EU pozměňuje minulost aneb 1984 v praxi
Petr Mach

Začněme citátem z Orwella a pak to srovnejme se současnou praxí EU:

 

"Jakmile byly všechny opravy příslušného čísla Timesů pohromadě a zkontrolovány, vytisklo se dotyčné číslo znova, původní výtisk byl zničen a opravený výtisk byl zařazen na jeho místo v archívu. Tento proces neustálého pozměňování se používal nejen v novinách, ale …v každém druhu literatury nebo dokumentace, která by snad mohla mít nějaký politický nebo ideologický význam.

 

Den po dni a téměř minutu po minutě byla minulost přizpůsobována současnosti. Tímto způsobem se dala dokumentárně dokázat správnost každého záměru Strany. Nikdy nesměly zůstat zachovány žádné zprávy nebo názory, které by byly v rozporu s potřebami přítomné chvíle. …Pak už nebylo v žádném případě možné dokázat, že došlo k falzifikaci."

George Orwell, "1984"

 

EU dělá to samé. Pozměňuje minulost, aby nebylo možno ověřit pravdu. Lež=Pravda. Posuďte sami.

Když EU zakázala, abychom nazývali pomazánkové máslo "pomazánkové máslo", napsal jsem o tom článek. V něm jsem poukázal na to, jak soudci Evropského soudního dvora, kteří neuměli česky, vycházeli z mylných překladů.

Prosím všechny čtenáře, aby si nejprve přečetli můj původní článek a pak se vrátili na toto místo.

Pokud jste si přečetli výše uvedený článek popisující absurdní "kauzu Evropská unie versus Česká republika ve věci Pomazánkového másla", čtěte dál.

EU falšuje minulost

V článku "Evropská unie ztracena v překladu pomazánkového másla" jsem uvedl, jak soudci měli v anglické verzi žaloby, kterou na Českou republiku podala Evropská komise, název produktu "pomazánkové máslo" přeložený jako "butter spread". Upozornil jsem na to, že šlo o mylný překlad, který znamená něco zcela jiného (máslová pomazánka) a že Evropský soud Českou republiku odsoudil nespravedlivě na základě špatného překladu. Soudci se na základě chybného překladu domnívali, že výraz "pomazánkové máslo" znamená něco jiného, než co znamená.

Jeden čtenář mě následně upozornil, že když v mém článku proklikne odkaz, který měl směřovat na anglický překlad, citovaný výraz "butter spread" se tam nevyskytuje. Namísto toho je tam výraz "spreadable butter".

EU se uchýlila se k pozměnění minulosti. Dokument, na který jsem odkazoval, EU pozměnila, ponechala jeho název a překopírovala ho na serveru v adresáři oficiálních dokumentů. Jinými slovy, EU pozměnila soudní dokumenty a kdokoliv bude v budoucnu dohledávat listiny týkající se dávného případu, najde jiné dokumenty, než které měli před očima soudci. Už nikdy nikdo nepozná pravdu. Pravda je přece to, co visí v oficiálním dokumentu EU; každý si přece na něj může kliknout. Lež=Pravda.

Zatím EU ještě nestihla pozměnit text tiskové zprávy soudu, tam je ještě původní výraz "butter spread" zachován, ačkoliv v samotném rozsudku, na který se tiskové sdělení odkazuje, je již překlad opraven:

http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-12-132_en.pdf

Tak si to rychle přečtěte, než EU opraví i tento dokument.

 

Závěr

 

Netuším, v kolika případech Evropská unie již takto zpětně upravila soudní dokumenty, nařízení a směrnice, které si běžně stahujeme z jejích serverů a považujeme je za skutečnost, vycházíme z nich, hádáme se o nich a dokazujme si na nich pravdu. Na tento případ jsem narazil náhodou, když jsem napsal jeden článek o jedné absurdní kauze.

 

Ironií je, že zpětným zfalšováním soudních dokumentů si EU moc nepomohla. Její nový překlad "spreadable butter" je významu "pomazánkové máslo" podobně daleký, jako původní překlad "butter spread". "Spreadable butter" znamená "roztíratelné máslo", a rozhodně ne "pomazánkové máslo". Nedivme se, když EU přepíše minulost znovu.

 

----------------------------------------

 

"Winston stiskl na obrazovce tlačítko "starší čísla" a požádal o příslušné výtisky Timesů, které za pár minut vyklouzly z pneumatického potrubí. Příkazy, které obdržel, se týkaly článků nebo zpráv v novinách, jež bylo z nějakého důvodu třeba změnit, nebo, jak zněla oficiální verze, opravit... devatenáctého prosince uveřejnily Timesy oficiální předpovědi výroby různých druhů spotřebního zboží ve čtvrtém kvartálu roku 1983, což byl současně šestý kvartál Deváté tříletky. Dnešní vydání přineslo hlášení o skutečném objemu výroby, z něhož vyplývalo, že předpovědi byly v každém ohledu hrubě nesprávné. Winston měl za úkol opravit původní čísla tak, aby souhlasila s pozdějšími. Pokud šlo o třetí příkaz, vztahoval se na velmi jednoduchou chybu, která se dala napravit za pár minut. Přednedávnem, v únoru, vydalo Ministerstvo hojnosti příslib ("kategorický závazek" byl oficiální název), že se příděl čokolády v roce 1984 nesníží. Ve skutečnosti však Winston věděl, že bylo rozhodnuto příděl čokolády snížit koncem tohoto týdne z třiceti gramů na dvacet. Takže bylo třeba nahradit původní příslib varováním, že bude pravděpodobně nutné někdy v dubnu příděl snížit."

 

"Jakmile Winston tyto příkazy vyřídil, přidal napsané opravy k příslušným výtiskům Timesů a vstrčil je do pneumatického potrubí. Potom téměř bezděčným pohybem zmačkal příkazy i všechny poznámky, které si udělal, a vhodil je do paměťové díry, aby je strávily plameny."

 

George Orwell, "1984"

 

Ježíšmarja, už je tu

Ježíšmarja, už je tu závěrečné stádium.

Už první větou jste se dostal

Už první větou jste se dostal mimo rámec vědeckého poznání. Je to neprokázaná hypotéza. Chcete-li, je to Váš předsudek.

kajani jsou asi vesmírní lidé

kajani jsou asi vesmírní lidé cz, a že máte v hlavě, to věřím :-)

Máslo se tam vyskytuje pod

Máslo se tam vyskytuje pod názvem pomazánkové máslo nebo máslová pomazánka. Na výsledek sporu to nemá vliv. Podstatné v tom sporu je výskyt názvu máslo - butter. Protože to máslo de facto není, nemá v názvu být v jakékoliv podobě!
Co se přesnosti překladu týče, jistě to překládal nějaký blb z česka. Butter spread je totiž skutečně příšernost, tak není divu, že dokument EU opravila.
Pane Machu, jste zanícený manipulátor. Těch je fčesku plno. Teď mají krále - Zemana, jehož mistrovství nedosahujete.

Ano Pete, je to vlastně

Ano Pete, je to vlastně zrovna tak, jako zcela nepodstatný rozdíl mezi výrazy nechápající Pete a nepochopitelný Pete. Vždy na tom bude Pete špatně, protože to má tak nějak nahnuté s chápáním.

Orwell byl prorok, génius.

Orwell byl prorok, génius. Mach Orwella pouze neuměle a šmírácky vykrádá na podkladě debilního překladu, který vytvořil jiný český šmíra. A ty mezi tím nevidíš rozdíl, protože jsi omezený křupan, který Orwella nezná a určitě ho nečetl za totáče v samizdatu. Pak by věděl, že tam rozhodně nejde o blbý překlad. Vlade, tys další český rusák?

Žádný prorok. Jenom znal

Žádný prorok. Jenom znal určité zákonistosti a domýšlel důsledky. Podle Vašich řečí soudím, že jste za Orwela četl totáče v samizdatu (nebo snad samizdat v totáči?).

Pěkný příklad :-)

Pěkný příklad :-)

___________________________________________________________________________________