Lékem by byla víra a práce, ale…
Václav Komora

Konzervativnilisty.cz

Nedávno upozornil ekonom Pavel Kohout (ZDE) na velmi zajímavé výsledky, které Česká republika „utrpěla“ v posledním mezinárodním hodnocení konkurenceschopnosti. Dovoluji si zde jen krátce ocitovat: „…ve zneužívání veřejných financí jsme na 117. místě… protekce při rozhodování vlády ovšem dostává Česko na 123. pozici… břemeno vládních regulací, které dostává Česko až na 135. místo ve světě… pořadí s číslem 126 je účinnost právního rámce při řešení sporů se státem…“.

To jsou doslova zoufalé skutečnosti a potěšující nejsou ani ostatní parametry hodnocení uvedené v onom článku. Každý ať si to prostuduje. Rukou nad tím může mávnout jen ten, kdo nevěří ničemu. Kdo sleduje život i ve vztahu k ekonomickým údajům a má kontakt s nějakou výrobou, ten bohužel výše uvedené informace ze své zkušenosti potvrdí. Je to především dokumentace naší kulturní krize. Ilustrativním příkladem jsou stížnosti firem na dnešní většinově ubohou odbornou úroveň absolventů středních i vysokých technických škol. Mladí lidé se nechtějí učit. Nevěří, že to má smysl. Přizpůsobují se běhu života, jak ho vidí kolem sebe. Absolventů různých škol humanitních je sice velké množství, avšak zřejmě ještě pochybnější úrovně. U nich si již vůbec nelze dělat iluze, že by k odstranění uvedené šlamastiky nějak přispěli. Co ale s tím?

Erudovaný ekonom P. Kohout, který je znám i jako politický vizionář, navrhuje jako opatření číslo jedna právě radikální reformu školství, pak ještě deregulaci burzy – ale dále již v podstatě láme hůl nad vším ostatním. Tedy shrnuto a obrazně řečeno, trčíme po krk v hromadě hnoje a nevíme jak ven. Dříve by vzal sedlák vidle do rukou a kydal by a kydal, s vírou ve spravedlivou pomoc Boží, dokud by sám sebe nevykydal ven. To je konzervativní řešení, které nás ovšem přivádí k jádru problému. Když chybí v naší společnosti pracovitost a víra ve spravedlnost, nelze udělat ani reformu školství, ani burzy, ani… atd. Snad nás má tato rozvláčná dějinná epizoda století přivést k pochopení, že musíme ony tradiční kulturní ctnosti opět vypěstovat. Je pozoruhodné, že dnešní politice jsou tato témata zcela vzdálená.

....Dříve by vzal sedlák

....Dříve by vzal sedlák vidle do rukou a kydal by a kydal, s vírou ve spravedlivou pomoc Boží, dokud by sám sebe nevykydal ven.

Naši vládní "sedláci" mají jen nataženou ruku a škemrají, že prý to vyřeší zvýšení platů:
- Chovanec - 2 mld. na platy policistů a hasičů
- Jurečka - 3 mld. pro zemědělce
- Chládek - 3 mld. pro učitele
atd. atd.......jen Babiš se pořád honí za levnějším papírem.....n-tsss, n-tsss.

PS. ...přesto NKÚ stále konstatuje nehospodárné nakládání......inu bude líp....???

Pro sestavování žebříčků této

Pro sestavování žebříčků této povahy neslouží žádna přesně zjištěna data, vše je založeno na autorovi odesílajícímu výsledky, znichž i empirie je obsažena v malé míře. Třeba jako když Ondračka z TI dokáže ČR vykreslit jako mimořádně prokorupční stát, ačkoliv některé sousední státy, kde se ví, že bez úplatku, všimného nedáte ani ránu a jsou na tom v žebříčku lépe. Jinak řečeno, výsledkům lze důvěřovat jen velmi málo a proto také "senzační" umístění, typu třeba Laosu k ČR(vlastnická práva), zneužívání veřejných financí v Rumunsku nebo v Rusku s jejich gubernátory, oligarchy bez existence právního prostředí, je spíše dobrý humor.
Tím neříkám, že nelze sestavit hrubé hodnocení v pásmech školních známek od výborných, nebo že neexistují hrubé chyby, jako je třeba ta současná vládní podpora při nerentabilní těžbě uhlí dotací soukromé firmy, jen aby stále vláda se chovala jako ke komunisty uplatňované hierarchii povolání, kdy platí "já jsem horník a kdo je víc", přičemž se jedná jen o párset hrdinů socialistickéí práce. Nebo nadstavbové studium na VŠ považovat za soukromou investici s uplatněním diferencovaného školného, které by současně stimulovalo zájem o určité technické obory. Liberály se svobodami na vzdělání je třeba odkázat na praxi se školným v převážné většině i s jejich diferenciací, přitom zájemci třeba o Harvard nepřijde divné, že ho ročník přijde na 50.000$ i se systémem, který neuzavírá dvéře méně majetným.

Úspěšný stát? Se socanskou

Úspěšný stát? Se socanskou vládou, kterou si úspěšný národ zvolil? Národ sobě?

Národ si nemůže volit zcela

Národ si nemůže volit zcela svobodně jak by chtěl. Nikdy a nikde.

Na druhé straně - v demokracii platí Blbci sobě.

Omyl, to není kulturní

Omyl, to není kulturní krize... je to krize demokratického a tržního systému.

Souhlas eTony, převážně.

Souhlas eTony, převážně. Rozhodně to je krize těch nefunkčních sraček, které se v Česku a v EU vydávají za demokracii. ////

Pomyslný sedlák nemůže vzít vidle do rukou a pustit se do práce, protože při prvním náznaku pozitivních výsledků jeho práce přispěchá dobrotivý stát a okrade ho (pod záminkou přerozdělení "potřebným" cikánům). ////

A to není ještě nejhorší! Pracovitého sedláka bude deptat i to, že mainstreamová společnost (všechny ty užitečné intelektuálky a mladí socialisté) budou zcela jednotni v odsudku - co si sedlák má co pracovat pro sebe a pro svoji rodinu, když kolem je tolik hladových cikánských (další multikulti barvy a odstíny si laskavý čtenář doplní) krků, kteří všichni nutně potřebují, aby stát financoval jejich popíjení, vykuřování, hráčskou vášeň atd. ////

A pak je tu ještě další prostředek dobroserů - i když pracovitého sedláka neokradou rovnou, zadluží jeho obec, jeho okres, jeho kraj, jeho celou zemi, a to astronomickými částkami, ze kterých sedlák nikdy neviděl ani korunu, natožpak poměrnou částku. ////

A pak je tu ještě ta osvědčená závist. I osoby JINAK celkem rozumné a svéprávné na kritiku stávajícího zlodějského "demokratického" režimu reagují kecama o závisti. Kritizuješ podělaný zlodějský režim? To proto, že závidíš Koloťukovi jeho zázračné akcie, Špidlovi jeho bruselskou penzi, Nagyové její prémie. ////

Defenestraci! ////

pane Kocourku, u nás ještě

pane Kocourku, u nás ještě nějakým způsobem demokracie funguje, ale je hrubě narušován pluralitní systém politických stran, kdy některá občanská sdružení si uzurpují nárok na jedinou jejich pravdu, neustálé hledání morálních autorit, která by byla autoritou vedení po "třetích" cestách a navíc, si činí, a to bezostyšně, nárok na politickou moc ve státě, aniž by tato sdružení prošla politickou soutěží stran.
A nebo se může objevit, jako že se asi objevil, vizionář, který na sebe strhne pozornost a obdiv tolika lidí, že v politické soutěži, díky jeho vizím jakkoli podivných, prorazí k té hromadě hnoje.... ale, co dál, vize končí, šalba je výsledek.

Píšu to víše Blbci sobě.

Píšu to víše

Blbci sobě.

píšu ti víše.....a hrouda

píšu ti víše.....a hrouda nohy víže....!!!!
PS. ...jak lvové bijem o mříže .....no jo, ti básníci.

Jednoznačně řečeno - jedná se

Jednoznačně řečeno - jedná se o hlubokou krisi mravní ! ! !

Uložit

Uložit