Myslím si, že je třeba říci jednu banální pravdu. Úplatky a korupce byly, jsou a budou vždy dokud bude lidstvo existovat. Říkám to proto, že řada lidí si stále ještě myslí, že nějakými opatřeními nebo změnou režimů se dá korupce vymýtit. NEDÁ. Bude existovat vždy. Tím ale neříkám, že je třeba se s korupcí smířit. To NELZE. S korupcí se musí bojovat neustále s vědomím, že nikdy nebude tento boj definitivně dokončen. Je tomu tak proto, že člověk je tvor se sklonem k tomu, čemu se v křesťanské tradici říká hřích.

V poslední době má spousta spoluobčanů pocit, že jsme nejzkorumpovanějším státem v Evropě nebo dokonce na světě. Pokud si přečtete jakoukoliv diskusi pod blogy, tak tento názor uvidíte téměř v každém druhém příspěvku. Je to ale PRAVDA? Není. Korupce je jevem, který zasahuje všechny společnosti vyspělé i zaostalé. Pokud se podíváme na naši vlastní západní civilizaci, tak jen namátkou si můžeme připomenout, že nedávno odstoupil z funkce německého prezidenta politik z důvodu podezření na korupci. Bývalý francouzský prezident Chirac byl dokonce za korupci odsouzen k podmíněnému trestu. A v USA byl odsouzen za korupci bývalý guvernér, který kupčil s poslaneckým mandátem uvolněným po zvolení Baracka Obamy americkým prezidentem. Zkrátka případy korupce jsou četné i v těchto vyspělých státech.

Pesimista na to řekne: Jak se to vůbec může stát? Optimista naopak odpoví: Systém funguje dobře, protože byli chyceni a odsouzeni. Já jsem na straně optimistů, protože na otázku: Jak se to vůbec může stát? mám jednoduchou odpověď. Ano, stát se to může, protože jsme jen lidi a nikoliv andělé bez hříchu. Důležité je to, aby se takové případy stíhaly a trestaly.

Existuje staré české pořekadlo, které říká: Příležitost dělá zloděje! S tím naprosto souhlasím, protože ukazuje naši dlouhodobou zkušenost. Proto musíme při jakémkoliv rozhodování ve veřejné sféře usilovat o to, aby se takové příležitosti pro zlodějě a korupčníky odstraňovaly. Bohužel je tomu naopak. Příležitostí se naopak vytváří stále víc a víc tím, jak se přerozděluje více a více peněz a licencí a razítek. Není náhodou, že korupce se nyní velmi rozmohla v souvislosti s tzv. čerpáním evropských fondů. Právě tento nový penězovod vytvořil novou a před naším vstupem do EU neexistující "příležitost pro zloděje". Bohužel jsme si tuto příležitost sami ještě znásobili tím, že jsme si zřídili rekordních 24 operačních programů. Jeden z nich byl přidělen Středočeskému kraji. A právě zde se dostáváme k aktuální situaci s obviněním hejtmana Ratha.

Budiž nám současné problémy s čerpáním operačních programů poučením do dalšího období 2014-2020. Příležitostí pro zloděje musí být vytvořeno co nejméně a proto musí být také operačních programů co nejméně. Snad se tento záměr, který má ostatně vláda ve svém programovém prohlášení, povede naplnit. Stále ale bude platit i heslo: Neber úplatky nebo se z toho zblázníš!