Syrečky a klimazávazky
Evžen Tošenovský

04.10.2010, Právo

Jiří Franěk měl na tomto místě jeden skvělý postřeh.

Podivoval se, že za pomazánkové máslo nebo syrečky táhneme do boje, ale tiše přijímáme svazácké klimazávazky, které naši ekonomiku dusí. Svatá pravda – až na jednu podstatnou drobnost.

O energetiku i obnovitelné zdroje energie se v Bruselu vede letitý zápas mezi aktivismem a zdravým rozumem. A hle – věci se začínají dávat do pohybu.

Je pravda, že rum, syrečky nebo zakřivené okurky jsou mediálně dobře vidět. Na zdlouhavá odborná vyjednávání o energetice vidět není. Kdo se vydá touto cestou, prokáže své zemi i Evropě velkou službu, ale voličům se přitom jaksi ztrácí z dohledu.

Přesto se v poslední době zdá, že nenápadná práce nese ovoce. Ještě když jsem v létě před rokem přišel do Evropského parlamentu (EP), "jádro" bylo skoro sprosté slovo. Všichni se nadšeně předháněli v tom, kdo členským státům přikáže postavit víc větrníků a solárních panelů. Jak ale do skleněného paláce postupně pronikaly zprávy z reálného světa, jásot utichal.

Jedna španělská kolegyně nedávno naříkala, jak u nich odstavili jadernou elektrárnu a investovali stamilióny do větrníků. Ty ale dodnes stojí, protože není jak a kam je připojit.

Je známo, že když na Baltu zafouká, rozvodná síť v Německu kolabuje.

Kolega Zahradil nedávno na jednom hlasování prosadil názor, že každý členský stát má mít nárok na svůj vlastní energetický mix. Já ve svém výboru úspěšně pracuji na tom, abychom využívali zdroje tak, aby to bylo v daném geografickém kontextu nejefektivnější pro člověka i přírodu. To není ódéesácká agitka, úspěšně vyjednáváme se všemi zprava doleva.

Už aby se v Temelíně začaly spalovat obohacené české syrečky! Zelení budou šťastní a podstatné věci, za které dnes a denně bojujeme v EP, se třeba dostanou na přední stránky novin. Možná by se lidé divili, kolik rozhodnutí EP přímo ovlivňuje jejich každodenní život.

"Možná by se lidé divili,

"Možná by se lidé divili, kolik rozhodnutí EP přímo ovlivňuje jejich každodenní život."
A jak se tomu bránit:
http://paratdnes.wz.cz/2010/10/SVOBODA-A-SUVERENITA-HNUTI-MYSLICICH-MEMO...

___________________________________________________________________________________