Od idejí přes Paroubka ke Kalouskovi!
Jan Suchánek

Je smutné hledět, jak se pravicová strana postupně přeměňuje tím, jak s každým cyklem voleb většina podprůměrných spolčená s průměrnými vylučuje nadprůměrné, aby od idejí svobody a soukromého vlastnictví jsme plynule přešli k sjednocení se proti Paroubkovi a teď dokonce proti Kalouskovi, díky kterému a jedině díky jemu máme již podruhé našeho premiéra. Dokonce ani nejde vyprovokovat vznik virtuální frakce pravicových příznivců ODS. Dnešní elita jako Tluchoř, kterého by si na žádné náměstí nikdy žádný volič nepřišel ani poslechnout, se vidí pod ochranou vedoucí role své strany v tvorbě modelů centrálního řízení sociálního systému a zdravotnictví, když pravičák by to nechal na občanu a trhu, což se stejně děje, protože to žádná z dnešních politických stran stejně nezmůže a inteligent schopný si na to vydělat, se zařídí nezávisle na předlužených vládnoucích socialistech všelikého ražení.

Jak na ten první odstavec hledím, tak vlastně k němu není vůbec co dodat. Systémově nemůže společnost fungovat, když nefunguje všechno. To je podstatné a důrazně mi to připomněly mé úvahy o vládní pseudopenzijní reformě, která bez kapitalistického tržního prostředí nemůže být ničím jiným než podvodem na spořících. A zase je pozornost Evropanů od znehodnocování úspor emisí ničím nekrytých miliard EUR odvedena k válečné anabázi na dluh v Libyi. Šílenství, že skutečně zlatý komunisti! Ti, když se jim to tady po ruské okupaci sralo, tak, protože se už západu báli, si za vnějšího nepřítele vybrali tenkrát chudou a téměř bezbrannou Čínu. Tak my se společně semkneme v odporu vůči Kalouskovi! Dokonce tu nikdo nechápe, že s libyjskou anabází souvisí naše budoucí povinnost od Italie a Španělska přebírat africké imigranty a uspokojit jejich sociální práva. Teď se dokonce díky Francii stala část Afriky součástí EU!

Ono by stačilo, aby aspoň v ODS vznikla nějaká pravicová frakce. Důsledky její absence si dovolím presentovat na nedávném komentáři asi nejpravicovějšího redaktora MFDnes. V komentáři k Nečasovu odkazu na to, že by Vondrovu korupci měli nejdřív vyšetřit orgány činné v trestním řízení, pochyboval o tom, zda policie podle premiérova návodu prověří řádně faktury Vondrova úřadu. A v tom je ten zakopaný postbolševický pes. Ve vztahu ke korupci to stále všichni přesměrovávají na dodavatele státu. Jenže jeho zákonnou povinností je prodat státu co nejdráž. Takže každý, kdo prokurátory a policii takhle orientuje, podkopává základ právního státu, což je svoboda podnikání. Pokud je tam korupce, tak je okatě demonstrována tím, že státní úředníci a hlavně jim nadřízení politici nemohou prokázat, že s naším, jim svěřeným, majetkem nakládali efektivně. Ale to my, sociálně závislí po nich nechceme! Takže se jdu zase radši věnovat své oblíbené po bolševicích zděděné justici.

Místo svobody a práva na spravedlivý proces, nám plzeňští právní prosťáčci budou zase ubírat naše práva, protože nejsou schopni čelit tomu, že v postsocialistické justici platí zákon paní profesorové Parkinsonové, že práce má tendenci naplnit čas, který ji jsou ochotni věnovat. A tím se netržní prostředí justice mění jen na systém sociálního zabezpečení soudců. Aby to tolik nebylo do očí, bude omezena možnost podávat dovolání na Nejvyšší soud, když soud prvního stupně rozhodne ve váš prospěch a soud odvolací to obrátí proti vám. Neštěstí je, že vládu bolševických právníků v naší justici přebírají Kindlovi absolventi plzeňských práv a ti nás takhle zbavují práva na účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem dle čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod místo, aby takové právo starým bolševikům vtloukali do hlav. Oni to už začali tím, že chtěli, aby odvolací soudy opravovali rozsudky nalézacích soudů s konečnou platností. Takhle je neúspěšný účastník sporu zbaven všech zákonem zaručených práv čelit jinému právnímu názoru odvolacího soudu a jeho desinterpretaci důkazů. A Ústavní soud se necítí oprávněn do tohohle popření právního státu zasahovat. Jenže bez toho není možno realizovat naše právo na spravedlivý soudní proces.

Jde totiž o to, jak neustále prokazuji, aby se ministerstvu nespravednosti usnadnila role, při vyhýbání se odpovědnosti státu za jednání soudců a prokurátorů ve prospěch organizovaného zločinu. K tomu se zneužívá právo soudců chovat se jako homo economicus, to je pracovat co nejméně, když legálně nemohou nijak zvýšit nijak své příjmy. K napravení „přetížení“ soudců by stačilo, uplatňovat kárnou pravomoc u soudců, kteří nesoudí podle zákonů nebo s prodlevami, a u těch co chtějí soudit podle zákonů provést školení, jaký je rozdíl mezi bolševickým soudním procesem v aktualizované verzi libovůle soudce a sporným řízením, kdy soudce bez subjektivní desinterpretace a zasahování při respektu k principům pouze posoudí včas předložené důkazy stran sporu. Dodnes jsem totiž nepotkal jediného soudce, který by vůbec znal Občanský soudní řád a už vůbec, že by jej interpretoval ve prospěch zásad sporného řízení.
 
Všichni jedou podle nějaké tradované verze ze socialismu. A nic je ke změně nenutí. Když jsem chtěl znění paragrafů, které soudce usvědčuje z nezákonného jednání, v notebooku ukázat, odmítl s tím, že zákon má v kanceláři, a dál se jelo v rozporu se zákonem. A to je furt dokolečka stejný. Tuhle jeden soudce tvrdil, že provedl důkazy, já na to, že jsem u toho nebyl a že mám nahraný, že žádný důkaz neprovedl a už vůbec, že by mi dal šanci se k důkazu vyjádřit. Po promarněné půl hodině se najednou „už provedené důkazy“ skutečně začaly číst. Další mi dal podepsat poslední stránku protokolu z jednání, a když jsem chtěl protokol celý, tak to nejde, protože jej ještě musí opravit. Nezdá se vám, že podvod je integrální součástí naší justice?

Tohle samozřejmě umí využívat organizovaný zločin. Malý příklad jak se soudí ve prospěch justiční konkurzní mafie. Okradený konkurzní věřitel byl prodán konkurzní mafii bývalým vojenským prokurátorem. Ten z jeho majetku položku, která nesla 7 miliónů zisku ročně, zadarmo převedl na úpadce. Okradený věděl, že mu zkorumpované soudy obsazené zloděje soudružskými kolegy nic nepomůžou a aby to neodnesl na poplatcích a soudních nákladech protistrany, tak žaloval jen škodu ve výši 15 tisíc. Po deseti letech už odvolací soud vdovu po bývalém prokurátorovi zbavil rizika to zaplatit, protože rozhodl, že bývalý prokurátor okradeného okradl v souladu s  okradeného podnikatelskou strategií. To je dokonalý obraz, kam justice spěje bez strachu z božího trestu. Označí představenstvo žalobce za lháře, legalizuje rozdávání svěřeného majetku zadarmo a to vše v solidaritě bývalých bolševiků, která je u nás nad Ústavou a jde až za hrob. Je též nutno připomenout, že ten příjemce byl ovládán prokuraturou prostřednictvím policejního agenta, křivého svědka proti okradené firmě, kterému prokuratura umožnila ten majetek znovu ukrást z konkurzní podstaty úpadce a darovat dalšímu svědku obžaloby.
Další soudce, který se velmi snažil zalíbit justiční konkurzní mafii, teď povyšuje z okresu na kraj. Jako jeden z posledních důkazů své kvalifikace teď pomohl dalšímu pěšáku konkurzní mafie. K legalizaci stovek miliónů korun z konkurzní podstaty potřebovala mafie mít státem uznaného odborníka, který státnímu orgánu bude tu defraudaci presentovat jako legitimní podnikání. Je důkaz, že to legitimní podnikání nebylo, protože ten majetek konkurzního věřitele nebyl sepsán v konkurzní podstatě a z těch stovek miliónů defraudovaných správce konkurzní podstaty nezaplatil ani korunu na daních. Správce musel ale tomu „odborníkovi“ platit za podvrhy dokumentů legitimního podnikání. Když se vše provalilo a měli všichni vracet bezdůvodné obohacení, tak soudu předložili smlouvu. Jenže žalovaný odborník inkasoval sedm let a smlouva byla jen na šest měsíců. Na to se přišlo u soudu a soudci to, protože neumí počítat a s žalovaným se blbě domluvil, došlo, až když to přečetl.
 
Co takový soudce udělá, když provede důkaz, který ho i žalovaného pěšáka mafie usvědčí z toho, že lžou? Ono vůbec celé dokazování je zbytečné, když odvolací soud i žalobce poukázali na jednoznačné znění Občanského zákoníku, podle kterého je nutno bezdůvodné obohacení vydat vždy. Jenže tady soud určil žalovanému lhůtu, aby další smlouvy soudu předložil. Jak to má udělat, když soud má spisový přehled konkurzního spisu a tam žádná další smlouva za celých těch deset let není? Tak to nám mladý a zkorumpovaný nechává na starých zkorumpovaných, mezi které teď povýšil. A u dalšího podobného sporu odvozeného od stejné zlodějiny už další správce vylučuje, že by jakoukoliv smlouvu s tímhle svým pěšákem uzavřel. A to je další zajímavá story.

Soud bývalého správce, jednoho z nejhvězdnějších naší novodobé historie, významného soudního ekonomického znalce angažované prokuratury poučuje, že nesmí lhát. A ten lže, jak tiskne a soud mu pomáhá. Dotaz, kde máte ve výsledovce příjem a v rozvaze daňový závazek vůči státu za inkaso těch stovek miliónů korun, které žalovaný pro konkurzní podstatu získal výrobní činností, kterou jste u něj objednal, odpoví, že to je účetní problém, kterému on (soudní znalec) nerozumí. Dotaz, zda zná § zákona o konkurzu, který mu zakazoval nakládat s majetkem konkurzního věřitele, soud zamítl, že je to dotaz na právní názor. Bývalý správce nechtěl usvědčit sama sebe z trestné činnosti a tím usvědčil žalovaného, což zkorumpovaný soudce taky nechtěl, takže u soudu probíhalo panoptikum, kdy desorientovaný soudce nebyl schopen uřídit jednání tak, aby se lhalo ve prospěch neviny žalovaného i svědka. A to si představte, že dlouholeté dokazování je nadbytečné, protože i tady platí ze zákona, že je nutno majetkový prospěch, bezdůvodné obohacení, vydat bez ohledu na vinu, jen s odkazem na pravomocné rozhodnutí o vlastnictví věci, která patřila konkurznímu věřiteli, ne úpadci.
A protože to takhle vypadá, tak tenhle správce se svým konkurzním soudcem mohl beztrestně krást za dohledu prokuratury a finančního úřadu, jako podvodného předsedy výboru věřitelů, způsobem, který by aspoň trochu ekonomicky gramotnému člověku musel připadat neuvěřitelný. Soudce požádal o vyúčtování příjmů a výdajů konkurzní podstaty. Oni totiž kradli i to málo, co do konkurzní podstaty přišlo. A tak správce účtuje jako příjmy nájem za majetek konkurzního věřitele 50 miliónů a položku „mezibankovní převody“ 50 miliónů a proti tomu výdaje, také „mezibankovní převody“ výši 90 miliónů. Výsledek je deset miliónů, které v konkurzní podstatě nechali, když půl miliardy prohnali bez konkurzní podstaty přes toho žalovaného v druhém příkladu s razítkem od žalovaného v tom prvním případě. A i těchhle ukradených 40 miliónů jim legalizuje prokuratura i správce daně. Má ještě někdo dojem, že máme protikorupční vládu a někde někoho s pravicovým právním vědomím? A elitní policie musí honit náměstka pražského primátora za nějaký neškodný nesmysl a musí být stejně jako prokuratura, soudci, politici a novináři ekonomicky zcela negramotná.

Na závěr mi nedá, než poukázat na to, že nikdo nepochybuje o tom, že vysoký soudní funkcionář, soudce, který je současně součástí ministerské správy justice a který je prý skvělým odborníkem justice na konkurzní právo, se sejde s významným věřitelem SAZKY za účelem ovlivnění konkurzu, který se projednává na nižším soudu. To znamená, že nikdo nepochybuje o tom, co mi vykládal jeden agent BIS, jak funguje to, co Ústava zakazuje a na co měli komunisti důstojníky STB a stranické tajemníky. Dnes je na to státní správa justice. Ovlivňování se prý děje na schůzkách ministerstva s justičními hodnostáři, kteří jsou konkurzními odborníky. A ten agent říkal, že ta schůzka, kterou pro BIS nahrával, byla celá o tom, jak se zbavit důsledků nezákonností, které justice v konkurzech páchá, jak obětem nic nezaplatit. Právě ten elitní správce s jedním ještě elitnějším soudcem pořádají konkurz privatizačního fondu tak, aby počkali, až poslední kupónový akcionář umře.
A jak daleko je k tomu, aby ten mechanismus protiústavního ovlivňování k zaštítění minulých nezákonností nesloužil k páchání dalších nezákonností? Například i těch, o kterých přináším aktuální zpravodajství. Tenhle mechanizmus způsobuje, že na tom odvolacím soudu po té, co našeho konkurzního soudce před pěti lety usvědčili z nezákonnosti a korupce, dnes nad konkurzní mafií v té jurisdikci drží ochrannou ruku bez jediné chyby. A co chudák soudce, který to má v Praze na obvodu soudit, když navíc jeho plat v pražských poměrech za nic nestojí. Může pro něj být útěchou, že, když bude soudit spravedlivě a mafie jej z justice vyhodí, že v advokacii vydělá mnohem víc.

Právě role odvolacího soudu na ochraně zločinnosti je velmi významná a bude ještě významnější, že dovolací soud nebude teď moci do toho zasahovat a ministerstvo si to už v Praze pohlídá. Konkurzní soud, aby rozsáhlou zločinnost legalizoval, zapsal na několik let několik mladých hochů, sotva vyučených automechaniků, jako představenstvo, které zmocnilo policejního agenta k rozsáhlým trestným činům plnou mocí, za kterou každý dostal 5 stovek. Teď je zpětně vyškrtli a soudce, který asi čtyři roky prodlužoval spor, že mají zaplatit dluh z platebního rozkazu, na který našel exekutor jen dva milióny z deseti dlužných, jen, aby neřekli, jak to bylo, když se brání jak Vondra, že ničemu nerozuměli, teď rozhodl, že žalobce neprokázal jejich vinu. Ta je ale dána ze zákona. Deset let je prokuratura a soud deklarovali jako představenstvo, když dle obchodního rejstříku jim byli „de jure“ jen několik okamžiků mezi zapsáním a vyškrtnutím v roce 2000, soud důkazy žádné neprovedl, uznal je odpovědnými a neusvědčenými. Navíc rozhodl jen o základu věci, což je dokreslující totální nesmysl, měl to zamítnout rovnou. To celé je spoluúčast soudce na mnohasetmiliónové zlodějině, které se soudce může dopustit jen s jistotou, že jej odvolací soud a ministerstvo zaštítí.

Nechci p.Suchánkovi brát jeho

Nechci p.Suchánkovi brát jeho iluzi, že všichni(pochopitelně mimo něj) jsou levičáci, blbci a jiná havěť, nakonec jeho je to přesvědčení. Pouze bych chtěl upozornit na takové drobné omyly velkého však významu, jak jsou uvedeny v pojednání:
1. Termín "Vondrova korupce" má stejnou polohu jako třeba Suchánkova korupce.
2. Dosud všechny kauzy byly policií prošetřeny a není chybou státních orgánů,že šlo o
politické hrátky bez skutkové náplně.
3. Označení "faktury Vondrova úřadu" je mystifikace z neznalosti, jelikož ministerstvo
pro EU, ve kterém po dobu dvouměsíčního období Vondra působil v roli garanta nad
českým předsednictvím nebylo klasickým úřadem, neboť nemělo klasické minister
úředníky, kteří by sjednávali zakázky, smlouvy, ceny, kontroly, fakturace a účetní t
toky. Proto tímto byl pověřen Úřad(!) předs. vlády.
Zbývá už jen se zamyslet, jaké možnosti měl Vondra něco kontrolovat(až do faktur) a jaké byly vyvozeny závěry ze všech kontrol NKÚ na všech ústředních úřadech vč. Ministerstva financí, kde odpovědnost má ministr Kalousek.

Vzal to hopem, z jedné vody

Vzal to hopem, z jedné vody načisto, od východu k západu, od jihu k severu a zas obráceně. Pořádný výron, erupce o všem a o ničem. Jako v hospodě u piva, chybí sport a ženský.

Off topic: může, prosím,

Off topic: může, prosím, existovat kdosi "s pravicovým právním vědomím", který nechápe logiku?
On totiž tenhle pan Tluchoř zrovna včera říkal, že Vondra je vnitřní problém ODS, a když pak na to TOP reagovala tím, že se o Vondru nebude vůbec, ale vůbec starat (a zejména ne ho podporovat), pan Tluchoř se obával, zda to není porušením koaliční smlouvy. ////

Pokud opravdu tenhle pan Tluchoř je člověk s pravicovým právním vědomím, pak se děsím, co že za duševní chorobu je tohle "pravicové právní vědomí". Aspoň v té Tluchoří verzi. ////

Bohužel, pan Tluchoř má asi

Bohužel, pan Tluchoř má asi totéž "charisma" jaké přisoudil Nigel Farage Van Rompuyovi. Proč se ten člověk neumí podívat rovně do kamery?

To bohužel volič z uhýbavého

To bohužel volič z uhýbavého pohledu a nejisté drmolivé mluvy neuhodne.

Tluchořovi fandím.

Tluchořovi fandím.

Všichni politici sice nejsou

Všichni politici sice nejsou neřádi, ale je jich tam očekávatelná nejvyšší koncentrace. Neřády právě tyto kruhy táhnou a v boji mají větší šance, neboť dokážou používat i nečestné chvaty, narozdíl od slušných lidí. Jinak souhlas - ale na politiky a jejich kamarády bychom měli podle mého názoru brát kritičtější a obezřetnější brýle než na ostatní lidi.

Když tento názor uplatním na naši politickou scénu, tak mi bohužel vyplývá, že nejménší koncentrace neřádů bude asi v KSČM, protože tam je nejmenší šance dostat se k lizu a neřádi se tam tolik nehrnou, jako do ostatních parlamentních stran. To ale samozřejmě není důvod volit nesmyslnou ideologii (aby někdo neměl pocit, že pro ně snad agituju...)

Ti lidé, kteří páchali

Ti lidé, kteří páchali nejhorší zvěrstva a podrazy, by v jiném režimu nebyli komunisty, ale demokraty, fašisty anebo katolickými inkvizitory. Když je někdo hajzl a chce se vydrápat nahoru, zvolí si v každém režimu tu právě vládnoucí stranu. Jen kdyby byl naprostý idiot, vsadil by na outsidera.

VV jsou dokladem, že se

VV jsou dokladem, že se takoví lidé do té politiky derou. Nevidím, kde vidíte rozpor.

S KSČM mám pocit, že jsme v naprostém souzvuku, i když to nechápete. O co méně je tam prospěchářů, o to více je tam lidí, kteří za svoji ideologii bojují upřímně (blbci).