Profesní solidarita
Jan Suchánek

Mimo vládních bojovníků proti korupci je spousta těch, kteří ví o korupci v justici a pokud bychom za korupci považovali i to, že výkon soudce či prokurátora realizují třídní (socialističtí) právníci, kteří ignorují zejména vlastnická práva a rovnost státu a občana, to znamená, že jednají protiústavně, máme korupci za většinový jev. Ještě masovější korupce justice je v případě, když budeme považovat za podvod, když soudce soudí, aniž by měl ponětí o zákonech, kterými by se měl řídit. A to nemluvím ani o tom, že je ignorováno právo občany na důvěru v soud, když je obecně a nedůvodně tolerovaným kárným proviněním soudce, když tuto důvěru nezíská. A tohle všechno kryjí bývalí bolševici ve vyšších patrech justice.

Teď se mi stalo, že soudce žádal advokáta dalšího účastníka, ať mne poučí, že u soudu mohu pouze poslouchat soudce a řídit se jeho pokyny. A to jsem se jen odvážil zeptat, proč řízení neprobíhá podle ustanovení občanského soudního řádu, kterými byl novelizován bolševický soudní řád a které jsou pro soud závazné. Advokát soud poučil, že není mým právním zástupcem a já jsem soud poučil, že jej nemusím poslouchat, když jedná mimo princip legality, to je jednat jen tak, jak mu zákon dovoluje. Druhý soudce se velmi podivoval, jak mám odvahu mu oponovat, když on bude rozhodovat, jak uzná sám za vhodné. To jsem radši dal výhradu podjatosti, půl hodiny se hádal, že na jejím projednání trvám, abych dal dohromady obranu pro nehorázné a nezákonné stranění druhé straně sporu, jejíž zájmy hájil demonstrativně a protiústavně sám soud.

To jsou jen humorné příklady toho, jak to u soudů není vůbec o zákonech. Pozoruhodné je překvapení soudce, když se tam občan dovolává svých práv. Aby mne nezavřeli na zakázku konkurzní mafie, jsem musel před lety udělat první krok, když mne předseda trestního senátu hned na začátku seřvával, tak jsem si odmítl sednout a stále opakoval, že se ptám, zda u tohoto soudu platí trestní řád. Otázka je, proč to advokátům nevadí, když mají mocnou advokátní komoru a jsou nejúspěšnější profesní skupinou postbolševismu. On totiž etický kodex advokáta advokátům brání, aby své klienty bránili proti nezákonnému jednání soudců a prokurátorů. Už několik let marně hledám advokáta, který mi podepíše ústavní stížnost nebo dovolání, v kterém bude konstatována korupce soudce. A taky na těch poměrech advokáti skvěle vydělávají. Při tak nejistém a nekvalifikovaném rozhodování soudů je možné, aby i advokáti svou práci odbývali, protože neúspěch ve sporu mohou vždy svést na nezákonné jednání soudce.

Na závěr přidám reakci na předvánoční večerní nadechnutí na zápraží. Obrazem úpadku sociálního státu je, když sociálně potřební chrlí do ovzduší karcinogenní bifenyly ze spalování PET láhví a podobného odpadu v množství, že německá vejce jsou proti tomu zcela neškodná. Dokonce si ještě vynutí, aby jim kapitalisti nesmrděli, aby byla v zimě přerušena podnikatelská činnost, která je zdrojem daní na financování jejich sociálních dávek. Ono je to stejné i v naší totálně plynofikované obci, kde m2 stojí přes 8 tisíc. Přesto sociálně potřební starousedlíci dusí své sponzory karcinogeny ze svých topenišť. Dokonce se mi jeden hasič chlubil, jak ušetří za popelnici, a druhý z nějakého referátu životního prostředí si v novém domě plyn vůbec nezavedl, zcela si vystačí s kotlem na odpadky.

___________________________________________________________________________________