Články autora Karel Ledvinka

Řecká inspirace podle Ladislava Jakla

Karel Ledvinka

S mnoha závěry článku Ladislava Jakla „Řecká inspirace: Změny volebního zákona, nebo raději ústavy?“ (Pravý břeh, 2.2.2015) lze vyslovit souhlas. Jako příklad lze uvést problém Vyšších samosprávně územních celků, ze kterých se prováděcími předpisy – v rozporu s ústavním záměrem – staly z orgánů zaměřených k čisté samosprávné a odvolací činnosti exekutivní krajské vlády.

___________________________________________________________________________________