Mladí vzkázali hejtmanovi: "Tak za dva roky u voleb!"
Miloslav Plass

Krajští radní zařadili hořické gymnázium mezi devatenáct škol, na nichž chtějí od příštího školního roku omezovat výuku. Škole tak hrozí, že neotevře první ročník čtyřletého studia. Zůstane zde pouze víceleté gymnázium, navíc školu čeká sloučení s obchodní akademií. Kraj chce bez ohledu na realitu škrtem pera ušetřit za nájem jedné školní budovy. Studenti se snažili pozvat hejtmana Lubomíra France na demonstraci 17. listopadu, případně k nějakému dialogu, ten to však odmítl, proto se museli vydat za ním. Sepsali petici, v níž se píše, že rozhodnutí kraje je nesmyslné především proto, že všechny obory jsou na škole naplněné a je o ně mezi uchazeči zájem.

Přitom podobné problémy mělo i Gymnázium v Náchodě, jeho řediteli ale po dohodě s náchodským starostou hejtman Franc přislíbil vyjmutí z optimalizace. Hořický starosta Ivan Doležal (ODS) však není sociální demokrat jako jeho náchodský protějšek, proto musí o školu bojovat víc. Studenti při svém "tažení" na jednání krajského zastupitelstva žádali revokaci rozhodnutí krajské rady ukončit v duchu současného trendu optimalizace školství 65letou tradici renomované školy To jsou základní fakta, která jste se mohli dozvědět po skončení krajského zastupitelstva 2. prosince 2010. Jednání bylo skutečně velice emotivní a k problematice se vyjádřil také starosta Hořic Ivan Doležal, který na jednu stranu sice chápe nutnost úspor, přesto však věřil, že rozhodnutí spadající do kategorie nekoncepčních plošných škrtů lze změnit. Krajští zastupitelé prosby hořických studentů, učitelů, rodičů a radnice však nevyslyšeli. Vraťme se ještě v krátkosti k onomu inkriminovanému jednání zastupitelstva 2. prosince 2010. V momentě, kdy krajská zastupitelka Martina Berdychová (SNK-ED) podala návrh, který požadoval přehodnocení usnesení rady o zrušení čtyřletého oboru v Hořicích, jsem se snažil tento rozumný návrh podpořit.

Zdlouhavá debata a vysvětlování si principů optimalizace školství, po vzájemném přesvědčování se o tom, že je zkrátka těch židliček ve školách trochu více než je studentů a žáků, je k ničemu. To jsou všechno známé pravdy a samozřejmě jsme tyto obdobné problémy řešili i v minulých volebních obdobích. Nebylo to vždycky jednoduché. To, co mně však chybí, je důkladná příprava a vysvětlování situace přímo v místě, kde by se změna měla uskutečnit. Pokud paní zastupitelka Martina Berdychová zjišťuje okolnosti kolem gymnázia, jezdí do Hořic, snaží se zorientovat v dané problematice, pak je její požadavek na přehodnocení rozhodnutí rady naprosto oprávněný. Je smutné, že se musí starosta Hořic na tomto plénu ospravedlňovat a hořickým občanům zdůrazňovat, že on s tímto krokem krajské rady nesouhlasil. Opakovaně se snažil být přítomen jednání krajské rady nebo jednat s osobami zodpovědnými za tuto problematiku Můj návrh, abychom se na obdobné kroky vždy důkladně připravili, neboť zasahují výrazným způsobem i do chodu města, samosprávy a samozřejmě také ovlivní pohled veřejnosti na fungování našeho "osvíceného zastupitelského sboru", měl sice ohlas, ale byl to marný boj! Krajský úřad si může od stolu narýsovat optimalizaci škol a může mu to vše pěkně do sebe zapadat, může si zapichovat vlaječky do optimalizační mapy, ale pokud problematiku důkladně a zodpovědně neprojedná přímo v místě nepopulárních kroků, veřejnost ani samospráva na to není připravená a občané se vždy budou bránit rušení jejich škol s mnohaletou tradicí. Na zastupitelstvu zaznělo, že se zrušení čtyřletého gymnázia v Hořicích musí rozhodnout počátkem příštího roku. Nenechme se však tlačit do časového presu. Vždyť dosud na to bylo dostatek času, nemusíme přece argumentovat tím, že už to do ledna nestihneme. Tak to prostě nestihneme! Příprava mohla trvat několik let a ty věci se mohly v průběhu roku v klidu projednat.

Nenechme se zahnat do kouta tím, že zrušení školy musíme okamžitě rozhodnout... Přestože mělo moje vystoupení kladný ohlas, stejně jako návrh zastupitelky Berdychové, při hlasování jsme neuspěli! Zastupitelé radu "podrželi" a návrh Martiny Berdychové nepodpořili. Souhlasím se studenty i s hořickou veřejností, že celá věc nebyla projednána řádným způsobem. Jinak by studenti nepřišli! Představitelé hořického gymnázia a radnice odcházeli sice postojem většiny krajských zastupitelů zklamaní, ale neporažení V případě, že se hořičtí studenti a učitelé s krajem nedohodnou, chce se ještě gymnázium obrátit s prosbou na město, které by mohlo pomoci školu financovat.

Souhlasím se slovy učitelky gymnázia Jany Konířové, která řekla, že se sice nepodařilo revokovat rozhodnutí rady, ale podařilo se něco jiného - zastupitelé začali uvažovat o tom, zdali skutečně podklady, které dostávají, jsou dostatečně kvalitní, a jestli s nimi někdo náhodou nehraje špatnou hru. A jestli opravdu pojmenovává věci správnými jmény, jestli tady jde o gymnázium jako školu nebo o gymnázium jako budovu. Podle ní to byla pro studenty krásná lekce z politiky, jak se dají fakta využít a zneužít. Studenti nakonec vzkázali hejtmanu Francovi: "Tak za dva roky u voleb!"

___________________________________________________________________________________