Zkorumpovaní soudci? Nic nového pod sluncem
Dušan Šrámek

Čeští soudci jsou zkorumpovaní, vynášejí citlivé informace a co je nejhorší, mají pochybné kontakty do podsvětí. Takové je v kostce poselství nejnovější výroční zprávy BIS. Kontrarozvědka podle zprávy v loňském roce zaznamenala případy nestandardního chování některých soudců a státních zástupců, které justici ohrožuje. „Jednalo se mimo jiné o úniky informací z databází soudů či státních zastupitelství, korupční jednání nebo manipulace řízení před soudem.“ Základní otázky zní – je to skutečně tak strašné? A reagují na to vůbec příslušné státní orgány?


O stavu české justice, ale i státního zastupitelství si nemá cenu dělat iluze. Řada problematických rozhodnutí plní dennodenně média, a těžko lze na první pohled odhadnout, co je v tom kterém případě obyčejný šlendrián či neschopnost, a za čím už je cítit pach korupce, či temný stín organizovaného zločinu.  V tomto směru mohla zpráva šokovat pouze toho, kdo s resortem spravedlnosti neměl nikdy co do činění. Spíše zaráží, proč se tato notoricky známá fakta neobjevila již o pěkných pár let dříve. Zpráva BIS je navíc natolik obecná, že by ji mohl sestavit jakýkoli novinář trochu se orientující v problematice z veřejných zdrojů, jenom za použití tlačítek CtrC a Ctrl V. Pochopitelně, že veřejná část zprávy tajné služby těžko může obsahovat konkrétní poznatky. Rozhodující tak bude, jaké konkrétní údaje se objeví v rozšířené, tajné části zprávy, a jak ji využijí příslušné státní orgány. A v tom je jádro problému.
 
Plácnutí do větru
„Na to, že jsou mnozí soudci zkorumpovaní, a že jsou spojení a mafií, si nemusíme platit tajnou službu. To ví každý, kdo se kupříkladu zabývá problematikou podvodných konkurzů,“ říká podnikatel Aleš Vébr, kterému jedna taková mafie ukradla golfové hřiště. „To je tak fascinující tvrzení, jako by nám BIS oznamovala dnešní datum. Podstatnější je, zda kontrarozvědka konkrétní zjištění předává vůbec policii a státnímu zastupitelství, a jak ony s nimi dále nakládají.“ Právě podvodné konkurzy jsou ve zprávě zmiňovány jako jedna z problematických oblastí, v nichž korupce bují. BIS to přičítá na vrub nedostatečnému výkonu funkce ze strany některých předsedů krajských soudů, „což mimo jiné umožnilo podřízeným soudcům pokračovat v manipulacích s insolvenčními řízeními.“ To je ale jenom část pravdy.


Na jaře letošního roku se v Poslanecké sněmovně konal k problematice podvodných konkurzů zajímavý seminář. Mimo jiné se jej účastnil zástupce protikorupční policie, náměstek ministra spravedlnosti, náměstek nejvyššího státního zástupce a oba vrchní státní zástupci. Po celou dobu padala z úst desítek podvedených podnikatelů ta samá jména tří soudkyň, které je připravily o existenci. Státní zástupci si vše pečlivě zapisovali. A tím to zhaslo. Ani jednoho z oněch podvedených nikdo dodnes nepozval k oficiální výpovědi, ani jeden případ nebyl otevřen. Přitom by mnohdy stačilo si jenom vytáhnout patřičný spis, a důkazy by se našly, aniž by k tomu musel být používáno speciálních metod tajné služby. Takže i kdyby nakrásně tajná část zprávy přinesla konkrétní poznatky o zločincích v talárech, při neochotě státu se tím zabývat zůstane jenom marným plácnutím do vody.


P.S. O konkrétních konkurzních soudcích, a jejich zločinných praktikách toho vím dost. Klidně se vsadím, že ani po vyjití tohoto článku mne stejně nikdo neosloví, abych je předal orgánům činným v trestním řízení.  

Pro Olinu, pro Gregoryho:

Pro Olinu, pro Gregoryho:

"P.S. O konkrétních konkurzních soudcích, a jejich zločinných praktikách toho vím dost. Klidně se vsadím, že ani po vyjití tohoto článku mne stejně nikdo neosloví, abych je předal orgánům činným v trestním řízení."

Neměl bych to nakonec přepsat velkými písmeny? Přiznávám, že poslední dny mně zaléhají uši, takže i mozek, který sídlí poblíž, dostává zabrat. V tom případě se omlouvám všem, i Dušanu Šrámkovi.

Jak pracují státní zástupci se závažnými informacemi z otevřených zdrojů nevím, pro publicistu by to mohl být dobrý námět!? Jako příklad, informace D. Š. by tam nemohly chybět.

Asi jsme si nerozuměli.

Asi jsme si nerozuměli. Samozřejmě, když se orgány v trestním řízení o nekalostech nic nedozví, nic stíhat nemohou. Tady se ale bohužel zažila praxe, že i když ví, nekdo jim k zahájení šerření musí dát většinou podnět. podnět. Tyhle hlouposti vypouští jak politici, tak i novináří a někdy i poldové, aby si ušetřili práci.Přečtěte si § 2 odst. 4 trestního řádu.

Nevím, proč by měl pan Šrámek

Nevím, proč by měl pan Šrámek dávat podnět k zahájení šetření. To jsou orgány trestního řízení povinny provést ze zákona samy i bez podnětu.

Možná jo, ale aby mohly

Možná jo, ale aby mohly zahájit šetření, musí se dozvědět o události šetřeníhodné. Pokud si chcete pojistit, aby se to dozvěděly, musíte jim dát podnět.

Vidíme to podobně. Možná, že

Vidíme to podobně. Možná, že pan Šrámek nám dokonce i odpoví...

Pane Šrámku, mýlíte se.

Pane Šrámku, mýlíte se. Raději se nevsázejte. Já Vás vyzývám, abyste předal orgánům činným v trestním řízení veškeré podklady, které by svědčily o porušování zákona. Domnívám se, že ani nemáte jinou možnost, protože existuje zákonná oznamovací povinnost, nebo jak se to po právnicku nazývá.

Přiznám se, že jsem Váš článek celý nečetl, pouhý začátek a konec. Generalizace, že čeští soudci jsou zkorumpovaní je zavádějící. Soudců je víc jak několik desítek tisíc. Ministr spravedlnosti Pospíšil dostal podklady, které se týkají deseti soudců a ti budou voláni k odpovědnosti.

Před chvílí jsem v diskusi na jednom blogu použil výraz "mentální jakobíni". Nejste náhodou jedním z nich? Na Vaši omluvu, v epimédiích slušný novinář je čtenáři spíše přehlížený...

___________________________________________________________________________________