Ve starých kolejích
Jan Suchánek

Teď jsem někde četl, že bude kárné řízení, které asi skončí napomenutím, jednoho soudce, který zamítl žalobu tím, že zkopíroval bez oprav odůvodnění jiného rozsudku. To je ještě frajer, že to uměl takhle digitálně zpracovat. Podstatný na tom je, že tenhle takhle prasecky odbytý rozsudek je pravomocný, protože jej schválil senát odvolacího soudu. Ten se tím už nijak kárně neprovinil. Tohle je možné jen tím, že jsme opustili nejen víru v to, že bychom se měli řídit desaterem, ale všechny principy. Ironií je, že žijeme v zemi, která má premiéra, který tvrdí, že vystudoval fyziku. Prostě žádný principy neplatí. Dle naší postbolševické justice může být dosaženo spravedlnosti neústavním způsobem. To vězni z Quantánama mají víc práv než našinec. A když neplatí právo na spravedlivý soudní proces, kdy soud účastníkům logicky vysvětlí a zdůvodní své počínání, tak jsme zpátky v předcivilizační fázi. Jen si to nechceme přiznat. Asi jako odboráři, že jsme v dlužnické krizi sociálního státu.
 
Viděl jsem obraz tohoto úpadku, když jsem byl nedávno konfrontován se soudci toho konkurzního soudu, který v režii justiční (konkurzní) mafie napáchal škody v dnešní hodnotě mnoha miliard. Je dokonce přiznáno, že v režii státní správy, to je ministerstva, co ho vede Kindlův plzeňský premiant, ostatní soudci popírají právo, jak jen mohou. Ten nejslušnější, který to kdysi mafii pokazil, když potvrdil vlastnická práva oběti téhle korupce k majetkové položce v hodnotě jedné miliardy a když teď dostal za úkol svůj tehdejší rozsudek popřít, se tak soustředil, aby zvuková nahrávka nedokumentovala, že jedná v rozporu s procesními pravidly, že se ptal advokáta žalovaného bílého koně mafie, zda je opravdu pravda, že ze zákona může správce konkurzní podstaty nakládat jen s tím, co je do konkurzní podstaty zapsáno.
 
Zločin na sebe prostě nabaluje další zločiny. Sny jednoho soudce dělal advokáta bílému koni mafie a tak mu tatínek jako soudce pomohl ty zlodějiny dodělat v konkurzu. Pak se ten advokát sám stál soudcem a jeho kolega teď, aby přikryl zločiny, rozhodl na okrese, že na příjmy mafie se nesmí šahat. Co s tím má dělat soudce, který kdysi nepoučen rozhodl podle práva? Jak popisuji, stresem ze sebe udělal absolutního právního ignoranta. Zbývající dva soudci senátu k tomu dělají, my nic, my jsme jen muzikanti. Přitom věc jasná, prospěch z užívání majetku žalobce se musí vydat ze zákona žalobci, když to ten senát takhle sám po právu rozhodl před lety. Ale jak to popřít, když „Capo di tutti capi“ nařídil?

Další soudce a další žalovaný bílý kůň justiční (konkurzní) mafie, po dlouhých letech prodlev konečně jednání, kde žalobce není připuštěn ke slovu a doví se jen o odmítnutí důkazů, které jednajícího soudce usvědčují z korupce výslovně zmíněné jednou z úmluv o korupci. Dál se doví o výsledku nějakého osobního šetření soudce mimo soudní síň a bez účasti žalobce, tudíž zcela nezákonného. Pak může přednést závěrečný návrh a je žaloba zamítnuta. A to již jednou musel Ústavní soud toho soudce poučit, že platí to, co je v zákonech napsáno a ne to, co si vymýšlí. Stejně tak i odvolací soud. A takhle se hraje o čas. Od zločinu, který je už uznán za nesporný, se justice vyhýbá pravomocnému rozsudku, protože škoda je tak velká a justice musí ujistit ty bílé koně justiční (konkurzní) mafie, že zajistí jejich beztrestnost tím, že se vše promlčí a v nejhorším to za ně zaplatí daňoví poplatníci.

No a pak přijdete k místnímu „Capo di tutti capi“ a ten mistrovskou roli na promlčení rozehraje k dokonalosti. Dokonce mám informaci, že BISka kooperaci tohohle místního „Capo di tutti capi“ a jemu podobných s ministerstvem, co ho vedl a znovu vede Kindlův plzeňský premiant, monitoruje. Měl jsem dokonce slíbenu nahrávku z takové konspirační schůzky justiční (konkurzní) mafie. Ve věci samé se už teď několik let nejedná, protože si soudce nejdříve usmyslí, že neplatí zákon o tom, že konkurzní spory řeší krajské soudy, chce to poslat na okres, aby to mohlo být zamáznuto odvolacím senátem doma bez rizika, že na vyšším odvolacím soudě by to náhodou dostal do rukou někdo, kdo v tom s justiční (konkurzní) mafií nejede. Pak, že okradená oběť korupce musí zaplatit soudní poplatek atd. Pokaždé roční odvolací procedura. Teď i šikana, nařízené jednání, kde se žalobce doví, že se jednat bude, jen když sleví na žalované částce o to, co žalovaný má zaplatit jinému žalobci v jiném procesu u jiného soudu. Takže další roční prodleva. Kdy dá „Capo di tutti capi“ pokyn zastřelit nepohodlnou a kverulující oběť korupce, je jen otázkou času.

Doufal jsem, že se už nebudu muset učit insolvenční zákon, který se justiční (konkurzní) mafii podařil prosadit přes Kindlova plzeňského premianta. Už tehdy jsem jen z nahlédnutí zjistil, že tím justiční (konkurzní) mafie s Kindlovým plzeňským premiantem v roli ministra totálně znejistila obchodní smlouvy. Média zatím dokonale tuto sabotáž českého blahobytu, stejně jako celé řádění justiční (konkurzní) mafie, kryjí. Dodržení smlouvy, „pacta sunt servanda“, není proto jen základním právním principem, ale především základním principem euroatlantické civilizace, bez toho bychom nezbohatli. Pohrdání smlouvou je rovno pohrdání civilizací. Co naplat, když volíme poslance, aby si hrábli, když se ani nestydí být jedním z mnoha honorovaných místopředsedů sněmovních výborů bez prostých členů. Takové by nikdy do slušné společnosti nepozvali. Tohle nezvaní je jeden z principů, proč zločin nepřevládne. Jen u nás taky neplatí, protože v neprávním státě nejde ani mít slušnou společnost.

Ale co čert nechtěl. Jak soudy odmítají soudit o žalobách obětí korupčního řádění justiční (konkurzní) mafie, tak jednu takovou oběť už justice usoužila a ta nesehnala žádný úvěr na přežití. Podala návrh na konkurz a bylo otázkou, co s tím justiční (konkurzní) mafie udělá. Konečně mám příležitost se přesvědčit, že insolvenční zákon byl prosazen se zločinnými úmysly. Podle zákona je jediné řešení a to pro nedostatek (absolutní neexistenci) majetku společnost vymazat z obchodního rejstříku. Dokonce soud napsal úpadci, že chce zálohu na náklady insolvenčního správce, jinak návrh odmítne. Byl upozorněn na ze zákona povinný postup. Jenže byla možnost ještě zneužít insolvenční řízení k iniciování (nezákonného) trestního stíhání zástupců této oběti, kteří jsou také jedinými věřiteli úpadce mimo samotného majitele. A tak to taky dopadlo. Správce začne zadarmo řádit a je otázkou, jak mu to justiční (konkurzní) mafie zaplatí.

K tomu řádění s popřením všech principů ochrany vlastnických práv má insolvenční správce skvělé možnosti. Soud mu vlastně nařídil, že si má sehnat do majetkové (konkurzní) podstaty tolik majetku, aby to stačilo aspoň na úhradu jeho nákladů. Zase pohrdání základním principem euroatlantické civilizace. Zatímco dříve mohl správce sepisovat jen dle podkladů úpadce, pokynů soudce a dle státem vedených či uznávaných evidencí, pak teď jej zákon přímo vyzývá k tomu, aby „provedl vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty“. Takže to, jak tady průběžně referuji, že oběť justiční (konkurzní) mafie se už úspěšně deset let brání, už nebude u konkurzů dle insolvenčního zákona možné, protože správce bude a určitě mnozí již kradou ze zákona! Taky bývalý senátor Ing. Josef Novotný, co se stal poslancem za VV, už proti justiční (konkurzní) mafii ani nemukne.
 
    Ještě k těm odborářům. Když chtějí přinutit vládu, aby si na mzdy a sociální dávky půjčovala, dokud to ještě půjde, pak to může mít řešení. Co kdyby vláda na to přistoupila, což vlastně už stejně dělá, jak ji plánovaný schodek usvědčuje. Pak by mohla odborářům platit třeba 30ti letými dluhopisy bez úroku. A logicky ze zbývajícího platu odborářům strhnout hotovost na daně a pojištění. Pak by snad odboráři pochopili, že to nemůžou všechno hodit na naše děti, když už nechápou, že velmi brzo už nikdo žádné vládě nic nepůjčí ani ty jejich. Ale mají ti odboráři jinak pravdu, když „pravicová“ může vymyslet AEROHOLDING na to, aby ve mzdách stále krachujících ČSA bylo vytunelováno pražské letiště, pak proč by vláda s odbory nemohly přivést k bankrotu celou zemi?

Nebýt Klause, tak jsme v tom lítali už dnes. Přesto je ekonomická negramotnost stále podmínkou naší politické stability a posledních pár let sociálního státu. Například ten jez u Děčína na Labi, kterého splavnost Němci nezlepší, bude na daních z příjmu odvozených od říční přepravy zaplacen za 300 nebo 500 let? Kolik a kdo dostal zaplaceno, když to přežilo tři vlády různých složení? Jak jsou betonářské kšefty zvládnuty (zlobované) lépe než zbrojní zakázky, je obdivuhodné. Snad i proto, že v betonářských kšeftech není zahraniční prvek tak na ráně. On ten sociální stát je jen pěkné semeniště podvodů. Když ten zmiňovaný úpadce zastavil platby, pak zastavil i kompenzace zdravotních postižení celé řadě bývalých zaměstnanců. K překvapení se ozval jen jeden. Kde končily ty peníze předtím, nemá nikdo odvahu se ptát. Jsme přece v neprávním státě. 

___________________________________________________________________________________