GASK: Reakce na rozhovor J. Fajta pro Kutnohorský deník ze dne 12. 10. 2012


Reakce na rozhovor J. Fajta pro Kutnohorský deník ze dne 12. 10. 2012

Vzhledem ke skutečnosti, že i po skončení návštěvnicky velmi úspěšného projektu Europa Jagellonica má pan Fajt potřebu se vyjadřovat k nekompetentnosti řízení celého projektu ze strany GASKu, nezbývá nám než se k této situaci také vyjádřit. Záměrně jsme tak dosud neučinili, abychom význam této výstavy a vynaložené práce nezastínili malichernými mediálním šarvátkami.


Návštěvnost 60 000 návštěvníků jasně dokazuje, že PR a marketingové aktivity GASK byly nastaveny správně a celý tým GASK fungoval na 100%, vyzdvihovat pouze některá oddělení na základě osobních sympatií pana Fajta je nedůstojné a do jisté míry i směšné. Kompletní tým GASK pracující na projektu EUROPA JAGELLONICA sestavila právě ředitelka Jana Šorfová, která se svým týmem trávila v Kutné Hoře po celou dobu konání výstavy většinu času, včetně víkendů a svátků. Podle slov pana Fajta je jedinou zásluhou ředitelky Jany Šorfové, cituji: „Ředitelka se o výstavu přičinila na přelomu dubna a května roku 2012, kdy v hodině dvanácté podepsala smlouvy na transporty uměleckých děl. Bez toho by se totiž výstava nemohla uskutečnit“. Každý soudný člověk a to i ten, který nezná situaci zevnitř, musí cítit, že toto tvrzení je značně přitažené za vlasy.


Pan Fajt také zapomněl zmínit, že nedodržel původně dohodnutý a schválený počet exponátů a způsobil tím GASK značné finanční výdaje nad rámec schváleného rozpočtu. Pan Fajt si plnil svůj sen ať to stojí co to stojí, ale „kůži na trh“ za případný neúspěch výstavy nesla především ředitelka Jana Šorfová.  Za pousmání také stojí tvrzení pana Fajta, že zvažoval, zda výstavu v GASK vůbec udělat, jak sám přiznává, v ostatních institucích podobného typu, kde by bylo možné výstavu realizovat ho odmítli a není žádným tajemství, že důvodem byla především finanční náročnost celého projektu.
Samozřejmě souhlasíme s tím, že výstava Europa Jagellonica měla velký potenciál pro celou Kutnou Horu a kutnohorské podnikatelské subjekty, což nás velmi těší, ale není to celé zásluhou pana Fajta, ale především budováním dobrých partnerských vztahů mezi GASK a ostatními kutnohorskými kulturními institucemi, městem Kutná Hora a podnikatelskými subjekty z celého regionu, které GASK pod vedením ředitelky Jany Šorfové buduje dlouhodobě.


Není nutné zastírat, že výstava Europa Jagellonica byla pro celý tým GASK opravdu zatěžkávací zkouškou, kterou však, až na malé výjimky, zvládl se ctí. Podle přísloví „kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“ se pan Fajt malicherně chytá každé příležitosti, jak znevážit práci nejen ředitelky, ale celého jejího týmu. V této souvislosti stojí za zmínku také některé potíže ze strany pana Fajta, jako pozdě dodané knižní průvodce výstavou. Průvodce v češtině byl dodán 15.7.2012  (téměř dva měsíce po zahájení výstavy)  a průvodce v angličtině 14 dní před skončením výstavy. Kompletní katalog k výstavě zatím nebyl vydán vůbec. Právě tyto skutečnosti GASK značně marketingově poškodily. Pan Fajt se také nikdy neobtěžoval dodržovat nastavené pravidlo, že každý návštěvník expozice se prokáže platnou vstupenkou, a to i kdyby to měla být čestná vstupenka zdarma. V průběhu celé výstavy si vodil do expozic své návštěvy bez předchozího nahlášení, zřejmě proto, aby všem ukázal jak mu „špatně“ vedená instituce umožnila splnit jeho sen.


Co říci závěrem? Minimálně to, že by se pan Fajt měl zamyslet nad svým často proklamovaným  elementárním dodržováním slušnosti a pokusit se o mírný nadhled a velkorysost.

Galerie Středočeského kraje

BC. PETRA BARTUŠKOVÁ

 

pozn. K tématu se vrátím příští týden.JD

EUROPA JAGELLONICA byla

EUROPA JAGELLONICA byla skvělá, i když jsem měl pocit, že co se týče počtu exponátů méně by bylo více. Dnes vidím, že můj dojem byl správný.

Tu 17 milionovou Rathovu akvizici by člověk klidně přehlédl, kdyby nebyl předtím upozorněn, že ji na výstavě uvidí.

Uložit

Uložit