Rozhodli jsme správně
Jan Suchánek

Takhle popisoval v neděli Kalousek Moravcovi, jak vláda jednohlasně schvalovala Bartákovi všechny předražený nákupy pro armádu. Potíž je jen v tom, že Kalousek, všichni, co s ním kdy seděli ve vládách, Moravec a další novináři nemají pražádnou představu o tom, jak se rozhoduje správně. Pokud vláda a kdokoliv jiný rozhoduje o jediné variantě, pak zásadně a z principu nemůže rozhodovat správně. Správnost a jednohlasnost takovému rozhodnutí dává jen zkorumpovaná solidarita nekvalifikovaných nebo zkorumpovaných. To funguje tak, že kvalifikovaní a zkorumpovaní hrají hru „já na bráchu, brácha na mě“. A zločin sbratřuje nejvíc. Ti nekvalifikovaní se nezeptají jen, aby se nepřišlo na to, že ničemu nerozumí.

Pokud má být rozhodnuto o jediné variantě správně, pak je nutno vsadit na rozhodnutí někoho, kdo má na své straně schopného a vytrvalého anděla strážného a je to historicky ověřeno. Jinak je nutno takové vládě žádné rozhodování nesvěřovat. Pamatuji se, jak to fungovalo, když státní banky v privatizovaných společnostech recyklovaly milicionáře ze zrušené Státní plánovací komise a generální ředitelé je oblbovali, jak je napadlo. To musela být pro Bartáka přímo euforická radost si nechat schválit dvakrát dražší Pandury, ty španělský letadla drahý tak, že vyměněný Aera můžou hodit rovnou do šrotu, atd. Pomalu, jako když si někdo najmenuje do představenstva bezdomovce.

Tohle říkám inspirován Kalouskem, i když je mi Kalousek ve vládě nejsympatičtější. To neznamená, že není nesmírně nebezpečný. Vzpomeňte na jeho vynález, zdanění daně sociální daní z příjmu. Teď, jestli mu nezabrání snížit paušály živnostníkům, tak napáchá škody větší, než kdyby za armádní padáky inkasoval rovnou sám a všechno a armádě by za to dodal papírový kapesníčky. To s ním manipulují marxističtí sabotéři kapitalismu na jeho ministerstvu. Systém (volební) prostě vyloučí spolehlivě všechny kvalifikované. Kde jsou ty časy, když jsme chtěli bratrským Němcům a Rakušákům dokazovat, že nejsme blbí a k tomu jsme chytrý a úspěšný Čechy potřebovali.

Tady je to skutečně nepoučitelný. Jaký škody byly způsobeny Central group a jak ty škody musejí narůstat, když to medializované zatčení je založeno na demonstrativním nesmyslu. Když policajty a prokurátorem podezřelý ředitel krátil tajně před auditory, účetními, představenstvem a dozorčí radou daň těmi fakturami za reklamu, tak ty reklamy neplatili? Kam se ve firmě ty stamilióny poděly a jak je skryli před švýcarským akcionářem? Proč tedy není někdo stíhán za zkreslování účetnictví nebo defraudace? Nebo když je platili, tak příjemce je nezahrnul do daňového základu? Pak s tím nemá Central group nic společného! Když to dodavatelé fiktivní reklamy zahrnuli do daňového základu, tak státu žádná škoda nevznikla.

Tohle mne vždy při daňových kontrolách překvapovalo a překvapuje dosud, jak tu stále nikdo nedokáže pochopit, že zaplacením zejména tuzemské faktury může daňový únik spáchat pouze příjemce fakturované úhrady. A už vůbec, proč to zjišťovali policajti a ne finanční úřad? Zpochybnění právního státu jako prase a varování investorům ještě větší. Ty škody musí být obrovské a nezvratné, protože developři podnikají silně s cizím kapitálem, to je na dluh, a kdo by si teď od nich něco kupoval? A to jen, aby dva ministři s kvalifikací na správné schvalování státních předražeností ukázali těm babičkám, co jim věří, že to vzali správně do rukou. Pokud je ten ředitel Central group vinen podpisováním faktur za předraženou reklamu, pak jak může rozhodovat vláda správně a beztrestně o předražených armádních zakázkách?

V takovém prostředí pak je možné, že soudy jednají tak, jak jednají. Pak může významný soudce, autor právnické literatury, spoluautor zákonů a jejich významný vykladač říct, že se na Evropskou občanskoprávní úmluvu o korupci můžete odvolávat pouze v trestním řízení, když ta je určena právě k uplatnění v občanskoprávních a obchodních sporech a Ústava to tomu soudci ukládá respektovat. Je možno dokonce označit poukaz na korupci soudců jako pokus kriminalizace soudu a mít to za dostatečný důvod, proč se žalobou nezabývat a nesporné argumenty kriminálního (kárného) provinění soudců ignorovat. Dokonce může soudce soudu nalézacího konstatovat, že nesouhlasí se závazným názorem soudu odvolacího, a nerespektovat jej. To vše jen proto, aby se korupční trestné činy promlčely a čekat, až se nové odvolání trefí ke správně zkorumpovanému odvolacímu senátu a korupce se dokoná.

Vážený pane

Vážený pane Suchánku,

zaplacením každé tuzemské faktury si zvyšuji náklady a tudíž snižuji daňový základ pro DPPO. Současně většinou snižuji i odvod DPH. Pokud jde ještě k tomu o fakturu na fingovanou záležitost, tak je to zkreslování účetních údajů.

___________________________________________________________________________________