé době udělalo, od dob Piłsudského. Nedá se vyloučit, že jednou dojde k něčemu podobnému i v Rusku. V současnosti všechno blokuje pravoslaví, které se stalo páteří nacionalismu. Nenávidí Západ a všechno, co s ním souvisí. Příčinou této blokády zůstává rovněž i samotný ruský režim, který už není ideologickou diktaturou, ale má i nadále sovětskou mocenskou strukturu z Brežněvovy doby. S tím rozdílem, že moc už nevykonává strana, ale KGB. Není to moc velký pokrok, naopak, je to na překážku rozvoji občanské společnosti. Rusko má dnes ekonomiku zaostalé země. Nevěřím v jeho hospodářský rozvoj. Udržuje se pomocí zisků, které přináší nafta a plyn. Kromě toho prodává vzácné kovy. A to je všechno. Na pařížském trhu je vidět jen jeden ruský výrobek: matrjošky. Nevím, je-li jich na polském trhu víc. Myslím, že ne. Zatím je všude k vidění jen záplava nesčetných výrobků čínského původu.
Myslíte, že Rusko se v budoucnosti může stát znovu hrozbou pro Západ, jak tomu bylo donedávna?

Rusko je papírový tygr. Myslím, že je to vyřízená země. První světová válka skončila smrtí tří zemí. Francie vykrvácela a nedokázala se už zvednout. Němci se pokusili zvednout se podruhé a byli drasticky rozdrceni. Při této příležitosti se vyznávám, že jsem evropský patriot. A netrpělivě čekám na obrození velkého Německa - země vědců, básníků, spisovatelů, filozofů, skladatelů atd. Třetí země, která byla usmrcena, bylo Rusko. Před první světocou válkou přitom bylo v plném, přímo gigantickém rozkvětu v každé oblasti: v hospodářské, umělecké, literární atd. To všechno bylo zabito. Rusko není dnes zalidněnější než v roce 1914. Jeho demografie zůstává v katastrofálním stavu. Společnost je zčásti ohloupena, nezná svoji minulost, je stále v rukou moci, na jejíž zneužívání nedokáže reagovat. Tato země se mi jeví jako ztracená, a to na hodně dlouhou dobu. Nemyslím, že by se Rusku v nedaleké budoucnosti podařilo se pozdvihnout, především z toho důvodu, že jeho elity nadále živí nesmyslné představy o obnoveném prostoru sovětského impéria. Rusko prohrálo na Ukrajině, v baltských zemích, na Kavkaze, právě prohrává ve Střední Asii. Ale porážka je to nejlepší, co mohlo Rusko potkat. Nechovám nejmenší záští vůči této zemi, naopak chci, aby se stala normální zemí. Ale stane se jí tehdy, až se zřekne svých snů o impériu, svého sektářského nacionalismu, zahlcení náboženství nacionalismem, což má ten následek, že už nikdo neví, jakým směrem se pohybuje kouř a vůně pravoslavného kadidla: k Rusku nebo k Bohu. Je to velice smutné. Považují mne za rusofoba. A to proto, že nechci uvěřit lžím, které Rusko o sobě šíří, a na Západě mne rozčilují ti, kdo jim věří.

Ptal se: Krzysztof Jeżewski, Fronda 37/2005
Přeložil Josef Mlejnek

Lze proto dokonce mluvit o

Lze proto dokonce mluvit o třetí úměře. Podobá se časům „perestrojky“, jen v ní naši současní bolševici zaměnili Moskvu za Berlín: Čím více se uvolňuje cenzura v Německu, tím více se utahují obruče u nás. Havlistické mediální a politické elity, oddaní „imitátoři“ washingtonských zájmů, dále přitvrzují kampaň. Má zastrašit stále přibývající „neposlušné“ politiky i stále aktivnější veřejnost, aby se nepokoušeli narušit oficiální dogma „ukrajinské lži“. Německo dává alespoň demonstrativně najevo, že má i své vlastní zájmy. Naši „pokrokoví válečníci“ naopak přitvrzují a snaží se k nám přenést novou vlnu „mccarthismu“, kterou zvedají NEOKONI v Americe. /Protiproud, Václav Danda/
=====================
Cynické velmocenské hrátky odnášejí ti "obyčejní" na všech stranách konfliktů, kolik jich je po světě. Pro ideologickou clonu, kterou trpime všichni, je těžké se dopracovat k podstatě: CUI BONO?!
NE Washington, Brusel, Moskva, ale PRAHA. Bunga bunga!

Na to jste přišel při posezu

Na to jste přišel při posezu na Lavičce V.H., kterou tak horlivě prosazujete? Člověk by si myslel, že budete mít raději Klausovy lavičky od Knížáka, které byste doporučil do Nového Boru p.šachistovi.

Inženýre, díky za odkaz.

Inženýre, díky za odkaz. Astonův Úvodník jsem zřejmě nedočetl až do konce. Teprve bloger Havránek mě upozornil na neuvěřitelná slova Neffa: „…Zeman je úředník zvolený bez politické podpory relevantních sil v zemi…“ "Obyčejní lidé", někdy také nazývaní lúzou, jsou pro Vykasané kalhoty pouhým smetím...

Váš neklid v duši může také

Váš neklid v duši může také být způsoben nevyřešením šachové úlohy, kterou jste tu předestíral. Doporučil bych proto dotaz na samotného velmistra Garry Kasparova, jen byste neměl uvádět, že jste obdivem bez sebe z Putina.
http://echo24.cz/a/ieq9E/putin-je-pro-usa-vetsi-hrozbou-nez-islamiste-mi...

Sleduji jak Vás Zeolit

Sleduji jak Vás Zeolit permanentně sere. V Doněcku si teď protistrany kromě zajatců handlují také území včetně nemovitostí.
Ištván a spol. by tam měli vyrazit, určitě v tom má prsty Rittig. Ale Janek Kroupa už odhalil tajný pašunk zbraní na Ukrajinu.

Vaše sledování stále stojí za

Vaše sledování stále stojí za starou bačkoru. Budete muset svoje sledování přenastavit, zanáší Vám silně do leva a pak působíte na někoho jako blb.Zbytečně, pokud ovšem také nemáte na liště komunistického Krejčího, z jehož názorů se slabším náturám zvedá žaludek.

Porošenko : ....Ukrajina

Porošenko : ....Ukrajina nedopustí vznik fašismu .......(sic)

PS. ...když ohlédnu od toho, že ten už tam stejně je, ....tak to má chlapec co dělat..!!!!

Dobrá zpráva je, že Porošenko

Dobrá zpráva je, že Porošenko vůbec neví, o čem blábolí. ////

Špatná zpráva je, že to neví ani ti, kterým to říká, což jsou dnes asi hlavně američtí senátoři a kongresmani - úplně mimo realitu, asi jako když plácali Havlovi. ////

Podle údajů Mezinárodního

Podle údajů Mezinárodního měnového fondu se hrubý domácí produkt v Číně od roku 1980 do současnosti zvýšil více než 24krát. A to v roce 1978 činily devizové rezervy 1,6 miliardy dolarů a dnes je to více než 4 biliony dolarů. Bez Hongkongu – ten sám má 321 miliard dolarů devizových rezerv, což je, pro srovnání, téměř 2,5krát víc než má USA.
http://www.novarepublika.cz/2014/09/zijeme-v-cinskem-stoleti.htm
==================
Prof. Oskar Krejčí je "značka", kterou nikdy nevynechám.

Doufám, že ho máte na liště.

Doufám, že ho máte na liště. Hned vedle Filipa, Kováčíka, Fica. Na té liště musí být mumraj, když tam přistupují další a další, zase někteří vypadávají, když řeknou nějaký špatný vtip o Klausovi.....

Údaje, které tady přetiskuji

Údaje, které tady přetiskuji jsou lživé? Krejčí o voze a Vy o koze. Číňané mohou být šťastní, že je nesužují hladomory. Samozřejmě, že ještě dlouho HDP na osobu bude nízké. I o tom se Krejčí zmiňuje. Pokud by se tento ukazatel radikálně změnil, znamenalo by to pro celý svět katastrofu. Tlak na energie, suroviny, potraviny atd. by se zdvojnásobil...

MARKVART: Asad bojuje na

MARKVART: Asad bojuje na několika frontách. Jestli se ale udrží, vůbec nezáleží na něm. Je to v rukou velmocí. Pokud Rusko přestane podporovat Asada, ten rychle padne, pokud se USA rozhodnou nepodporovat povstalce, Asad rychle vyhraje.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/syrska-valka-je-cynickou-hrou-velmoci-d88-...
=======================
Do zahraniční politiky USA je dobré podle Gardnese se nesrat, pravidla je nutné dodržovat atd. Je dobré si přečíst celý článek, ne jen závěr: JE TO CYNICKÁ HRA VELMOCÍ, KTERÉ SI HLÍDAJÍ ZÁJMY. NAPROSTO NEZÁLEŽÍ NA ZÁJMECH LIDÍ, KTEŘÍ TAM TRPÍ. BOHUŽEL.

Zde hledejme souvislosti:

Zde hledejme souvislosti: Právě v tomto bodě se obě napohled nesouvisející shromáždění ideově protínají. KŘESŤANÉ I OBČANŠTÍ AKTIVISTÉ chtějí pokoj ve vlasti a mír ve světě. Je symbolické, že jejich hlasy budou znít Prahou právě ve dnech, kdy si připomínáme odkaz našeho knížete. Velkého muže a světce, který i za cenu nejvyšší oběti nikdy nepřestal usilovat o spravedlivý mír.
Svatý Václave, ochraňuj všechny lidi dobré vůle a DOPŘEJ NÁM MÍR A POKOJ VE VLASTNÍ ZEMI!

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/stat/ceska-republika/1244-sou...

U POMNÍKU SV. VÁCLAVA SE

U POMNÍKU SV. VÁCLAVA SE SHROMÁŽDÍ OBČANÉ ODMÍTAJÍCÍ PROTIRUSKÉ SANKCE. POJĎME OBOJE PODPOŘIT! /Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem - myšleno v nadsázce./ Demonstrace začíná v neděli 28.9.2014 v 11:55 h. Bunga bunga!

Vůbec bych se nedivil, kdyby

Vůbec bych se nedivil, kdyby vám všem sv. Václav nablil na hlavu.

a co Babovřesky včera libily

a co Babovřesky včera libily se ...??? To je zábava přesně pro vás.....
Já vím, že bylo večer u milsů asi veselo.......n-tsssssss

Jsem spokojený. Zásah do

Jsem spokojený. Zásah do černého. Výsledek: vulgarita. Dokonce i moudrý Gardnes už je schopen použít slova "nesrat se". Jeden superintelektuál mu okamžitě vyjádřil svou podporu.

Práce známého publicisty a spisovatele, bývalého šéfredaktora listu New Statesman, zkoumá, zda mají někteří čelní intelektuálové morální právo radit l... Google

T2, Tamáše jsem tam neviděl.

T2, Tamáše jsem tam neviděl. Nepostrádal jsem ho. Humanistické hnutí mně lezlo na nervy. Je otázka, jak se staví k situaci na UKrajině. Jestli se shoduje s Václavem Klausem, tak bych ho byl dokonce ochotný vyslechnout.
Jinak jsem tam hovořil s Janem Kavanem, dělal jsem mu díru do hlavy s mým Volodymyrem Parasjukem-Černou labutí, 21. únorem, Dohodou atp.
Zjistil jsem, že už zdaleka nevydržím to, co po Listopadu 89. To jsem hodiny prodiskutoval U koně a nohy mně od stání nebolely, dneska to bylo podstatně horší. Ještě že u toho kompu můžu sedět. :-)

T2, rozumím, že kromě obav o

T2, rozumím, že kromě obav o mé nohy můžete mít obavy o mou hlavu. Soucitem jste mě až rozplakal. Na oplátku Vám posílám odkaz na sice dost prvoplánovou satiru, přesto i tak je k zamyšlení: http://www.nwoo.org/2014/09/29/nemecky-satiricky-porad-die-anstalt-infor...

Tamáš, vážený pane T2 prý se

Tamáš, vážený pane T2 prý se nemohl zúčastnit, vlezly mu do toho porady v Moskvě. Ale bylo tam pár desítek uvědomělých občanů, vesměs pravidelných účastníků oslav 1.máje na Džbánu. Jeden pořadatel, bývalý milicionář prý jen dav usměrňoval, aby omylem nezašel k památníku J.Palacha. Zeolit údajně již připravuje další shromáždění, tedy přesněji demonstraci, prosazující svěřit všechny budoucí energetické investice Rusku. Sobotka, Mládek i Zeman to vidí optimisticky, protože prognóza k výstavbě je střednědobá, a to by již měli všichni lidé mít Putina rádi. Nevím, kdo tam nakonec řečnil, ale já bych tím pověřil soudruha Petrova ze Plzně, který pochází prý ze simbiřské gubernie, zná dobře dění na Ukrajině, které sleduje přes družici a informace přenáší na Virually údajně pod nickem petrof.
Petrof dobře ví, že pro nás a vůbec všechny evropské státy nejspolehlivější partner byl, je a vždy bude Rusko, resp. Sovětský svaz.

Gardnesi, vy už jste se asi

Gardnesi, vy už jste se asi také definitivně zbláznil.....stejně jako Mlejnek.
Kráčíte úspěšně ve stopách milse, Peteho a dalších virtuálních psychopatů.

Už jsem vám několikrát řekl, že Putina a Rusáky obecně nemám rád....ale v této šílené propagandě jim musím dát za pravdu !!!

Jestli přijde období dešťů,

Jestli přijde období dešťů, doporučuji Vám petrofe vypsat si Vaše všechny zdejší repliky poté, co Putin zabral cizí území a pak napište opět " Putina a Rusáky nemám rád" a hned zjistíte, že se Vám nedá věřit ani pozdravení.

Blby a jeste k tomu

Blby a jeste k tomu aktivisticky burcovatel, to je silena kombinace.

A ještě blbější? Tu-ááá!

A ještě blbější? Tu-ááá!

Velikost svatého Václava,

Velikost svatého Václava, "velkého muže a světce", ve skutečnosti patrona všech EUrohujerů a bruselských vzlezdobruselistů, přibližně odpovídá velikosti jeho obdivovatelů - tedy Zeolita, Dvojdomka, a podobných. ////

Jak spravedlivý asi je mír, o který je třeba usilovat za cenu nejvyšší oběti? ////

Sláva knížeti Boleslavovi, skutečnému tvůrci mocného českého státu (i za cenu jistých nepříjemností v rodině). ////

Když čtu cinty lumpa jako je

Když čtu cinty lumpa jako je Urban a představuji si, jak s ním při psaní mlátí vztek a jde mu pěna od úst, hned mám lepší pocit, že aspoň něco -v tomto případě situace na Ukrajině- se vyvíjí dobře. ////

Evidentně Jezevec to také dělá dobře - Urban by chtěl jeho impeachment, a od lumpa jako Urban je to velká lichotka. Impeachment je zajímavá představa, Líbilo by se mi, kdyby ti, kdo takovéhle věci navrhují, za svoje návrhy nesli nějakou odpovědnost - třeba kdyby hradili náklady procesu, když impeachment nevyjde. ////

Ani nevím, jak Vás oslovit

Ani nevím, jak Vás oslovit pane Kocourku, když demokrat je podle Vás největší nadávka a pak už zbývá jen fašista, anarchista. Tak si vyberte sám. Jen jsem totiž chtěl se dozvědět, proč je Urban lump, myslím tedy žurnalistu nikoliv kreslíře, jak jste zjistil, že je vzteky bez sebe atd.
Pokud jde o přenesení odpovědnosti na všechny, co způsobili a konali vyšetřování vymyšlených trestných činů, byl bych pro. Jen ten zástup neodpovědných, co vymýšleli Topolánkovy pikle v Toskánsku, kauzu Opencard táhnoucí se až ke Svobodovi, Michálkovo falešné obvinění Drobila a dalších ze SFŽP, Baráka s úpklatkem, Vondrovo ProMoPro, Parkanová, celá akce kolem Nagyové, exposlanců s "trafikami", Vojenské zpravodajství, atd., to by se Babiš prohnul zacálovat všechny zbytečné náklady

Možná není vzteky bez sebe,

Možná není vzteky bez sebe, ale podle jeho fotky na NP je vzteky zmodralej.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari.aspx?idnov=1341

Milý Gardnesi, ten "pan"

Milý Gardnesi, ten "pan" Kocourek níže je bytost užírající se nenávistí přímo třídní, taková komunistická mlátička prázdné slámy.

Rudý svazarmovský poděs zpoza

Rudý svazarmovský poděs zpoza Praděda už své komoušské přesvědčení neskrývá a s marxleninskými a fízlovskými fanatiky sympatizuje veřejně.

Jak to, že nevíte? Občas mě

Jak to, že nevíte? Občas mě nazýváte rudohnědým náckem - klidně u toho zůstaňte. Anarchista je také OK. Fašista je zcela mimo - nejbližší fašista je odsud pár set kilometrů. Ale vůbec nechápu, co a proč řešíte. ////

Co se týče Urbana, myslím toho, co píše do NevPsa a má cosi společného s jakousi New York University. Že mu vzteky jde pěna od úst usuzuji z jeho článku, kde zmiňuje impeachment českého presidenta za to, že vyjádřil názor odlišný od názorů havloidních šmejdů, jako je ten Urban. Souhlasíte se mnou, pane Gardnes, že jde o Urbanovu reakci na presidentův NÁZOR? Nebo se domníváte, že Urban reaguje na něco jiného? ////

Že je lump usuzuji ze značného množství lží, nepodložených výroků a urážek, které zapsal do svého textu. Za všechny Urbanovy hovadiny: "nastoupí i u nás, (...), akční výbory, Národní fronta – a obrozená Státní bezpečnost." -- Do Národní fronty s lidovcema může vstoupit leda tak Urban. ////

No přece Urban je Žid... To

No přece Urban je Žid... To nejde aby hlásal něco jiného:-D:-D:-D:-P
... A zároveň ... No vůl....

Rasistický nácek, prototyp

Rasistický nácek, prototyp českého fašisty.

Urban? ... možná jo.

Urban? ... možná jo.

Pěkně to s váma cvičí, kdyby

Pěkně to s váma cvičí, kdyby bylo jaro ale...

Potvrzuje se, že ten, kdo

Potvrzuje se, že ten, kdo volil Miloše Zemana za prezidenta ČR, rozhodl správně. Každý hlas ve prospěch MÍRU na světě je cenný. Tím spíše slova prezidenta. Tleskám. Bunga bunga!
======================
Konference Dialog civilizací se pravidelně koná na řeckém ostrově Rhodos. Miloš Zeman se jí zúčastnil už poněkolikáté, tentokrát ovšem poprvé v roli hlavy státu. Svůj projev pronesl v ruštině, jeho český překlad publikoval server ParlamentníListy.cz.

Podle prezidenta i dnes existují v "dialogu civilizací" překážky – za jednu z nich přitom označil "sankce jakéhokoli typu". "To znamená, že ti, kteří podporují sankce, jsou využíváni jako prostředek politické války a vystupují proti zavedenému dialogu civilizací. A namísto dialogu nastane ticho, nic víc," citoval Zemana server.

Český prezident vyzval ke zrušení sankcí, které jsou podle něj zbytečné a kontraproduktivní. "Mají opačný efekt, než očekávali jejich autoři. Mezi civilizovanými státy je zapotřebí rozvíjet dialog, založený na principu výměny výrobků, kapitálu a samozřejmě informací, bez žádné cenzury," míní Zeman. ČT24

"Má pravdu přeceda"./Vesničko

"Má pravdu přeceda"./Vesničko má středisková/

LN se v článku Kateřiny

LN se v článku Kateřiny Šafaříkové zabývají otázkou, proč má protiruská propaganda medií má tak malý dopad. Proč český národ po více než půlroční masáži stále jaksi nesdílí bojové nadšení svých „elit“ a nedemonstruje v ulicích za tvrdší postup vůči zlotřilému Rusku.
Autorka při hledání viníka tohoto pro ni nepochopitelného jevu spekuluje o české ustrašenosti, obavách z dopadu sankcí, o krátké paměti českého národa a dokonce i o tzv. Stokholmském syndromu, tedy ztotožnění se oběti s názory agresora.
Asi nejlépe podobné teorie charakterizuje slavný citát George Orwela: „ Je to taková pitomost, že tomu mohl uvěřit jen intelektuál.“
PS. ....dodávám, .......a pak ještě nějaký Mlejnek a Gardnes.....n-tsssss

ten pán je buď blázen a nebo

ten pán je buď blázen a nebo mu nikdo neukázal žádná ekonomické čísla...???
Za posledních 5 let ekonomika Ruska šlape tempem (+3-5%), o kterém se Evropě ani nezdá, ......téměř neví co je inflace, roste dovoz i vývoz....přičemž mají aktivní obchodní bilanci tzn. více vyváží, než dováží....... (sic)
PS. ...prostě pan Mlejnek jen zase skočil na další propagandu.....n-tssss

Veškerá ruská ekonomika je

Veškerá ruská ekonomika je odvislá od vyšších cen ropy a plynu, ke které došlo po r.2000. Kdyby veškeré zisky byly použity ve prospěch občanů a nikoliv vyzbrojování, mohli by se ruští občané dočkat snad poprve blahobytu. Pro samotnou ruskou ekonomiku Putin nevykonal nic.

Plynojem Plynojemovič jen

Plynojem Plynojemovič jen štěká za kočárem.

Hlupáku, já přece nemohu za

Hlupáku, já přece nemohu za to, že pro vás je ekonomika španělská vesnice....Blik!!!

Je to trochu jinak. Nejsem

Je to trochu jinak. Nejsem ekonom, ale nemohu za to, že pro vás je Potěmkinova vesnice ekonomikou.

já prostě věřím číslům a své

já prostě věřím číslům a své intuici.....a ne vašim kecům...!!!!

Podle toho také ty Vaše

Podle toho také ty Vaše názory dopadají. Nevíte, co je agrese, anexe, mezinárodní právo, referendum, reportáže z uprostřed děje, nerozeznáte propagandu od reality. I ta Vaše ruská národnost není omluvou, protože i řada Rusů začala chápat, že Putin je vede mimo Evropu a do izolace.

...a další do sbírky......je

...a další do sbírky......je to dneska zase den, ....místo aby pršelo, padaj z nebe samí dutohlavci....!!!..n-tsss

Věřte si třeba špagetové

Věřte si třeba špagetové kreaturce, ale jděte prskat jinam, prďolo.

Mlejnku, vy už jste duševně

Mlejnku, vy už jste duševně nemocný člověk. Já vám tady ocituji aktuelní statistická čísla o stavu ruské ekonomiky.....a vy tomu říkáte prskání....??!!! Je mi vás líto ......

___________________________________________________________________________________