Milan Cabrnoch: Jak na demografickou výzvu?


07.10.2010, zpravy.ods.cz

Výbor pro sociální vĕci a zaměstnanost Evropského parlamentu se nedávno nad touto problematikou zamyslel ve zprávĕ z vlastni iniciativy o Demografické výzvĕ a mezigenerační solidaritě. Realitu všichni dobře známe: Nadále budou přibývat stárnoucí pracující, penzisti a v populace nad 80 let. Na druhé stranĕ ale očekáváme ménĕ dĕtí, mladých a lidí v tzv. aktivním vĕku. Demografická výzva je tu. Aleluja! Co s tím Evropa má a může vlastně udělat?

Zpravodaj z Evropské lidové strany sice správně identifikoval výchozí situaci, navrhovaná opatření jsou bohužel ale jen líbivá gesta a výkřiky do tmy: Zaměstnanost populace nad 50 let se musí zvýšit víc jak na 55%! Ale jak? Každý mladý absolvent musí dostat závaznou pracovní nabídku po šestimĕsíční stáži! Ok, ale jak? To chce Brusel všem firmám soukromým i veřejným nařizovat jejich politiku lidských zdrojů? Musíme zvýšit sociální kohezi, bojovat proti chudobĕ a nezamĕstnanosti, zároveň se ale musíme snažit o vetší výkonnost ekonomiky a pracovních trhů! Tyto slovní piruety možná ohromí neználky a budou imponovat novinářům, ale nic konkrétního neříkají, vlastně neříkají vůbec nic.

Milan Cabrnoch, stínový zpravodaj Evropských konzervativců a reformistů do celé teto evropsko-idylické diskuze přispěl tím, co si mnozí nechtějí přiznat: Pracovní trhy v Evropě budou muset podstoupit významné strukturální zmĕny. Jediným východiskem je zvýšeni konkurenceschopnosti, inovací a skutečné a plné fungovaní jednotného trhu. Fiskální zatížení firem je třeba výrazně redukovat, jen tak budou zaměstnávat více. Všichni musíme pracovat lépe a zřejmě i déle. A co imigrace, může imigrace byt součástí řešení? I tady si sundejme růžové brýle, navrhuje Cabrnoch, a vyzývá k otevřené a hlavně upřímné debatĕ, která se má soustředit nejen na ekonomické perspektivy imigrantů, ale také na jejich problémy legálně integrovat pracovní trh, problémy jejich sociální a kulturní izolace.

Výbor pozmĕnovací návrhy Milana Cabrnocha přijal! Nadĕje tedy umírá poslední, ale zatím jsme pouze v poločase. Hlasování na plénu bude pravděpodobně začátkem listopadu.

Text schválený výborem najdete v příloze.

Uložit

Uložit