Je třeba uvolnit nulovou hranici alkoholu u řidičů?
Jiří Nedoma

Literární noviny

Schválením našeho návrhu novely tzv. silničního zákona (361/2000Sb.) v Senátu byla završena několik let trvající práce senátního podvýboru pro dopravu v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Vycházela jak z politiky EU snižovat počet mrtvých na silnicích, tak z programových cílů vlády. Ačkoliv jsem jako člen rady vlády pro tuto oblast navrhoval razantnější systémovou změnu členění zákonů týkajících se silničního provozu, jsem s odstupem času vděčen alespoň za tuto novelu.

Ta si klade za cíl zvýšit přirozenou autoritu zákona u našich řidičů. Z původních 770 připomínek členů expertního týmu při MD ČR došlo k potřebnému konsenzu všech zainteresovaných v odborné a politické diskusi "pouze" ve 25 oblastech. Patří mezi ně namátkou krom drobných technických úprav především změna režimu chodců a cyklistů, jasná pravidla kontroly technického stavu nákladních vozidel na silnicích, zákaz jejich jízdy v levém krajním pruhu dálnic v provozních špičkách anebo zákaz závodů na našich silnicích za plného provozu.

Nalézt shodu mezi odborníky na dopravu a dokázat ji obhájit ve výborech obou komor parlamentu nebylo vskutku jednoduché. To se nepodařilo např. v otázce tzv. osoby blízké, nebo u návrhu na zvýšení maximální rychlosti na dálnici na 160 km/hod. Většina zákonodárců tak dala za pravdu odborné veřejnosti.

Asi nejsledovanější oblastí ze strany řidičů je úprava bodového systému. Ta doznala řadu změn. Jednak byly vypuštěny ze systému všechny přestupky, které nefigurovaly v dlouhodobých statistikách jako hlavní příčiny vážných nehod, jako je nedodržení zákazových a příkazových značek, nerozsvícená světla ve dne nebo tolik sporný postup projednávání přestupku při zjištění nízké hladiny alkoholu v krvi řidiče. Tady bych chtěl jasně zdůraznit, nepleťme si zavedení okamžitého postihu takového řidiče na místě pokutou a vynechání dalšího bodového postihu u hodnot do 0,3 promile za prolomení nulové tolerance alkoholu v krvi řidiče. Ta je i nadále určena zákazem pití alkoholu před jízdou i během ní a právě tímto okamžitým trestem na místě, který má větší efekt než odložený přestupek po určité době, jak je tomu dnes. Ochrana řidiče krevní zkouškou se tím pochopitelně neruší. Druhou skupinou změn je pak naopak zpřísnění všech vážných přestupků, vedoucích k těm největším tragédiím na našich silnicích. Riskantní předjíždění, řízení pod vlivem alkoholu, neoprávněný vjezd na železniční přejezd, nepoužití dětské autosedačky nebo např. ohrožení chodce.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této otevřené diskusi přetrvávající několik let podíleli a vyjádřit přesvědčení, že její demokratický průběh a vzájemný respekt přispěje k přijetí této novely i v nové Poslanecké sněmovně.

Nevěřím, že české prostředí

Nevěřím, že české prostředí může zplodit něco jiného než potrat. Systém, který tvrdě postihne důchodce protože doktor mu nedal potvrzení o zdravotním stavu na nově předepsaném formuláři, naprostá neschopnost státu téměř deset let vysvětlit chodcům, že auto podléhá mimo jiné též fyzikálním zákonům a z toho vyplývajícím tisícům zbytečně mrtvých chodců, chaos v bodovém systému a bodování za banality, odebráním bodů za směšný přestupek ohodnocený směšnými 200,-Kč s výmluvou že to dělá počítač, neschopnost informovat řidiče o odebraných bodech, zbytečné kontroly všech řidičů namísto aktivního přístupu ve vyhledávání nebezpečných řidičů, tohle všechno jsou indicie svědčící o tom, že hlavní problém v bezpečnosti silničního provozu v česku je sama česká policie. Vyhažte konečně všechny vedoucí policisty vychované v represivním duchu bolševické policie a pak možná dosáhnete účinné změny, ale nejlépe by bylo objednat si dopravní policii z Německa. Tam jde všechno co u nás ne - informace o bodech řidičům, výstrahy při dosažení vyššího počtu bodů, rozlišování nebezpečných a banálních přestupků, rozlišení nebezpečného předjíždění do 4 kategorií atd. atd. Tvrdí nám, že jsme jiní než Němci, ale hlavně naše policie je úplně jiná než německá. Nemá právo na dveřích mít Pomáhat a chránit, nemá právo. Buzeruj a pokutuj, to by tam správně měla mít napsáno. A nevěřím českým zákonodárcům, polomozkům, že dokážou zplodit smysluplný zákon, umí jen chrlit zmetky.

___________________________________________________________________________________