Nový systém dotací pro obce musí zohlednit jejich skutečné potřeby
Oldřich Vlasák

 

Programy pro čerpání evropských peněz, které stát bude připravovat po roce 2013, musejí lépe reagovat na skutečné potřeby venkova, upozornil dnes europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák v diskusi o rozvoji českého a moravského venkova.

"Obyvatelé na venkově potřebují služby šité na míru, aby neměli potřebu ho opouštět - lidé musí mít možnost dojet si k lékaři, mít kde nakoupit, zajistit dětem kvalitní vzdělání," řekl Oldřich Vlasák a doplnil, že nedostatečná vybavenost obcí je zjevná v žádostech o dotace z Programu rozvoje venkova. V oblasti dovybavení vesnic je vždy markantní převis poptávky po penězích nad jejich nabídkou. "I když je zemědělství pro venkov zásadní, mají menší obce mnoho problémů, které jen cílená zemědělská podpora nevyřeší. Programy pro čerpání evropských peněz, které stát bude připravovat po roce 2013, proto musejí poskytovat dostatek financí na pokrytí skutečných potřeb venkova," zdůraznil Vlasák.

Svaz měst a obcí ČR, jehož je Oldřich Vlasák předsedou, proto usiluje o to, aby dotační nastavení a podmínky v budoucnu lépe vyhovovaly všem typům obcí, včetně venkovských. Z těchto důvodů realizoval Analýzu potřeb měst a nyní zpracovává Analýzu potřeb venkova a aktivně se účastní širokého spektra platforem, kde se o potřebách a financích pro obce jedná.

Obce se v současnosti potýkají s nejasnou politikou státu vůči podpoře venkova, nedostatečným řešení potřeb venkova v oblasti "tvrdé" infrastruktury a složitostí celého systému financování, který se projevuje v nepřehlednosti dotačních titulů, nepoměru vloženého úsilí a získaných dotací či netransparentnosti hodnotících procesů a chybějící zpětné vazbě.

Svaz měst a obcí ČR pozval k jednání u Kulatého stolu k rozvoji venkova zástupce obcí a organizací, které se touto problematikou zabývají. Cílem jednání bylo především otevřít diskuzi k podobě rozvoje venkova v České republice a konkretizovat představy státu, samospráv a odborné veřejnosti o rozvoji venkova v příštích letech, zejména s ohledem na priority pro čerpání evropských fondů po roce 2013.

Uložit

Uložit