Metr sem, metr tam – hlavně, že je jasno?
Pavel Foltán

 

Předem důrazně a narovinu říkám, že tahle malá glosička (opět – jako u mě už obvykle) nebude komentovat politiku, což není ani moje ambice, ani moje ctižádost, ani plezír, ani úchylka … J Ale je nutno hned úvodem to zdůraznit. Aby mě zas nějaká media struktura neosočila z onohož. Naopak – bude to jenom o základech z aritmetiky, elementární logiky, deskriptivy, geometrie, integrálů, kombinatoriky, vyšší matematiky – no a z kupeckých počtů vůbec. Proč kupeckých? Inu, tuplem – jde o ty počty metrů v těch obchodech – anóbrž „každý kupčík geodetem na svém pracovišti“ … Takže jak to tedy vypadá z hlediska oněch kupeckých počtů selským rozumem vzato:   

 

Bylo naveleno 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. To se špatně prostorově odhaduje (v terénu od oka), protože 3 x 4 metry je 12 metrů čtverečních (a tedy o 3 metry míň, takže manko, Manko), a 4 x 4 metry už je 16 metrů čtverečních (a tedy o 1 metr víc, takže docela problém u inventury, protože – kdo je z branže, ten to zná – při inventuře je vždycky menší problém, když něco schází, třeba sem tam statisíc, miliónek, miliardička …, než když pár kaček přebývá, že).

Takže ta plošná míra nějak nejde do páru, resp. do kvadrátu, zkrátka to nesedí a nevychází. No, ono to nevychází ani v geometricky logičtějším výkladu, a to v případě toho, čemu se říká tzv. „akční rádius“, neboli prostor pohybu každého zákazníka v tom obchodě. Pohyb zákazníka tu logicky evokuje okruh – okruh jeho zájmu, atd. – čili v podstatě kružnici.

 

Z hlediska toho zadání vzdálenosti 2 metrů od sebe to v lineáru vychází jako odstup 2 lidí na 2 metry, přičemž logicky ten odstup nelze zúžit jen vektorově jedním směrem, ale opět logicky – všemi směry, z čehož vyplývá rádius, čili plošně kružnice a prostorově koule. Což teoreticky přepočteno (a každý si jistě ze svých školních let vybaví ten obecně známý vzorec k výpočtu) z toho zadání na plochu v tomhle případě vždy vychází na 12,56 metru, tj. zhruba na 12,5 metru – což je zjevně méně, nežli oněch navelených 15 metrů čtverečních. Takže ani tohle logičtější řešení vzhledem k tomu původnímu zadání nevychází. A má-li zákazník dodržet vzdálenost 2 metrů (všemi směry) od jiného člověka v té prodejně, pak vskutku nemá snadný úkol. A to ještě aby nezapomněl, co v té prodejně vlastně chtěl nakoupit … Aby dlouho nebloumal a dlouze si nevzpomínal, a tím neokrádal i ty vyhladovělé davy v té nekonečné frontě před tou prodejnou.   

 

Další úskalí (jak uvnitř prodejny – např. u pokladen, tak i před ní – např. ve frontě na vozíky) je v tom, že nebyl přesně navelen tvar tvaru. Čili zda jde o povel v řad nastoupit, či dvojřad, nebo dvojstup, trojstup, čtyřstup, apod. – podle počtu, druhu, odbornosti a výcviku jednotky. Tam by pak nemuselo sedět vůbec nic z hlediska těch původně navelených 15 metrů čtverečních. A to už vůbec nehledě k tomu, že jsou prodejní místa, kde by ti zákazníci mohli být i nad sebou v té distanci těch 2 metrů – například v těch obchoďácích – na galeriích, jezdících schodech, apod. Takže to by pak muselo být naveleno v metrech kubických (jak do výšky, tak i do hloubky). To už je vskutku makačka na bednu – a to nejen pro absolventy technických oborů, natož pak pro ty – řečeno s panem Werichem – cit.: „oběti humanistické blbosti“, či pro ty moderní vzdělance např. z generových a jim podobných studií.

 

Tou doposud čistou a školským systémem nedeformovanou dětskou dušičkou pre předškolního věku by se to všecko asi dalo vyhodnotit velmi stručně, a to „ee“! Neboli nejvyšší matematikou analogicky vyjádřeno: ee = mm cc na na druhou druhou. A je-li tohle onen původní záměr toto zadání, tož tak to potom teda jo. Panimáju! To je jasný! J   

 

___________________________________________________________________________________