Kdo žije v šumavském bludu
Tomáš Jirsa

21.07.2010, Lidové noviny

Problém diskuse o situaci na Šumavě spočívá mimo jiné v tom, že tak, jak Vladimír Just jmenuje odborná stanoviska podporující vznik "divočiny" na Šumavě (Stokrát vyvrácené bludy, LN 20. 7.), existuje stejné či větší množství odborných stanovisek naprosto opačných. Namátkou jmenuji práce profesorů Viléma Podrázského, Stanislava Vacka, Radomíra Mrkvy a dalších. Celý Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v čele s docentem Petrem Zahradníkem zaujímá kritický postoj. Alarmující jsou stanoviska lesnického odboru České zemědělské akademie a závěry odborné expertní skupiny hejtmanů Jihočeského a Plzeňského kraje, publikovaná během posledního roku.

Všichni tito odborníci a instituce několik let varují před důsledky vzniku nebývalé kůrovcové kalamity a dalších negativních jevů jako výsledku experimentu ponechání rozsáhlých smrkových monokultur svému osudu, chcete-li "divočině". Výsledkem experimentu jsou dnes již nejen tisíce hektarů suchých lesů, ale masivní kácení a vznik obrovských holin v NP Šumava. Kůrovcová kalamita dnes již ohrožuje nejen lesy NP, ale všechny lesy sousedící s parkem.

Neshodnou-li se odborníci na názoru, musí přijít rozhodnutí politické. Ministr Martin Bursík také své rozhodnutí ponechat zhruba 30 procent Šumavy svému osudu (a já dodávám zmaru) nazval rozhodnutím politickým a přijal za něj politickou odpovědnost. Za toto rozhodnutí podalo na ministra 19 šumavských obcí žalobu, která stále leží u soudu. Na svém posledním zasedání se Svaz obcí NP Šumava rozhodl zahájit kroky vedoucí k podání žaloby na způsob výkonu stání správy v parku, tedy na Správu NPŠ. Jihočeské krajské zastupitelstvo podalo na správu parku ústavní stížnost a žádá zrušení několika vyhlášek a nařízení. Proti experimentu s katastrofálními důsledky na Šumavě dlouhodobě vystupuje bývalý jihočeský hejtman Jan Zahradník (ODS) a nyní ve stejné kritice pokračuje jeho nástupce Jiří Zimola (ČSSD). Kritické stanovisko veřejně publikují bývalí premiéři Petr Pithart, který založení NPŠ spolupodepisoval, Jan Stráský, Miloš Zeman a Václav Klaus. Opravdu se Vladimíru Justovi zdá, že jsem se svým názorem na Šumavu osamocen a spolu s výše uvedenými žijeme v bludu?

Uložit

Uložit