Láska na 150 %
Pavel Landa

Z novin roku 1961

Říkáme, že socialistická kultura je vyššího stupně než buržoazní. Více námahy už dá tuto pravdu každý den uskutečňovat. V dnešní době, kdy socialismus je největší světovou silou, není už žádná zásluha se k němu hlásit a ohánět se ve svůj prospěch jeho autoritou. Dnes je zato naléhavá potřeba tvůrčích činů, které by prioritu socialistického života, názoru a kulturu nezvratně dokázaly před tváří světa, jenž se rozhoduje, kterým směrem vykročit.
Milan Kundera, Kultura 5. 1. 1961
x x x
Všechny sovětské sovchozy přejdou na odměňování podle množství a kvality výrobků.
Rudé právo 1. 3. 1961
x x x

Už tenkrát, před válkou, by mnozí lidé rádi šli s komunisty do prvomájového průvodu. Báli se však pronásledování zaměstnavatelů. A tak jenom postávali na chodníku, aby mohli komunistům provolávat slávu, až půjdou v průvodu. V širokých řadách komunisté vykročili od Muzea na Václavské náměstí. A hle, vpředu pod prapory jde také básník Vítězslav Nezval s jinými básníky a spisovateli, a jde tu také universitní profesor Zdeněk Nejedlý, pochoduje tu herec Jaroslav Průcha a herec Jindřich Plachta a ještě jiní herci. S nimi jdou i sportovci, které znala celá země. Lidé na chodníku tleskají, volají jim slávu, jásají – a teď už je nemůže nic zadržet, všichni se šikují do průvodu. Průvod roste, roste, je obrovský, největší – jako vždycky. Druhý den psaly měšťácké noviny: „Je to skandál! Básníci, spisovatelé, vědečtí pracovníci, herci, malíři, sportovci – všichni šli s bolševiky! Proč nejdou s námi? To je špatný příklad pro ostatní občany …“ Ba ne. Byl to moc dobrý příklad! Oni šli s komunisty proto, aby druhým ukázali, kam i oni patří.
Jan Hostáň, Rudé právo 1. 5. 1961
x x x
Na anketní otázku „Proč jsem komunista?“ týdeníku Kultura (11. 5. 1961) odpověděli filmový režisér Jaroslav Balík, ředitel Geofyzikálního ústavu ČSAV dr. Jan Bouška, malíř František Gross, akademik Teodor Ježdík, akademik Jaroslav Kožešník, národní umělec Jiří Kroha, malíř a grafik Václav Mašek, národní umělec Ladislav Pešek, ředitel Fyziologického ústavu ČSAV Zdeněk Servít, ředitel Ústavu teorie informace a automatizace Antonín Špaček, profesor Vysokého učení technického ing. arch. Jiří Štursa, ředitelka Památníku národního písemnictví dr. Jaroslava Václavková, herec Jiří Vala, sochař Jindřich Wielgus a spisovatel Arnošt Lustig.  
x x x
V sobotu byla v Obecním domě v Praze zahájena dvoudenní konference Čs. strany lidové. Toto zasedání projednává úkoly strany při dalším rozvoji naší vlasti. V čele sálu byl velký nápis: V pevné Národní frontě pod vedením KSČ k novým úspěchům vyspělé socialistické společnosti… Hlavní projev přednesl předseda Čs. strany lidové ministr dr. J. Plojhar. Vyzvedl budovatelské úspěchy našeho lidu, které dosáhl pod vedením KSČ.
Rudé právo 11. 6. 1961
x x x
Miloval stranu, vlast a Sovětský svaz – ne na 100 %, ale na 150 %, jak sám o sobě říkal. A láska, to byla pro něho zároveň věrnost straně, vlasti a Sovětskému svazu.
Adolf Hoffmeister k úmrtí Václava Kopeckého, člena politického byra ÚV KSČ a místopředsedy vlády. Literární noviny 12. 8. 1961

___________________________________________________________________________________