Lže, jako když Respekt tiskne...
Pavel Matocha

status fb

Jeho šéfredaktor Erik Tabery napsal: "Rada ČT nečekaně odvolala dozorčí komisi. Důvod není podstatný, protože šlo jen o záminku. (...) Záminkou k odvolání byl návrh na odkup pozemků, na nichž se nachází ostravské studio. Radní se tvářili, že odhalili podvod, komisi kvůli tomu odvolali, aby týden nato skoro totožný návrh schválili."

Zcela evidentní a snadno doložitelnou lží, je závěr citované Taberyho věty, že Rada ČT "týden nato skoro totožný návrh schválila." Nikdy jsem o něm neměl moc vysoké mínění, ale rozdíl mezi tím, když záměr koupě pozemku schválíte (to jsme 21. 10. 2020 odmítli), či když ho vezmete na vědomí (11. 11. 2020), by snad mohl pochopit i šéfredaktor Respektu. Na vědomí často berete i informace, které se vám nelíbí, či se kterými nesouhlasíte, zatímco když něco schválíte, tak s tím souhlasíte, dáváte svůj souhlas (a ten Rada ČT k nákupu toho pozemku nedala).

Tabery by také nemusel svým čtenářům zamlčovat, že nákup pozemku je na zodpovědnosti generálního ředitele ČT a Radě ČT ze zákona nepřísluší to schvalovat (na rozdíl od prodeje či zatížení nemovitosti), tedy že původně navržené usnesení, které generální ředitel ČT Petr Dvořák předkládal a které odvolaná Dozorčí komise doporučovala Radě ČT schválit, bylo nezákonné.

Další Taberyho lží v tom krátkém úryvku, je jeho tvrzení, že se radní se tvářili, že odhalili podvod a kvůli tomu dozorčku odvolali. Jak se může každý na audiozáznamu z jednání přesvědčit, Rada ČT jasně a srozumitelně uvedla, že Dozorčí komise opakovaně selhávala a že posledním takovým případem byly právě ty ostravské pozemky. A u nich se na veřejném i předchozím jednání Rady ČT nehovořilo o "odhaleném podvodu", ale o konkrétních problémech s tímto zamýšleným obchodem za cenu výrazně vyšší než je znalecký posudek a o neomluvitelných selháních Dozorčí rady při přípravě podkladů a doporučení pro Radu ČT k této kauze.

Až vám někdo bude ukazovat seznam dezinformačních médií, tak se podívejte, jestli tam je Respekt. Pokud ne, tak ten seznam není kompletní.

 

___________________________________________________________________________________