Braňme svobodu slova
Zdeněk Lanz

 

Počátkem telegrafie bylo doručování jednoduchých zpráv pomocí zvuků bubnů a kouřových signálů. Optický telegraf byl představen v druhé polovině 17. století, praktického využití se dočkal ale až koncem 18. století. První telegraf na elektromagnetickém principu byl sestrojen v první polovině 19. století, první bezdrátový přenos mluveného slova se uskutečnil v roce 1905.

Způsob šíření zpráv, informací a komunikace prodělaly ve dvacátém století bouřlivý vývoj. V roce 1910 se uskutečnil první rozhlasový přenos, v roce 1922 bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání BBC, v roce 1923 začal ve Kbelích vysílat český rozhlas Radiojournal, předchůdce Československého rozhlasu. V roce 1935 proběhlo v Berlíně první pravidelné televizní vysílání, v roce 1936 začala vysílat televize BBC, od roku 1953 pravidelně vysílá i Československá televize.

Komunikovalo se dálnopisem, později faxem. Vedle pevných telefonních linek byly vybudovány mobilní sítě, informace a zprávy se šíří internetem a emaily, v módě jsou tzv. sociální sítě, televize vysílá přes satelity, lidé vyvíjejí nové a nové technologie k přenosu dat. Souběžně se využívá i tradiční poštovní styk, ten je pořád důležité, zejména v doporučené podobě.

Ale zároveň s tím, jak spolu lidé stále snadněji a rychleji komunikují, jak stále snadněji a rychleji získávají informace, existují snahy, jak jim v té komunikaci a získávání informací bránit, objektivní skutečnosti zatajovat, překrucovat nebo dezinterpretovat. Jak se do komunikace lidí „vlámat“ a v utajení zjistit, co si říkají nebo píší, co si myslí. Tyto tendence těch, kteří jsou právě u moci a vědí, jak jsou svobodné šíření informací a komunikace mezi lidmi pro demokracii důležité, existují na celém světě. Tak je tomu v totalitních režimech, ale i v demokraciích v případech, že demokraticky zvolené vlády chtějí rozhodovat proti „vůli lidu“. Pro konkrétní příklady nemusíme „chodit“ daleko do historie.

Po okupaci Československa Německem v březnu roku 1939 a vzniku Protektorátu Čechy a Morava byla v Československém rozhlase zavedena cenzura a každý pořad se vysílal nejdříve v němčině. Rozhlasové přijímače musely být „vybaveny“ cedulkou – varováním, že poslouchání cizího rozhlasu (myšleno vysílání BBC pro Československo – „Volá Londýn“) se trestá vězením nebo i smrtí. V roce 1945 byly o pražské sídlo Československého rozhlasu na Vinohradské třídě svedeny tuhé boje. Trnem v oku okupantům byly krátkovlnné vysílačky, které sloužily domácímu odboji ke komunikaci s „Londýnem.“ Na ně Němci pořádali doslova štvanice.

Po „komunistickém převratu“ v únoru 1948 se Československý rozhlas dostal do područí Ministerstva informací v čele se „skalním komunistou“ Václavem Kopeckým. V padesátých letech budilo toto médium přímými   přenosy z politických procesů v posluchačích hrůzu, když obžalovaní, jako  bez ducha odříkávali předem naučené texty o „svých zločinech“, které nespáchali.

Po okupaci Československa „spřátelenými“ armádami států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem v srpnu 1968 se o pražské sídlo Československého rozhlasu , tentokrát „holýma rukama“, opět bojovalo. Na příkaz tehdejšího ředitele Ústřední správy spojů Karla Hofmanna byl vysílač na středních vlnách vyřazen z provozu a následně byly odpojeny všechny rozhlasové vysílače.

Bojovalo se i o Československou televizi, kterou okupanti logicky považovali za jedno z nejdůležitějších informačních médií. „Nezávislé“ vysílání se tehdy podařilo udržet skoro celý týden. V září pak začala televize opět vysílat. Ale to už v ní, stejně tak jako v Československém rozhlasu, probíhala normalizace.

Až do roku 1989 byly Československá televize a Československý rozhlas pevnou oporou komunistického režimu. Byla to doba novoročních projevů prezidenta Gustáva Husáka, deformovaných zpráv o úspěších našeho hospodářství, povolených komunálních vtipů v nejrůznějších „zábavných pořadech“, řady normalizačních seriálů o budování socialismu, ...

Od roku 1973 to vše, a ještě daleko více, dokonce v barvě. Ale ani Československý rozhlas nezůstával při budování socialismu za Československou televizí pozadu.

A tak, když chtěl mít člověk snad alespoň trochu objektivnější a pravdivější informace, nezbylo mu, než pustit si v rádiu Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu. Tu ale například v Praze úspěšně rušila strahovská rušička . Blu-blu-blu...

Po listopadu 1989 se chvilku mohlo zdát, že budeme mít z těchto dvou totalitních molochů konečně svobodná média, na než byla Československá televize a Československý rozhlas formálně transformovány. Ve skutečnosti ale vše dopadlo jinak. Od samého počátku se tato média „veřejné služby“ ocitla v rukou vyvolených  „jediných spravedlivých“.

 

Tento  stav se v plné nahotě projevil v době tzv. televizní krize na přelomu let 2000 a 2001. To se velká část zaměstnanců České televize postavila proti řádně zvolenému generálnímu řediteli Jiřímu Hodačovi a zablokovala veškerou televizní techniku patřící „všemu lidu“.

Z obavy, že budou  redaktoři ČT        vyvedeni z velínu násilím, přispěchala na pomoc na Kavčí hory skupina politiků čtyřkoalice, např. Jan Ruml a Ivan Pilip.

Ale nechyběl ani Zdeněk Svěrák.

 

Legální vysílání České televize cca 14   dní  probíhalo díky signálu z  prostor TV Nova. Vždyť jí to také ti „jediní spravedliví“ nikdy neodpustili. A tak „spekulace“ o tom, že prohra v „arbitráži o Novu“, která stála daňové poplatníky přes deset miliard korun, nebyla náhodná, ale že vláda tehdy „darovala“ tuto částku „Američanům“ za loajalitu této stanice, mají racionální jádro.

 

A Jiřího Hodače „televizní krize“ stála málem život.¨

 

Pokud byl někdy v našich polistopadových dějinách pádný důvod pro nasazení URNA (Útvar rychlého nasazení) k prosazení práva, bylo to právě tehdy v České televizi.

Tuto šanci k upevnění důvěry občanů v právní stát však tehdejší vláda (respektive policejní prezident a  ministr vnitra), pravděpodobně záměrně, promarnila.

I když to, že velká část občanů již zprávám a publicistice České televize nevěří, je veřejným tajemstvím, mnozí protagonisté této de facto státní televize vystupují velmi sebevědomě s tím, že právě ta, dnes už jenom „jejich televize“, je ta „jediná spravedlivá“, objektivní, vyvážená, pravdomluvná. A tak vysílání, za naše peníze, zahlcují zkreslenými, tendenčními zprávami, skutečnosti, které se jim nehodí „do krámu“ jednoduše zamlčují, jiné překrucují.

Někteří moderátoři jdou dokonce až tak daleko, že si myslí, že když je „jejich pořad“ vysílán až po 22. hodině, mohou svou zákonnou povinnost o objektivních informacích „znásilňovat“ i v přímém přenosu.

Pokud je na tom Český rozhlas o něco lépe než Česká televize, není ten rozdíl nijak výrazný.

Ale mohlo by být i hůř!

Vzpomeňme třeba na dobu normalizace v první polovině sedmdesátých let dvacátého století, nebo na hysterii prorežimních médií po neúspěšném pokusu prvních mluvčích Charty 77 předat její prohlášení v lednu 1977 Gustávu Husákovi.

Tehdy se tato média neštítila skoro ničeho, na „chartisty“ dštila oheň a síru, ale text tohoto dokumentu pro jistotu nikde nezveřejnila. To ovšem režimu nebránilo, samozřejmě, v úzké spolupráci se „svými médii“ v čele s Československou televizí, uspořádat v Národním divadle „ostentativní divadlo“, kde nutila umělce podepsat tzv. Antichartu. Obličeje našich předních umělců byly vážné a bledé stejně, jako když jejich starší kolegové byli nuceni před mnoha lety a na tomtéž symbolickém místě vyjádřit loajalitu „Třetí říši“.

 

Z tzv. mainstreamových médií, mezi něž  patří i Česká televize a Český rozhlas,  ale i řada

soukromých stanic a  tištěných médií se nestranné a objektivní informace dnes již nedozvíme.

 

Naštěstí stále ještě fungují internet, nejrůznější webové stránky a sociální sítě, kde může člověk získat o každé jedné události informace z různých úhlů pohledu a utvořit si tak na věc vlastní názor.

 

A dokonce může, což je důležité, vlastní názor v těchto svobodných médiích prezentovat.

Když např. prezident republiky v podstatě řekne, že každý politik se dá odstranit buď demokraticky, ve volbách, nebo nedemokraticky, státním převratem, fyzickou likvidací, média „hlavního proudu“ spustí hysterický pokřik a řada politiků chce prezidenta nutit k omluvě. Ale ten, kdo si zachová chladnou hlavu a pustí si inkriminované pasáže prezidentova vyjádření ze záznamu, nestačí se divit, proč je kvůli konstatování historické reality takový virvál.

Ale právě ta svoboda, to, že si každý může pustit médium podle svého uvážení, že nejsme závislí jen na „informacích“, které nám předkládají ti vyvolení „jediní spravedliví“ ve „svých privatizovaných médiích“, to je trnem v oku právě jim. Těm vyvoleným „jediným spravedlivým“.

Ukázkovým příkladem „jediného spravedlivého“  profesionála je nesporně generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ten má   „nezávislost , vyváženost a objektivitu  práce“ této „instituce“ na starosti z podstaty své funkce.

Činnost Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které vzniklo 1. ledna 2017 na Ministerstvu vnitra  spočívá, podle vlastního vyjádření „v monitorování hrozeb spojených přímo s vnitřní bezpečností státu, což předpokládá celkem široké pole hrozeb a potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti, ale právě i dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Na základě monitoringu bude centrum detekované problémy vyhodnocovat a přicházet s návrhy věcných i legislativních  řešení, která bude v případě potřeby i realizovat. Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti“.

Ale ani „laická  veřejnost“ nezůstává v boji za tu „jedinou spravedlnost“ pozadu.

Například Studenti Masarykovy university rozjíždějí kampaň proti propagandě a lžím na internetu, kdy  devítka mladých politologů a žurnalistů rozjela projekt zvolsi.info.

S ověřováním informací pracuje i  Demagog.cz, který se také zrodil  na akademické půdě.

O zamezování  „působení dezinformačních kampaní“ na českém území se už věnuje  projekt Kremlin Watch, který je součástí nevládního think-tanku Evropské hodnoty. Jeho cílem je  pomocí konkrétních příkladů „rozkrývat a čelit nástrojům ruské propagandy“ zaměřené proti demokratickému systému.

 

Ano. Jsou to ty Evropské hodnoty. Podle vlastních stránek občanská iniciativa na podporu liberální demokracie ve střední Evropě. Členem správní rady a současně výkonným  ředitelem  je Jakub Janda. A před časem odstoupil z postu  předsedy dozorčí rady bývalý diplomat Petr Kolář, známý především z pořadů České televize. Poradní výbor této iniciativy tvoří m.j. Libor Rouček, Libor Grubhoffer, Jan Bubeník, Šimon Pánek, Martin C. Putna a Tomáš Halík.

Na stránkách této iniciativy se můžeme např. dočíst, že:

„Cílem vzdělávacího programu Žiju v demokracii je vést mladé lidi k sebevědomému, aktivnímu občanství, protože základním pilířem demokracie jsou sebevědomí a zodpovědní občané, kteří chápou svá práva a povinnosti. Program je připraven ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropským parlamentem.“

To tedy znamená, že např. pořádání středoškolských debat, jak svou aktivitu sami nazývají a kde prezentují středoškolským žákům, lidem maximálně sotva dospělým, ty své, podle nich jedině správné politické názory na dění okolo nás, tedy že provádějí politickou agitaci přímo na školách, a to s posvěcením Ministerstva školství!

 

Podle Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 32, odstavec (1) není ve školách a školských zařízeních povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

 

Evropské hodnoty sice nejsou ani politickou stranou, ani politickým hnutím, o škodlivosti jejich působení ve školách jsem ale přesvědčen.

 

Mezi mnoha „jedinými spravedlivými“ umělci jednoznačně vyčnívá herec a režisér Jiří Mádl.

 

3. listopadu 2016 se na Parlamentních listech objevil pozoruhodný článek o tom, že umělci mohou spustit revoluci. A v tomto článku mě mj. zaujala pasáž s prohlášením herce Jiřího Mádla.

 

„Snažím se nebýt laciný a nelhat.“ „Vždy se nejvíce snažím zareagovat v okamžiku, kdy někdo v politice lže nebo je laciný a ostatní nemají – teď nikoho neurážím – schopnost nebo čas to rozpoznat. A právě v tomto momentě přichází ve všech společnostech prostor pro umělce, aby na to upozorňovali. Víc se po nich ani chtít nemůže,“ myslí se herec a režisér.

 

Mádl jde ale ještě dál.

 

V rozhovoru pro Deník z 8. ledna 2018  odpověděl na řadu otázek. Ale  pro pochopení jeho pohledu  na svobodu slova v médiích budou snad stačit tyto dvě.

 

Na otázku, co by si přál změnit v České republice v příštím roce Mádl odpověděl:

 

„Rád bych, aby se změnil internetový prostor. Abychom měli větší kontrolu nad dezinformačními weby a mohli je prostě a jednoduše blokovat. Aby byli lidé snadno postižitelní za lži, šíření nenávisti a výhrůžky na Facebooku a ostatních sociálních sítích. Internet se nám vymkl z kontroly a už není ochráncem demokracie, je zneužitý lidmi a zeměmi s nedobrými úmysly. Zároveň bych si přál, abychom všichni zuby nehty bránili Českou televizi a Rozhlas. Veřejnoprávní média, která jsou na takové úrovni, jako je máme my v Česku, jsou naše poslední záchrana. Jestli přijdeme o ně, bude to skutečný konec.“

 

A na otázku, zda si myslí, že je důležité a správné, aby se slavné osobnosti vyjadřovali ke společenskému dění, odpověděl:


„Samozřejmě, je to důležité a správné. Ale nic se nezmění, pokud se nebudou zakazovat weby placené z Ruska nebo jakékoli weby šířící lži. Do té doby budou vznikat sociální bubliny, a když pak někdo veřejně promluví a vy slyšíte něco o ruské propagandě úplně poprvé a je to možná zcela kontrastní k tomu, co čtete vy a vaše okolí, tak vás to spíše naštve a naopak utvrdí ve lži, ve které žijete. Mimo Českou televizi a Rozhlas už není médium, kterému by se dalo stoprocentně věřit. Nemyslím si, že by měl být internet bez kontroly a věřím, že lidé musí nést plnou právní zodpovědnost za svoje chování na sociálních sítích.“

 

Tak domýšlivý jako Jiří Mádl nebyl snad ani řecký bůh bohů Zeus. Kde se bere v některých umělcích tolik sebejistoty, že právě oni jsou ti vyvolení a že právě jen ta jejich pravda je ta „jediná spravedlivá“?

 

Nad tím  zůstává rozum stát.

 

 

Ano. Lidé s takovýmito a podobnými názory jsou v přesile.  Mají k dispozici Českou televizi, Český rozhlas, disponují operativní technikou, vlastní média, využívají „umělecké popularity“.

 

Proti nim stojí „jen“ zdravý rozum. 

 

A tak ho při obraně svobody slova používejme!

 

Samozřejmě, i v médiích je nutné dodržovat zákony . Od toho je ostatně máme.

 

Každý občan České republiky, který má pocit nebo podezření, že byla v médiích jeho práva jakkoliv dotčena, nechť se brání zákonnými prostředky. Je to sice cesta většinou zdlouhavá, ale v demokratické společnosti jediná možná.

 

Občanský zákoník ochranu osobnosti deklaruje v úvodním ustanovení § 3 odst. 2 písm. a), ve kterém jsou uvedeny základní právní zásady soukromého práva, tedy, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí.

 

A na mazání článků, názorů, vyjádření, polemik na internetu a sociálních sítí, na blokování  webů a na podobné praktiky omezování svobody buďme mimořádně citliví.

 

Podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv mohou být atributy vyspělé demokratické společnosti, jakou jsou svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda projevu, svoboda shromažďovací a sdružovací, podléhat jen omezením, která stanoví zákony a která  jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zabránění autority a nestrannosti soudní moci.

 

Na to nezapomínejme!

jasně, že u nás máme svobodu

jasně, že u nás máme svobodu slova .....horší je to ale se svobodou, po těch slovech.....
PS ......směji se a plácám se při tom do stehen .....n-tsssss

ať si říkají štvavé západní

ať si říkají štvavé západní vysílače, včetně ČT24 co chtějí .....většině Rusů se žije pod Putinem lépe, než dřiv ......(sic). Strýčku Vovo, jsme s tebou ......

Tak mají svého nepřítele v

Tak mají svého nepřítele v podobě Západu a USA zvláště, co jim údajně šlape po štěstí, proti bolševické totalitě a chaotické době po rozpadu SSSR současně s nízkými cenami za ropu a plyn se občas ceny vyšplhají výše, což umožní posílit jaderný arsenál a zmodernizovat zbraně a tak hrdě zkousnou nedostatky, které už po mnoho let civilizovaný evropský svět nezná. Tak nebýt toho neopodstatněného nacionalismu by se jim to také mohlo rozutéct. Takto se to projevuje jen u těch movitějších, co využívají lákavější nabídky západního stylu života a ti domácí, posíleni vodkou, jsou hrdi, že jsou Rusy a sankce dokonce považují za dobrodinní Západu.

Na Lidovkách článek Petry

Na Lidovkách článek Petry Procházkové ...
Kdyby to nepsala známá muslimka Procházková, vypadalo by to jako příliš kladný výčet toho, co Vladimir Vladimirovič dokázal.

myslíte tu Procházkovou, co

myslíte tu Procházkovou, co se nechala znásilnit několika Afghánci, v rámci pochopení islámu ??? Tak tu mám opravdu velmi rád ......n-tssss

Vy jste u toho byl také,

Vy jste u toho byl také, muslimáku ? Dzp.

Každý požadavek na politicky

Každý požadavek na politicky korektní vyjadřování je nutno ostře odmítnout jako totalitní nátlak. Politicky korektní vyjadřování není zjevně nic jiného než kontrola myšlení a následně kontrola vědomí a podvědomí. To je horší než antické a severoamerické otroctví. Politická korektnost a její mluva jsou navrženy tak, aby z informačního a sémantického prostoru odstranily obrazy, koncepce a pojmy, které jsou nebezpečné pro mocenské elity systému (v tomto případě amerického, západního), aby obyvatelstvo nemělo ani jazyk pro vymezení celé řady projevů reality a aby oběti nemohly formulovat své vlastní zájmy, ani svůj program.

Jak aplikovat Murphyho zákony

Jak aplikovat Murphyho zákony na současnou "demokracii" v Čechách :

- Volby : ....Jestliže fakta neodpovídají teorii, je nutno fakta zavrhnout.
- ČSSD : ....Může-li se něco pokazit, Jaroslav Tvrdík to pokazí.
- Lidl : .....Umazávání křesťanských křížků z kostelů vyvolává prudké zvyšování platů zaměstnanců.
- Zahraniční zpravodajství : .....Pokud se v některé evropské zemi po volbách začnou dít opravdu velké věci, vyvolá to absolutní nezájem médií o dění v nich. Působením tohoto zákona proto třeba Rakousko a Itálie z médií zcela zmizely, našlápnuto má i Španělsko s Katalánskem.
- ČT : .....Použití označení složeniny „veřejnoprávní“ u média způsobuje rozloženinu na „veřejnost“ a její „právo“ , ale nikoliv dozvědět se něco o financování tohoto média.
- Zvýšení prům. mzdy v ČR : ....Sedíš-li jednou půlkou zadku v ledu a druhou na rozpálených kamnech, je ti statisticky velmi příjemně.
- o politicích : .....Lidé se budou chovat rozumně tehdy a pouze tehdy, jestliže všechny ostatní možnosti již byly vyčerpány.

Závěrem něco o současných demonstracích : .....Chaos vytváří nové pracovní příležitosti. A pořadatelé demonstrací by také neměli zapomínat, že ......Rozvášněný dav se řídí tím nejhloupějším v davu.

Jak jste je řídil, tvrdil

Jak jste je řídil, tvrdil jste, že budete u souseda...

já tam ne-bil .....poslal

já tam ne-bil .....poslal jsem tam Zdendu Ondráčka a jeho vodní dělo zn. Mountfield.
PS ....soused tvrdí, že aby byly počty demonstrantů reálné .....měla by se demonstrace opakovat .....a po vyučování ......n-tsssss

Kdy u nás bude právní stát

Kdy u nás bude právní stát ??? ...ptal se soused. Já řku .....mno, přece až budou všichni soudci ve vězení ......n-tsssss

Ten byl i za Hitlera. Musí

Ten byl i za Hitlera.

Musí být vyměněn nástroj ke správě věcí veřejných demokracie, za demarchii. To demokracie bez testu jediným právem pravým, tedy právem soukromým, nutí lidi ke zločinu, aniž by mnozí chtěli. Mnozí samozřejmě chtějí a demokracii zneužívají. Tomu je třeba institucionálně zabránit... Dzp.

řeč je o zkorumpované moci

řeč je o zkorumpované moci soudní !! Nebuďte jako Gardnes ......

Stovky demostrantů. Přibližně

Stovky demostrantů. Přibližně ve čtvrt na osm se ozvalo pískaná a bubnování. Skandovala se „hanba“, nad davem vlály české vlajky a v četném zastoupení i vlajky Evropské unie. Po stranách náměstí se s velkou námahou prodírala dvojice metařek pražských služeb. „S dovolením,“ ozvalo se, zatímco dav skandoval „Babiše do koše“. „Cesta do mekáče je dnes opravdu namáhavá,“ prohlásila prochazející dívka.

Měli jediný štěstí, že už

Měli jediný štěstí, že už jste dneska s Ondráčkem trochu za zenitem, Zvonku. Cucky by z nich jinak lítaly.

Přibližně v té době zpíval

Přibližně v té době zpíval Míša Davidů Neodolatelnému : "sbírám céčka a už nejsem králem mejdanů", a pro tetu Helenu to byla dlouhá noc, přece jenom není ji dvacet a od dob Štrougala žádným eminencím nezpívala. "Ty vole, to de", povídal Nejedlý Mynářovi co seděl při inauguraci v první řadě i se starou/neoprávněně, povídají zlí jazykové/.
"A pro mě kucí teď něco s teplých krajin" požádal nesměle zimomřivý Ovčáček. "Skočila bych si, ale ten můj chromajzlík žárlí" utrousila Ivanka, když pro ni přišel dvorní zpěvák hymny D.H./měl 3000 bab, povídají znalci, ta 3001 by se mu nemusela vyplatit!
Ten co se vytahoval s čínskejma inveticema a bratrstvím s odbarveným a vono hovno, teď má stranický úkol, nevydat ruského hackera na Západ. "Tak uvidíme", jak říká prorocky/proboha ne prorusky/ Babiš.

převzato z Macka : ...není

převzato z Macka : ...není vám také divné, že ten mimořádně vzácný chřástal polní se vyskytuje vždycky všude tam, kde se má něco stavět ??? .....(sic).

Hele potrefe, proč sem furt

Hele potrefe, proč sem furt taháte další kopírky dalšího narcise :"kážu vodu piju víno"?
I když, ty vaše a sousedovo konspirační úvahy....beru zpět! Radši ty kopírky...

M. Macek, má jednu dobrou

M. Macek, má jednu dobrou vlastnost. Má vlastní stránku "Viditelný Macek" a nepíše tam kraviny od Hayeka. Škoda, že to tak nemá zařízené zdejší diskutér Kajan.

Jo, Mirek Macek je agent s

Jo, Mirek Macek je agent s tepló vodó z Hané.

Dělali jsem spolu převrat od prvních chvil v tehdy ještě Severomoravském kraji a do té doby si tykáme. Byla s ním prča i neprča. Jak kdy... Dzp.

česká ministryně války

česká ministryně války Šlechtová navštívila během své cesty po Ukrajině i známý Bachmač, kde bojovali za 1. války i čeští legionáři.
To však jí nebránilo v tom, aby ocenila jejich chrabrost ....v boji proti Hitlerovi ...(sic).

PS ...jóóó, holt ne všechno najdeš na internetu ......n-tsssss

Hitler (vojín) v 1. světové

Hitler (vojín) v 1. světové válce bojoval a dostal válečné vyznamenání.

Byl to socialista, tedy

Byl to socialista, tedy kripl... Dzp.

Dnes není politicky korektní

Dnes není politicky korektní zmiňovat to, že Němci vyvolali - a to s kořistnickým zájmem - už DVĚ Světové války a způsobili nezměrná neštěstí stovkám milionů lidí.

I sami Němci se se svojí vinou "vyrovnali"*** a tak to opisují ...

Führer jako vůdce - Hitler či Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht von Preußen ... dnes Merkel ... jedno jest.

ano, někdo se dokonce vina

ano, někdo se dokonce vina Němců velmi přehání ....např. Adolf Eichman prý proti Židům v podstatě nic neměl .......kucky.

generál Petr Pavel dostal od

generál Petr Pavel dostal od ušáků medaili za chrabrost ..(sic). Vyvedl prý vojáky NACO z obklíčení ......a to vše dokázal ze své kanceláře v Bruselu ....kucky.

PS ...pozor : ..neplést s mužem podobného jména Pavel Pavel .....ten zase učil chodit ty sochy na Velikonočním ostrově .....n-tsssss

pane autore, z logiky věci

pane autore, z logiky věci nemohu přece bránit něco, co neexistuje ??!!
Ostatně začíná se mi ta naše pseudodemokracie docela líbit. Používá se např. výraz "duch" ústavy .....dále se nám tady usadil takový nešvar, jako že prý "trestně stíhaná" osoba nesmí být v parlamentu, vládě a už vůbec ne v jejím vedení ??
Nejvíc patrná je ta šílenost zřejmě v justici. Tam si páni kluci - soudci vymysleli jakousi nadřazenost a aby měli co rozhodovat, zachovali nejenom podřízenost úřadů, ale také ohnuli Ústavu, a dovolili soudcům rušit rozhodnutí nižších soudců a přikazovat těmto soudcům, aby rozhodovali podle jakéhosi "závazného právního názoru“.
A já hlupák jsem si myslel, že nikdo nemůže soudci přikázat, jak má rozhodnout, chyba.

Případ Králová a spousta tzv. překvalifikovaných rozsudků jsou důkazem, jak je to běžné, absurdní a legrační. Jeden soud odposlechy povolí, druhý je zruší ....

PS .....the Carnival is over .....zpívala kdysi australská skupina Seekers ......a teď už bude jen defenestrace a stínání hlav .....n-tsssss

ředitel jejich ČT vyhrožuje

ředitel jejich ČT vyhrožuje nezávislým médiím, že přijdou o licenci .....poté, co Soukup na TV Barandov zesměšnil hospodaření ČT se 7 miliardami ......(sic).
PS ....pan Ondráček měl pravdu ....je to žumpa .....n-tssss

v Českém, tedy jejich Rozhla

v Českém, tedy jejich Rozhla vysvětlují pomlčkovou válku, aniž museli zmínit Tatíčka Havla - bele spore o češtine, gramaticky to nebylo možné, ... so Slovákmi.

Milé děti, poslechněte si tu pohádku O gramatických válkách.

Dnes je Den jódu.
třeba zavedou i Den plutonia.

na tom Filipovi se mi ale

na tom Filipovi se mi ale líbí, jak je zásadový a chce dotáhnout věci do konce.
Po neúspěšných říjnových volbách tvrdil, že odstoupí, ale teď dostal nový náboj a chce kandidovat znovu a věci napravit ....... je prostě zocelený !! ....n-tssssss

Za ty prachy a nulovou námahu

Za ty prachy a nulovou námahu kdo by nebyl zocelený ? Ani pracoviště nemusí uklízet. Zavře hubu a jde dom.

Za ty prachy a nulovou námahu

Za ty prachy a nulovou námahu kdo by nebyl zocelený ? Ani pracoviště nemusí uklízet. Zavře hubu a jde dom.

Ano, mladistvý Filipův zápal

Ano, mladistvý Filipův zápal je nepřehlédnutelný!

Je to holt bytostný revolucionář!

Hoši, hoši, vy se o ty rudé

Hoši, hoši, vy se o ty rudé zločince zajímáte nějak podezřele mnoho... Dzp.

napadne Turecko Českou

napadne Turecko Českou respubliku za propuštění Kurdského náčelníka ???
PS .... více v Událostech ČT, kolem půl osmé .....pokud je nepřeruší zprávy o počasí .....

Dnes ráno probírali na ČT 24

Dnes ráno probírali na ČT 24 jak ta zima cirkuluje a samozřejmě, posílá to k nám Putin. Někde v okolí Tajmyru zimu vyrábějí a ženou k nám. Nejspíš potřebují prodat více plynu. V Kremlu byl na návštěvě rakouský premiér a tomu se stavba plynovodu Nord Stream II zamlouvá. Drží lajnu s německou kancléřkou.

Dříve Nám ten kohoutek podle

Dříve Nám ten kohoutek podle své potřeby přiškrtila Ukrajina, ale na tu už není spoleh.

Nově to bude na Němcích - podle svých potřeb vydírání Protektorátu B&M kohoutek otevřou, nebo zavřou. A transitní poplatky budou jen v DeutscheEU.

zase nás brzdí hentá

zase nás brzdí hentá demokracie, povídá Andréš ???
Chce se zbavit šéfa GIPS, ale nikdo mu neřekl, že ten má mandát na 5 let a může být odvolán jen, při spáchání trestného činu ..(sic).
Tak se bude muset nějaká kauza sehnat, či vyrobit.....zatím svoláme ( pro jistotu) bezpečnostní radu státu.

Vidíte, jak je ta demokracie kostnatá a nepružná ?? Před 89r. by na to stačil 1 telefonát.

Je veskrze špatná. Jde proti

Je veskrze špatná. Jde proti vývoji lidského světa... Dzp.

Těm slouhům a příslušníkům

Těm slouhům a příslušníkům politické třídy dnešní literární demokracie tu životní "jistotu", že jsou postradatelní, přeju.

Babiš Murína varoval, ať jde raději sám, v klidu, než se vyvalí kola zdola. kdyby Babiš neměl podporu Putina, netroufnul by si.

Tak bolsevecek se nam tu

Tak bolsevecek se nam tu raduje z toho, ze zlocinec a mafian v kresle premiera vydira a zastrasuje ty, kteri by mu mohli slapnout na kuri oko, a uz zase, jako za dob jich bolsevecku, se raduje z toho, ze to cele, aspon podle bolsevecka, ridi a podporuje Mockba.

Ja jen az se tady zase bude bit v prsa coby vlastenec...

založili jsme se sousedem

založili jsme se sousedem platformu s názvem NE zvyšování důchodů !!
Jednak si myslíme, že důchodci mají v současné době dost, neboť ze svého okolí znám spoustu případů, kdy tu koupí nenarozenému vnoučeti kočár za 30tis.Kč, tu přidají synovi na auto, tu dceři na nový byt, apod.
Navíc důchodci nakupují převážně ve slevových akcí, takže tu maloobchodní spotřebu a s ní i DPH nijak výrazně nezvyšují.
Jóóó to když bývaly předváděčky těch šmejdů, to byla jiná .....jeden koupil hrnce za 40tis., druhý ložní soupravu za 50tis.Kč ....a bylo.
A v neposlední řadě nezapomínejme na přísloví, že peníze kazí charakter !!

PS ...takže navrhujeme využít tu částku jinak a lépe ....např. ČNB vykázala za loňský rok schodek -250mld. Kč , díky hloupé několikaleté fixaci koruny, takže tam je třeba napnout naše síly a prostředky !!! .....n-tsssss

Líbí se mi Váš uvědomělý

Líbí se mi Váš uvědomělý přístup. Důchodce netřeba rozmazlovat, jako to činí třeba Řekové s důchody v průměru 40000 t.Kč apod. a proto jsem také přivítal, že socialisté z ČSSD na jedné straně jsou proti zvyšování spoluúčasti pacientů na nákladech, ale aby to důchodci neměli grátis, tak již přestalo platit, že každý neduh má určitý lék bez doplatku. Také neplatí, že třeba mast je léčivo, takže vše je za tvrdé. Nu a závěr je pak takový, že téměř každý senior vydá ročně za léčiva v hotovosti cca částku nehrazeného limitu, zatím co dříve za Julínka suma sumárum byl na tom důchodce lépe.
Jinak byste měl tu skvělou povídačku rozmnožit a poslat všem důchodcům, co jsou v nějakém zařízení, kde jim důchod nestačí na úhradu běžných nákladů.
Rozdílná situace u důchodců je dána především zdravotním stavem a zda mají ještě manžela(ku).

Neskuhrejte na důchody,

Neskuhrejte na důchody, Gardnes, a něco dělejte. Když tak, raději chcípněte, nebude vás pak nic bolet.

Ke skuhrání nemám důvod, jen

Ke skuhrání nemám důvod, jen konstatuji bídu českých důchodců obecně, ke které přispěli především levicoví darmošlapové, počínaje Škromachem, kdy se prům. důchod po Klasových 50 % dostal pod 40 % prům. mzdy.

https://www.banky.cz/clanky/evropa-prumerny-duchod/

Proč jsou postsocialistické státy hluboko za těmi západními ( v důchodech i HDP) vysvětlí jistý petrov(f), který má propočty, že za KSČ byla ČSSR na tom líp, než nyní. Kdo umí, holt umí a nečumí.

Děláte si legraci, ale budiž.

Děláte si legraci, ale budiž. Protiřečíte si. Důchodci nakupují převážně ve slevových akcích. Maloobchodní spotřebu a s ní DPH nijak výrazně nezvyšují. Znám spoustu případů, kdy tu koupí nenarozenému vnoučeti kočár za 30 tisíc Kč.
Kočár jistě není ve slevové akci a DPH je docela slušné. Tak se to snad vyrovná, nebo ne?

vydat Kurda, nebo nevydat

vydat Kurda, nebo nevydat Kurda ......toť dnešní otázka, se kterou by si neporadil ani známý český udavač Čurda ??!!
Mno, já bych to viděl jinak ....Kurdové jsou dnes nejpočetnějším etnikem na Světě, který však nemá nemá vlastní stát. A když ho daly tzv. mocnosti v 46. roce Židům, tak proč ne Kurdům ???

Amerika už to ví ......jejich

Amerika už to ví ......jejich dluhy jsou tak obrovské, že je může účetně zlikvidovat jenom válka ......(sic). .....ostatně to věděl už pan Hitler.
Teď už jde jen o výběr cílů .....bude to Kim, nebo Blízký Východ ....a na to mají schopné ministerstvo války a všechny ty McCainy, Tillersony, Pence, Bideny atd. ??

Lépe hledat nepřítele venku,

Lépe hledat nepřítele venku, než ho najít doma.

Uložit

Uložit