Mýtus o evropské říši
Petr Fiala

Euro

Hlubší integrace Evropy způsobuje jediné: hlubší krizi Unie

Dějiny evropské integrace jsou svým způsobem i dějinami krizí, které integrační proces provázejí. Vzpomeňme kupříkladu na de Gaullovu politiku „prázdných křesel“, „eurosklerózu“ 70. let, kterou ukončila Delorsova komise plány na prohloubení vnitřního trhu a založení měnové unie na politických základech. 

Nebo na odmítnutí evropské ústavy v referendech v polovině minulého desetiletí, které zpochybnilo princip stále užší EU rozvíjený v 90. letech. Hlubokou krizí prochází Evropská unie i v současnosti. EU čelí výzvám, mezi něž patří snaha udržet Řecko za každou cenu v eurozóně, nutnost vyrovnat se s obrovskou migrační vlnou a řešit rozhodnutí Velké Británie přehodnotit své postavení v Unii. Dnešní krize je závažnější než ty předešlé, protože se dotýká samotné podstaty integračního procesu: vnitřního trhu a volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

Neschopnost Evropské unie je důkazem, že současný stav a způsob evropské integrace je neudržitelný a selhal. Nepodařilo se vytvořit jednotnou politickou unii. Stále jasněji se také ukazuje, že současná EU neodpovídá zájmům členských států tváří v tvář realitě 21. století.

Byrokratická elita

Je zřejmé, že dogma o politické unii coby nevyhnutelné finalitě evropské integrace se nenaplnilo. A ani nemohlo. EU není schopna vytvořit evropskou identitu, postrádá společný veřejný prostor a chybí jí jeden ze základních rysů politického národa: pocit sounáležitosti k určitému společenství a jeho hodnotám, který je mj. podmínkou pro uplatnění solidarity při přerozdělování v rámci moderního státu. Bohužel právě ignorování tohoto stavu je zdrojem špatných řešení, která EU a její byrokratická elita opakovaně navrhuje. Záchrana Řecka je jen politickou snahou o zachování ideologie stále hlubší integrace, v níž má mít centrální úlohu měnová unie. Neudržitelné strukturální rozdíly – ekonomické, sociální, ale i kulturní – jsou překonávány masivními transfery, které jsou odůvodňovány tzv. evropskou solidaritou, jež ovšem bez evropského politického národa nefunguje.

Migrační vlna ukázala neschopnost Bruselu reagovat na krize a bezpečnostní výzvy. Jediné konkrétní řešení z dílny Evropské komise jsou kvóty na přerozdělování uprchlíků, které jsou nejen nefunkční a nerealizovatelné, ale také nemorální a protiprávní. Nicméně představitelé EU a některých států jejich silové schválení prosazovali právě s odkazem na evropskou solidaritu.

Další zkoušky evropské solidarity nás ještě čekají. Rozsah migrační vlny bude znamenat velký a dlouhodobý tlak na rozpočtové, resp. sociální, zdravotní i vzdělávací systémy členských států. Vyplývá to z demografické skladby uprchlíků, ale i z dosavadních zkušeností. Kupříkladu německá federace nemocnic odhaduje, že do konce roku bude v Německu potřebovat urgentní zdravotní péči přes 225 tisíc migrantů. Podle OECD je ve Švédsku a Německu dlouhodobá míra nezaměstnanosti mezi přistěhovalci či potomky přistěhovalců větší než 75 procent.

Členské státy, do kterých směřuje nejvíce migrantů – Německo, Švédsko či Francie –, jsou zároveň největšími čistými plátci do rozpočtu EU. Je otázkou času, kdy voliči dají těmto vládám jasně najevo, že tato situace je neudržitelná, a dojde k politicky výbušnému jednání o novém přerozdělení prostředků z evropského rozpočtu i jeho celkové výši. Předzvěstí této debaty byly hlasy, že státům, které se postavily proti migračním kvótám, by měly být kráceny prostředky ze strukturálních fondů. Je jasné, že evropská solidarita půjde stranou. Členské země budou hájit především bezpečnostní, ekonomické a sociální zájmy svých voličů.

Státy se už teď navzdory rétorice bruselských elit stále více uchylují k jednostranným řešením mimo rámec EU. Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko i Rakousko chrání své hranice, Francie začala po útocích v Paříži aktivně posilovat své bilaterální vztahy v bezpečnostní oblasti, Nizozemsko vytváří plány na minischengen, Itálie a Francie oznámily, že nedodrží fiskální pravidla, atd.

Bez ohledu na to však Evropská komise plánuje další integrační kroky, např. harmonizaci azylových opatření a stanovení minimálních společných sociálních práv". Vytváří tím tlak na umělou hlubší integraci, přičemž dobře ví, že pro řadu států to bude nepřijatelné, mimo jiné i proto, že se tím nutně předjímá sjednocení daní a ještě užší fiskální unie. Stejným směrem jde i aktuální návrh na celoevropské pojištění bankovních vkladů, který je nejen krokem k plnohodnotné" měnové unii, ale může narušit fungování vnitřního trhu (banky mimo eurozónu by mohly být v konkurenční nevýhodě). Hlubší integrace ale způsobuje jen jediné: hlubší krizi Unie.

Jeden model pro všechny

Ze současné situace EU se vzhledem k mezinárodním bezpečnostním a ekonomickým výzvám můžeme dostat jen tak, že přehodnotíme právní a politickou podobu evropského integračního procesu, což povede k rozvolnění integrace v některých oblastech a větší volbě pro národní státy, na čem se chtějí podílet. Velká Británie tento proces již koneckonců otevřela. Evropská spolupráce musí opustit princip čím užší tím lepšíi představu, že jeden model vyhovuje všem.

Je to samozřejmě i veliká strategická výzva pro českou vládu. Sobotkova vláda ale problémy Unie záměrně zametá pod koberec a stále se tváří, že jsme součástí jakéhosi hlavního proudu EU, aniž by bylo jasné, co to vlastně je a proč je to pro Česko výhodné.

Musíme zahájit otevřenou debatu o otázkách, které se Česka a zájmů jeho obyvatel dotýkají. Například zda chceme euro a zda se kvůli společné měně budeme chtít vzdát své národní měnové, ale i rozpočtové a daňové politiky. Zda budeme chtít, aby naši sociální politiku řídila Evropská komise. Zda chceme být součástí společné azylové politiky, a vzdát se tak možnosti rozhodovat o tom, kdo, na jak dlouho a za jakých podmínek bude pobývat na našem území.

Je čas si odpovědět také na otázku, do jaké míry platí premisa, že Evropa se v globálním měřítku stane úspěšnější a konkurenceschopnější, jen pokud bude stále větší a jednotnější. Zda to není spíše tak, že Evropa ztrácí svou politickou a ekonomickou váhu i proto, že se integrace stala cílem sama o sobě, a ne prostředkem, jak společně uskutečňovat zájmy evropských států.

Dokud si na tyto otázky pravdivě neodpovíme a nebudeme mít odvahu ke změně, povezeme se jen na podivné bruselské ideologii stále hlubší integrace a budeme přihlížet, jak se náš evropský kolos těžkopádně a nezadržitelně blíží k mělčině, na které uvízne.

Kongres ODS změnu tváří ve

Kongres ODS změnu tváří ve vedení nepřinese PL
Nejsem členy strany, ale byl jsem její dlouholetý volič s jedinou nevěrou, kdy jsem odevzdal hlas Bloku hlavu vzhůru /s předpokladem, že získají aspoň 1,5 % a s tím i finanční podporu pro volby do EP/.
Poslední manipulativní kongres jsem nemohl "spolknout". Předsedu Petra Fialu, kterého jsem tady na Virtually upřímně všemožně podporoval, jsem v rozčilení poslal kamsi. Jeho vztah vůči RFa politice prezidenta Putina je pro mě nepřijatelný.
Nevím koho budu na podzim volit. ODS by měla z mé strany snad šanci, kdyby si kongres odsouhlasil vytvoření platformy/frakce, jak je libo, která by prezentovala podobné názory na Rusko jako mám já.
Pokud proběhne kongres stejným způsobem jako ten minulý, dovolím si předpovědět, že senátorské a krajské volby budou pro ODS katastrofou. Lidé budou volit srdcem, nebudou brát ohledy na to, jestli jejich hlasy propadnou...

Pane Jaroslave(Zeolite), tak

Pane Jaroslave(Zeolite), tak jako vždy s Vámi souhlasím... mj. mnoho štěstí a zdraví v roce 2016 a mnoho energie do Vašeho snad úspěšného boje s lidskou blbostí...:-)

Vol Klause, jako vždycky,

Vol Klause, jako vždycky, nebo nějakou jeho tenisovou raketu.

Vaši hodnotovou prioritu -

Vaši hodnotovou prioritu - vřelý vztah k Putinovi a jeho kultu k ovládání Rusů pomocí vypjatého nacionalistického populismu, bez nějakých úhybných výjimek perfektně naplňuje KSČ, tak nevím, nač požadujete takový ideologický lapsus, aby pravicová strana, v zahraniční politice založená na euroatlantických vztazích a západní křesťanské civilizaci, se měla idiotsky zesměšňovat podporou ideologického protikladu, abyste ji mohl volit?
Myslím, že si nevážíte dobrodiní, které se projevuje tím, že Vám vůbec nedochází a asi nikdy nedojde, jak jste směšný.

Gardnes... umíte si v té své

Gardnes... umíte si v té své makovici analyzovat proč má nyní ODS cca 7% příznivců? Z mých zhruba 15 přátel, kteří léta ODS volili(osobně 22x jsem volil kandidáty ODS), zbyl v posledních volbách pouze jeden ZOUFALEC, který již prohlásil, že příště se už tak nestane...... takto přišla ODS o 1,5 miliónu voličů. Proč? Vlezdobruselismem..... Lisabonskou smlouvou.... Kosovem..... humanitárním bombardováním Bělehradu... mlaskáním u žlabu, když většině obyvatel republiky zvýšili mj. DPH na potraviny... Fialou se nic nezměnilo.. pouze přibylo rachocení zbraněmi paní Němcové, paní Černochové... schvalování fašistického převratu na Ukrajině... vysloveně rusofobní hysterie... Drtivá většina z těch mých přátel by se pod má slova podepsala... to je jen malý demografický vzorek z jednoho okresu pod Jizerskými horami..... že by náhoda? NE!!! Z ODS se stala pro 93% národa nevolitelná strana....

To spis jen ti, kteri si po

To spis jen ti, kteri si po Listopadu chvili konjunkturalne sami hrali na pravicaky (nebot to tehdy bylo popularni) se vratili zase tam na vychod, kde vzdy jejich srdecko bilo (a bylo)

:-):-).. jo a zbyla partaj s

:-):-).. jo a zbyla partaj s podporou IDIOTŮ jako jste VY... :-):-).. i ten Klaus se na Vás vysral, když poznal Vaše kvality....

Hlavne ze konecne rozpoznal

Hlavne ze konecne rozpoznal kvality socana Zemana.

Vase predpoklady byly a jsou

Vase predpoklady byly a jsou stejne strelene jako vase pozadavky, aby ODS vytvorila rusofilskou frakci pro pomatene Zeolity, Vyvadily a podobne exoty.

NKÚ zase a opět blouzní

NKÚ zase a opět blouzní ......vytýká pojišťovně nestejné platby za výkony ....(sic)
Podle nich má být ohodnocen zákrok v nemocnici např. v Trutnově stejně, jako v IKEM !!!
Ale to snad néééééé ......to bychom mohli zavézt opět Státní plánovací komisi ...n-tssss

Domnívám se, že zákony tohoto

Domnívám se, že zákony tohoto Protentokratu lžívě tvrdí Lidu, že zdravotní péče je všeobecná, rovná a veřejná. Pojištěná taky.

Ergo kladívko, základní výkony by měly být honorovány stejně. V Horním Dolním i v IKEMu.

Ostatně ... existuje vůbec sazebník výkonů? Je vůbec definován standard a nadstandard?
Jak vlastně funguje ta Naše zdravotní píče? Zvonka to vyzerá, že cílem je utratit vše, co si "zdravotnictví" naplánuje a vydře. Jak z "pojištění", tak z kapes rukojmí.

Nadstandard existuje, ale

Nadstandard existuje, ale všichni ministři zdravotnictví si pečlivě hlídají, aby NEBYL definován standard. Z čehož pro mne vyplývá i "kvalita" vymezení onoho nadstandardu. ////

Co se týče "základních výkonů", je to podobně jako se zákony a justicí. Každý dement s diplomem MUDr. si dokáže vymyslet tisíc odchylek, v čem se dva přesně stejné výkony MUSELY lišit. ////

Aby to fungovalo, museli by lékaři být pod existenčním tlakem, aby dodržovali pravidla, která by jim stanovili ne-lékaři. Jenže sám víte, jak to je. Parlament je plnej doktorů, pacienti jsou rukojmí, ... ////

A kam byste tu komis vozil?

A kam byste tu komis vozil?

A v čem se ten zákrok v

A v čem se ten zákrok v Trutnově liší od toho v IKEMu, rozumbrado?

ééééé ??? ......je to možné,

ééééé ??? ......je to možné, že by ten pan stas byl až tak dutý ....???

Levé koleno v Trutnově, pravé

Levé koleno v Trutnově, pravé koleno v IKEMu a rozlišení zjistíte, jestli to přežijete.

Hmmm, na IKEMu sice není

Hmmm, na IKEMu sice není ortopedie, ale on by Vám ho tam určitě někdo udělal a ta pojišťovna jim zaplatila plnej céres.

Já si starosti, jak se pozná

Já si starosti, jak se pozná rozdíl, nedělal, Vy jste to napsal. Tak si místo kolen dosaďte něco jiného, co dělají v Trutnově i v IKEMu. Je lepší umřít zdravý doma, než nemocný v Trutnově či IKEMu.
K novému roku si přejeme navzájem stálé zdraví a vzápětí si připomínáme nemocnice a platby za výkony. No, není nad dobré informace pro případné pozůstalé.

Starat se začal autista

Starat se začal autista petrof, já v tom mám na rozdíl od něj poměrně jasno. Taky Vám přeji vše dobré v novém roce.

"Musíme zahájit otevřenou

"Musíme zahájit otevřenou debatu"

Zahájit? a dokonce debatu?! ... Jděte doprdele, Fiala, i s celou ODSI a s demokratickými "demokraty". Vraj debatu ;-))))

Musíme prof.Fialu a celou

Musíme prof.Fialu a celou ODSI ocenit za konsistentnost a pevné držení svojí linie. Nedělat nic, NIC a zase nic užitečného. Rozhodně nevystupovat z EU a čekat, až se EU polepší. ////

Poněkud to připomíná perestrojkové "všechno se zlepší, aniž by se cokoli změnilo". Navrhuji prof.Fialu ocenit Gorbačovovým řádem (třetího stupně) pro nejbezvýznamnějšího dementa v politice. ////

Na Fialu se vykaslete a

Na Fialu se vykaslete a starejte se o sve levicove a exbolsevicke kone Babise a Zemana, ti jiste uz uz z EU vystupuji, Zeman dokonce tak moc, ze by nam nejradeji, kdyby to slo podle nej, k tomu vsemu EU nadelil jeste i to slavne ojro, i kdyz ve svem poslednim bonmotu (na vic se nezmuze), uz zase udelal reckou zatacku a odvolaval co odvolal, ten nas konsistentni tluhuba.

zdá se, že panu předsedovi

zdá se, že panu předsedovi začalo přes Vánoce svítat v makovičce ....????

Zcela přesné zhodnocení, že

Zcela přesné zhodnocení, že jedinou cestou, jak s vaničkou nevylít i dítě prospěšnosti je změna zásad a fungování EU s podstatou uchování oněch 4 svobod a výhod jednotného společného trhu pro prosperitu evropských národů. Migrace tento proces reforem urychlí, dokonce to lze očekávat již od vyjednávání Camerona s požadavky Spojeného království. Federalisté by měli pochopit, že podmínky pro užší integrační proces ani zdaleka nenastaly, neexistuje jednotící ideologie kromě nebezpečí z islámu a putinovského Ruska a těžko lze bez direktiv docílit jednotný názor všech evropských států. Pokud budou někteří radikální politici tlačit opačně na pilu soudržnosti, jediným výsledkem se stane dvourychlostní Evropa ke spolupráci ochotných států s vyšší úrovní prosperity a pospolitosti založené na toleranci a kompromisech, což by pro zbytek nevěstilo nic dobrého, jak ekonomicky, tak bezpečnostně.

Uložit

Uložit