Ústup, nebo přijatelný kompromis?
Tomáš Bartovský

17.01.2011, Hospodářské noviny

"Rozkol je passé, premiér nechal Johnův balíček hladce projít. Podobných otoček už udělal od voleb několik," míní ve svém článku redaktorka M. Valášková (6. 1. 2011). Tyto výroky je nutné uvést na pravou míru. ODS měla k části protikorupční strategie připomínky, přičemž s naprostou většinou předkládaných bodů problém neměla. Je zapotřebí připomenout, že údajně "dramatická" tisková konference, kde ODS tyto připomínky vznesla, byla reakcí na příliš silné výroky ministra vnitra o údajném "mrzačení" jeho koncepce. Tyto připomínky byly do strategie při nikoli dramatické, ale věcné diskusi na vládě zapracovány a zbývající budou doladěny do jednání vlády 19. ledna.

Uplatněny byly mj. všechny protikorupční návrhy NERV. Zároveň došlo ke zpřesnění některých bodů, týkajících se například institutu spolupracujícího obviněného, vymezení možnosti policie nahlížet do daňových přiznání nebo urychlení prací na novém zákoně o veřejných zakázkách a zákona o Generální inspekci policie. Výsledná podoba protikorupční strategie je kvalitní společné dílo vlády a nebyl nejmenší důvod ji nepodpořit. Kvalita dokumentu se uplatněním našich připomínek zvýšila. Považovat tento postup premiéra Nečase za "otočku" je zkrátka neobjektivní a nepravdivé tvrzení.

Obdobné je to s dalšími uvedenými příklady údajných "otoček". Ano, předseda vlády se stavěl kriticky k "povodňové dani", která znamená zvyšování přímých daní, což koliduje s koaliční smlouvou. Výsledné omezení doby jejího trvání na jeden rok je opět přijatelný kompromis.

Složitější je i situace kolem policejního prezidenta. Otázka jeho možné výměny vyvstala dávno předtím, než vznikla kauza ve Státním fondu životního prostředí a následná politická vyjednávání. Všem bylo jasné, že není dlouhodobě udržitelný stav, kdy ministr vnitra nedůvěřuje policejnímu prezidentovi, a tento problém by byl řešen tak jako tak. Seriózní diskuse musí být vedena o jeho nástupci a mělo by dojít v souladu s koaliční dohodou opět ke konsenzu mezi ministrem vnitra a premiérem.

Politika je umění možného a výsledkem jednání je a vždy bude koaliční kompromis. Nikdo ve vládě neprosadí sto procent svých představ. Ani ODS, ani TOP 09, ani VV. Tak tomu bylo a tak tomu bude i u následně schvalovaných reforem.

To je právě ta potíž, že u

To je právě ta potíž, že u nás neexistuje ani jeden sdělovací prostředek, který by nešel vládě a ODS nějak po krku, nejen že není provládní ale není ani nezávislý. Přece každý dobře ví, že John tlačí na pilu, aby prosadil svoje, většinou kromě korupce dříve nepublikované názory, vydírá a hraje politický poker, přičemž není známo, kam až je ochoten jít či blufovat. Krajní případ je destrukce vlády, která by nejvíce poškodila ODS ale bezpochyby i VV, ale úplně nejvíce občany ČR a vrátila snahu o reformy a únik z dluhové pasti na samotný počátek. Trochu odpovědná média by spíše měla obhajovat občanu prospěšné názory, než ty vyděračské a objektivně škodlivé.

"Krajní případ je destrukce

"Krajní případ je destrukce vlády, která by nejvíce poškodila ... občany ČR." -- No jo, to by bylo neštěstí! Občané už by se NIKDY nedozvěděli, jaké že geniální rozpočtově odpovědné reformy Nečasova vláda vlastně chystala. Totiž chystá. Vlastně bude chystat ... prase se v tom vyznej. ////

Je totiž v ODS zvykem, že podstatné informace se nezveřejňují vůbec, popřípadě se zveřejňují pokoutně, pod cizím jménem a aby si nikdo nevšimnul. Jako např. prý byla "zveřejněna" Julínkova reforma zdravotnictví. Tedy ne na straně 2 ve všech novinách, ale jakási studie, autor Hroboň. ////

Resumé: Jděte se bodnout, tajnůstkáři. Nečas bude ještě rád, když bude moci svůj neúspěch svést na Johna. Pokud by "nezlobil" John, bylo by příliš nápadné, že vláda, kromě samofinancovacích akcí rozjížděných Knetigem a jemu podobnými, nedělá vůbec NIC. Zářný příklad je ministr zdravotnictví, který ohledně exodu státem odíraných lékařů střídavě prohlašuje, že se nic neděje, že je situace zralá na vyjímečný stav, že má lékařům "někdo" (hlavně ne vrchní otrokář - stát) přidat, a to až naprší a uschne, a konečně že on sám odstoupí. Předpokládám, že stejně jako na ministerstvu zdravotnictví probíhá reformní úsilí na všech ostatních ministerstvech. ////

___________________________________________________________________________________