Mít či nemít aneb Není to problém dotace, ale potřebnosti zdravotnického zařízení
Miroslav Vlasák

Soukromá Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše ve Vrchlabí chce pro letošní rok od Královéhradeckého kraje dotaci ve výši deseti milionů korun. Vloni dostala sedm milionů. Žádost o další tři miliony za loňský rok krajští zastupitelé před měsícem odmítli. O tom, jestli poskytnou dotaci letos a v jaké výši, budou rozhodovat v březnu.


Domnívám se, že diskuse by neměla být o tom, zda nemocnice ve Vrchlabí má dostat od kraje dotaci či nikoli, ale o tom, jestli je pro zajištění zdravotní péče pro občany našeho kraje potřebná. Již před zhruba deseti lety, kdy jsem byl předsedou správní rady okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Trutnově, byl veden poměrně lítý boj s ředitelem této nemocnice MUDr. Vladimírem Drymlem o uzavření smlouvy s VZP, která byla přesvědčena o tom, že tato nemocnice je nadbytečná. Nakonec si MUDr. Dryml uzavření smlouvy vybojoval. 
Ještě jsem neviděl koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje, která má být představena  na semináři, pořádaném pro zastupitele Královéhradeckého kraje. Pokud je tato koncepce komplexní, mělo by z ní být jasně patrné, zda je nemocnice ve Vrchlabí pro fungování zdravotnictví v Královéhradeckém kraji potřebná či nikoli. Pokud z tohoto materiálu vyplyne to, že se jedná o potřebné zdravotnické zařízení, nechť potom tato nemocnice dostane od kraje dotaci, tak jako krajské nemocnice, protože při zajišťování zdravotní péče bychom neměli zdravotnická zařízení dělit podle toho, kdo je vlastní. Pokud ne, tak si musí finanční prostředky zajistit jiný způsobem a kraj ji nemá důvod podporovat.

Uložit

Uložit