Je úvěr na mosty opravdu nutný?
Radim Zika

22.07.2010, MF DNES

Půlmiliardový úvěr na opravy mostů v Libereckém kraji, který schválilo krajské zastupitelstvo na návrh rady, je nezodpovědností současné krajské reprezentace. Nemyslím tím však to, že by nebylo potřeba investovat do oprav některých mostů na území kraje, ale způsob, jakým hodlá vedení kraje tyto opravy financovat.

Osobně se domnívám, že by namísto úvěru stačilo jen účelněji využít stávající zdroje z fondů Evropské unie v Regionálním operačním programu. Touto cestou se třeba vydal Pardubický kraj se svými komplexními projekty na obnovu mostů na silnicích II. třídy. Volba půlmiliardového úvěru je nejhorším ze špatných řešení, neboť další zadlužování v době přetrvávající ekonomické krize představuje značné riziko.
Nelze opominout, že se příjmy kraje vrátily na úroveň roku 2007, a pokud vůbec porostou, tak jen velmi zvolna. Z čeho si tedy představuje současná krajská reprezentace, že se bude úvěr splácet? Obávám se, že něco podobného krajská rada a vládnoucí koalice neřeší, neboť řešení spadne na hlavy jejich nástupců v příštím volebním období. Svou nezodpovědnost ke správě krajských financí ostatně tato reprezentace prokázala opakovaně při drastickém nabourávání rozpočtové vyváženosti mezi jednotlivými resorty. Nejdříve začala doprava polykat prostředky původně vyčleněné v rozpočtu na jiné účely nebo vzniklé dobrým hospodařením předchozí krajské vlády. A tak se v průběhu dvou let vládnutí současné krajské koalice odčerpalo na investice do dopravy 100 milionů plánovaných na koupi horského hotelu a vysílače na Ještědu jakožto nezbytné podmínky pro aktivní roli kraje při jeho rekonstrukci a zachování veřejné přístupnosti. Dalších 100 milionů spolykala doprava z přebytku hospodaření za rok 2008. Navíc po celou tuto dobu nakládá resort dopravy zcela svévolně s prostředky, které má v rozpočtu kraje vyčleněny na spolufinancování evropských projektů, takže vlastně odčerpává zdroje ostatním resortům.

A tak se ptám, jakým způsobem hodlá vedení kraje zajistit chod, fungování a rozvoj i dalších resortů, kde už nyní najdeme mnoho příkladů akutní potřeby financí?

___________________________________________________________________________________