Články autora Petr Utěkal

Stát a pomoc podnikání

Petr Utěkal

Mailem mi chodí občasník ODS, ve kterém je mi - nevím proč – vytrvale předkládáno, jaké výborné myšlenky mají šéfové ODS a jaké kroky již podnikli ke zlepšení podnikatelského prostředí v tomto státě.

Jsem osoba, které se uvedené bytostně dotýká, a bohužel musím říci, že mi to všechno připadá buď nedostatečné, nebo podnikám v jiném státě, než o kterém se v těch materiálech píše, anebo ty výborné myšlenky někdo zlomyslně zničil při uvádění do praxe. Na rozdíl od EU, kde jak píše Milan Cabrnoch, se alespoň k největším byrokratickým hovadinám konává veřejné slyšení, v ČR nechce nikdo slyšet nikoho. Na podporu tohoto tvrzení uvedu několik nejvíce nesmyslných příkladů:

Kauza FVE – občané se musí bránit

Petr Utěkal

Celá kauza FVE je chybou státních orgánů - jak zákonodárce, tak moci výkonné. Pro tyto případy byl zřízen Správní soud, na který se například může obrátit občan, byl-li poškozen chybným úkonem státu nebo jeho úředníků.

Platí totiž zásada (konečně), že stát je odpovědný za své činy a činí-li špatně, nemůže za to trestat občany. A to jak v konkrétních případech chybného úkonu úředníka, tak v obecných případech chybné (nekvalitní, zmetkové, účelové) činnosti státních orgánů.

Bylo – nebylo

Petr Utěkal

Byl jeden autobazar, říkejme mu Atlas, a později už nebyl. Ale mezitím stačil lidem ukrást desítky automobilů, vlastně více než stovku. Bylo to velmi jednoduché. Autobazar disponoval několika velmi podobnými jmény, která střídavě používal. Disponoval jedním majitelem, který ovšem neměl peníze. Bez peněz, to se rozumí, autobazarovat nelze.

Politici jsou buď blbci, nebo darebáci

Petr Utěkal

Pokuste se někdo toto tvrzení vyvrátit. Mně se to prostě nedaří. Nenacházím žádné důkazy o tom, že by naši politici byli moudří a poctiví. Zákony a vyhlášky si dělají tak, aby vyhovovaly jim a svým kamarádům, nebo rovnou na objednávku nějakých zazobaných zmetků.

Uložit

Uložit