Články autora Natálie Vachatová

Vláda bere peníze vám, aby je dávala jim...

Natálie Vachatová

Natálie VachatováRozpočet na občerstvení v přepočtu 1 326 Kč na den, výdej na cestování 4 550 Kč denně, náklady na mzdy přesahující 5 milionů korun - zní to jako dream job? Bude to nejspíš dream job - financovaný 12 000 000 Kč z vašich kapes.

Nenechme to u nás dojít tak daleko

Natálie Vachatová

Natálie VachatováPíše se rok 2017, probíhá Australian Open, hraje Venus Wiliamsová proti Vögeleové. Zápas komentuje Doug Adler, úspěšný tenisový komentátor New York Timesů s 30letou praxí. V jednu chvíli říká: co právě Williamsová předvedla při přechodu na síť, byla pravá guerilla, guerillový efekt útočí!

Pryč s Newtonovými zákony, více multikulti do ZŠ! Rozhodl se Plaga zničit naše školství?

Natálie Vachatová

Natálie VachatováMinisterstvo školství vydalo revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, v níž škrtlo z učiva Newtonovy zákony, protože jsou na děti příliš obtížné.

___________________________________________________________________________________