Fatální fata morgana v Radě ČTK (?)
Pavel Foltán

 

Ctěné veřejnosti lze jen doporučit, aby sledovala tzv. „on line“ přenosy (anebo pak i ty záznamy) z jednání Rady ČTK – jde vskutku o cenný zdroj informací k tomu, aby si náš občan, volič a daňový poplatník (v této zemi většinově a draze v jedné osobě) mohl sám udělat svůj vlastní názor na věc – má na to své zcela nezadatelné a také zcela neopomenutelné právo zaručené přímo ústavním pořádkem (což se mu denně v relacích všech těch hlásných trub prostřednictvím všech těch jejich hlásných troubů a trubek všech těch mejnstrým mééédyjí poněkud nezdůrazňuje – pochopitelně – už od těch moderních časů všech těch genosů géblsoidního typu se tu dobře ví, co se tu v propagandě souručenství musí, a co ne, co se tu smí, a co ne, že?). A tak podle nich henten oný ovčan musí mít v tom všem zmatek, v němž se nesmí orientovat. No a kdyby si pak snad chtěl stěžovat? No tak to ani tudy nepochodí, Vaše Blahorodí. Na to máme své orgány & orgánky, co máme většinově obsazené svými kamarády, co taky rádi (resp. kamarádkami, co taky rády anebo „voboje“ aby se to gender košer rýmovalo). A ti menšinoví, byť i vzdělaní a zkušení právníci, co nám tam snad ještě doposud smrdí a zaclánějí, tak ti půjdou. Tyhle odborníky už brzo vyfakujeme. Jen co to i zde tou novou aktuálně osvědčenou silově na tvrdo americkou cestou zmákneme … Anebo ne? Jak to bude? Jak to je předem nastaveno? Jako henten oný Vítězný Únor?

Na předchozím zasedání (konaném v úterý 26. ledna 2021 a tedy v tomto týdnu) byly na pořadu jednání v bodu „Pošta a stížnosti“ (k tomu se časem ještě dostaneme) tři podněty občanů = tři stížnosti na činnost ČTK – inu zdá se, že i takové 3 stížnosti na programu 1 zasedání není málo (pro vedení ČTK i pro vedení této rady). Ale zkusme se teď a tady soustředit hlavně na relevantní fakta: Generální ředitel ČTK se v rámci standardního projednávání podnětů a stížností písemně vyjadřuje (pro potřebu Rady) k předmětným stížnostem, čímž vyjadřuje za ČTK i své ředitelské stanovisko. Právě tady – v případě těch 3 stížností, projednávaných na úterním zasedání pan generální ředitel ve svých písemnostech výslovně uznal chyby v dotčené činnosti ČTK, takže tím de facto uznal oprávněnost těch tří podaných stížností. Čili ve třech případech (za jeden měsíc podaných) byli stěžovatelé úspěšní. A to už něco signalizuje, resp. to už o něčem svědčí. Přinejmenším tu tedy lze na základě uvedených faktů konstatovat, že veřejnost si čím dál víc všímá vad v činnosti ČTK a chce to řešit. Je to její právo – ze zákona. A veřejnost tady má (ze zákona) od toho tu Radu ČTK – a jak to je v té radě? Už po dobu 30 let? A jak je to tam hlavně poslední dobou? Za ty 3 roky? No …       

Jak prý někdo někde komusi pravil, tak henten oný neomorganovský neopirátismus v tuzemských strukturách (a kdosi kdesi by možná i do toho mohl zahrnout mimo jiné i některé projevy některých inženýringů a také i jim podobných nekompetentismů) se údajně čím dál víc odkopává, i v rámci činnosti Rady ČTK – je to zjevné a dokonce i nepřehlédnutelné (skoro už pro každého – byť i nezúčastněného pozorovatele). Tak třeba pro malý příklad: Zde – i za to (už bezmála celé) předchozí 8. volební období v Poslanecké sněmově PČR, anebo i za ten předchozí cca. rok a půl „onoho čehosi“ v této Radě ČTK je to až alarmující, a to nejen pro tzv. insidery, ale už obecně i pro všechny pozorovatele – a v té Radě ČTK je to skoro až vzorově studijní příklad (sic!).  

Kdosi kdesi komusi a prý snad už i někomu někde údajně mohl i naznačit cosi jako, že snad by se (už i kdovíkomu kdovíkde) mohlo zdát i něco „ve smysl ten“, že i jistá paní inženýrka do této Rady ČTK byla prý nasazena do pozice provokatérky v rámci akce „AntiFoltán. Já o tom nic nevím, takže to ani teď zatím vůbec nijak nemíním hodnotit. Však ono se to „časem“ vyhodnotí samo. J  

Čeho jsem si ale i v rámci toho úterního zasedání všiml, (a čeho si zcela jistě nemohl nevšimnout každý normální člověk), tak to byl prokázaný fakt – viz ten online záznam z toho zasedání – jak už prý kdosi kdesi charakterizoval – tak že z henté aktivistické iniciativy jedné hyper aktivní účastnice té schůze vzešel jakýsi bazálně kolektivistický odpor i těch ostatních pěšáků z AntiFoltánově orientovaných struktur – a výsledkem toho prý opět byl procesní chaos (v případě pana předsedajícího bakaláře Soukupa už prý obvyklý, až standardní) jak v průběhu a vedení toho zasedání, tak v hlasování dotčených bodů, atd. Inu, proč bych měl s tímto názorem z řad veřejnosti nesouhlasit – vždyť v podstatě totéž jsem při tomhle zasedání říkal (a nejenom i při této schůzi) k těm procesním i k těm obsahovým a dalším vadám. To tam říkám už několik let.

 

A když bych z pozice člena Rady ČTK měl (jako že já sám osobně nechci) navázat i na shora zmíněný názor z veřejného extravilánu – vox populi, vox dei – pak bych asi mohl konstatovat i zjevně prokázané a nezpochybnitelné skutečnosti, že zmíněná (a v této Radě ČTK služebně mladá) kolegyně Ing. Bazalová (do této rady prosazená za Pirátskou stranu) „tvrdě bojovala“ za to, aby došlo k zametení pod koberec hned 3 ze tří faktů v bodu projednání stížností na činnost ČTK, i když generální ředitel (ve svých vyjádřeních pro Radu) sám písemně přiznal oprávněnost daných stížností – tak paní Ing. Bazalová svými (a – prý podle vox populi) plamennými projevy způsobila zmatek – v němž se předsedající Bc. Soukup zcela přestal orientovat, a už zcela neskrývaně strhla ty další členy té její party k otevřené podpoře vedení ČTK, a to proti veřejnému zájmu, ačkoliv ta Rada ČTK, a tedy i všichni její členové jsou tu ze zákona proto, aby zastupovali zájmy veřejnosti, což ale ta paní inženýrka a spol. už zase, anebo dosud nepochopila, či nechce pochopit. Takže tolik z vox poluli k dotčené části věci.


A vox populi pokračoval (v souladu se skutečností) ještě dál: „Ta paní inženýrka proti zájmu veřejnosti (a popirátsku nekorektně a unfair) zkusila až totálně nedemokraticky zabránit jinému a mnohem zkušenějšímu členu rady v podání jeho zcela relevantního a oprávněného podnětu ve věci prověření činnosti ČTK při zpravodajství o vánočním poselství prezidenta republiky a novoročních projevech předsedy Senátu a předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu, a tím tahle paní inženýrka sama sebe poslala do autu odbornosti a schopnosti výkonu veřejné funkce, a ty své kolegy z té „AntiFoltán“ koalice dostala do velkých problémů a zmatků, což se hned na místě projevilo – měl s tím problém i pan předsedající bakalář Soukup i jeho přátelé na telefonu.“

Inu, ani s tímto hlasem lidu nelze polemizovat. A já to ani teď, a ani tady nemíním už z principu dělat. Ať se každý podívá na záznam z té schůze. Ať si každý vyhodnotí to chování té paní inženýrky. A pak ať si to každý sám přebere. A ta paní inženýrka se v rámci té schůze dopustila hned několika faux pas (velmi mírně řečeno). A vox populi už po mně chce, abych to nenechal jen tak, abych to řešil a razantně. Zvážím to. On totiž jeden z těch hlasů lidu už mi k tomu poznamenal toto: I ten zlosyn pirát Morgan by svou vnučku za takovýhle šméčko nechal protáhnout pod kýlem. Inu, já ani tohle nechci nijak osobně hodnotit. Vždyť všichni víme, co říká lidová moudrost: Vox populi – vox Dei.            

Technicko – organizační poznámka: Ty tzv. „on line“ přenosy najdete na webu ČTK – a (možná skoro autentický a možná skoro celý) záznam z toho předchozího zasedání z úterka 26. ledna 2021 (pozor – na tom webu je zmatečně označen rokem 2020 – tož tak jen aby to třeba někoho nezmátlo) – takže tudy: (a jen tak pro pořádek – oni si v té “odpovědné“ části Četky asi ještě nevšimli, že už je rok 2021 a tak asi jenom (?) ze zvyku píšou, že ten záznam z toho zasedání je z 26. ledna 2020 – nevěřte jim a zachovejte si ten starej dobrej zdravej selskej rozum, bylo to v roce 2021 J Inu …

 

Videopřenos z jednání Rady ČTK | ČTK (ctk.cz)    

 

___________________________________________________________________________________