Národní galerie v Praze: opravdu dostal doc. Jiří Fajt 850.000,- Kč jenom na odměnách za rok 2016?
Jana Dědečková

 

        Na úvod nejprve musím předeslat jedno vysvětlení. Několik čtenářů se mě vzápětí po vydání článku o  výstavě Aj Wej-weje ve Veletržním paláci v Praze (ZDE) ptalo, proč jsem náhle začala uvádět doc. Jiřího Fajta se všemi jeho právoplatně nabytými akademickými tituly. Odpověď je velmi prostá: neodolala jsem pokušení. Dne 5. prosince 2016 ráno jsem totiž vydala článek, který dokládá, že Univerzita Karlova neměla vůbec začít řízení o jmenování doc. Jiřího Fajta profesorem, protože hned v několika směrech nesplnil základní požadavky, které ve svých předpisech univerzita na kandidáty profesury klade. (ZDE) Hned následujícího dne, 6. prosince 2016 v 15:18 hod., rozeslala paní Alice Ušelová jménem generálního ředitele všem zaměstnancům Národní galerie v Praze e-mail s předmětem: „Podpis GŘ ve smlouvách“. V tomto dokumentu se doslova praví: 

„Dobrý den, jménem generálního ředitele prosím, aby byl ve všech smlouvách uváděn pouze jménem bez titulů takto: ´Jiří Fajt, generální ředitel´ Děkuji. Alice Ušelová“

Usoudila jsem, že se na server Virtually tento příkaz nevztahuje, a proto jsem pro jednou v celém článku důsledně užívala všech akademických titulů, jichž doc. Jiří Fajt v životě dosáhl. Z praktických důvodů v tom však nebudu pokračovat a nadále se spokojím s obvyklejším „doc. Jiří Fajt“. Zdá se, že příčin bude dost.

 V pondělí jsem se zamýšlela nad cenou, jakou zaplatila Národní galerie v Praze za výstavu Aj Wej-weje Zákon cesty. Kolik asi tak může stát sedmdesát metrů dlouhý nafukovací člun čínské výroby, 258 nafukovacích figur v nadživotní velikosti, několik hromad částečně rozbité keramiky a větší množství vypraných a vyžehlených textilií, zanechaných ilegálními imigranty na řeckých ostrovech, připočteme-li k tomu i cenu za ramínka, na nichž jsou tyto hadříky zavěšeny? Vzápětí jsem od jednoho jednoho vysoce kvalifikovaného a obvykle velmi dobře informovaného čtenáře obdržela zajímavý e-mail, z něhož cituji: „Je ovšem dosti pravděpodobné, že NG a potažmo i jeho zřizovatel má ale dosti financí, když se ministerstvo rozhodne práci generálního ředitele náležitě ocenit. Svědčit by o tom mohla jeho roční odměna, jež měla údajně činit kolem 850 tisíc CZK.“

 Jsou věci, které překvapí i mne. Roční odměna 850 000,- Kč je neobvyklá i u výše postaveného státního úředníka, než je generální ředitel jedné z osmadvaceti příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky. Shodou okolností je tato částka nápadně podobná výši odměny, jakou by po zdanění obdržel doc. Jiří Fajt jako přilepšení ke skromnému platu generálního ředitele Národní galerie v Praze, kdyby vstoupil v platnost jeho návrh smlouvy s Komerční bankou z podzimu roku 2014, kde byla částka 1,3 milionu Kč vyčleněna „účelově na 12 mimořádných měsíčních odměn, respektive na navýšení měsíčního platu, a to včetně nákladů na zdravotní a sociální pojištění, generálního ředitele Jiřího Fajta“. (ZDE) Tento vysoce nemravný návrh se v prosinci 2014 ocitl v centru pozornosti sdělovacích prostředků a tak smlouva mezi Národní galerií v Praze a Komerční bankou v této podobě nikdy nevstoupila v platnost. 

Na základě informací, které jsem získala, se zdá, že Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury panu doc. Jiřímu Fajtovi utrpěnou ztrátu dorovnala z veřejných finančních prostředků. Proto v nejbližších dnech položím ministrovi kultury podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dotaz na výši mzdy a řádných i mimořádných odměn generálního ředitele Národní galerie v Praze doc. Jiřího Fajta za rok 2016. Odpověď neprodleně zveřejním. 

Ještě předtím však již tento pátek vysvětlím, co to znamená, když se řekne „doc. Jiří Fajt a jeho KŘENKI“. Minulý týden jsem totiž obdržela mimořádně zajímavý dokument, jehož pravosti jsem v první chvíli nebyla ochotna uvěřit. Následně jsem si ovšem ověřila, že je autentický, a proto jej i s komentářem zveřejním.

Paní Dědečková, nezapomeňte,

Paní Dědečková, nezapomeňte, prosím, i na tu cenu výstavy.

("258 nafukovacích figur v nadživotní velikosti" - mají nafukovajdy i příslušné otvory a výčnělky? ... nerad bych, kdyby to nebylo genderově vyvážené na 129 a 129)

___________________________________________________________________________________