Potřebujeme kvůli legálním lékům z konopí nový zákon?
Boris Šťastný

22.09.2011, Reflex

NE
Netřeba povolovat povolené

BYLA BY DOBRÁ ZMĚNA současného stavu, pokud jde o povolení léčby konopím? Vedeme debatu, která je z mého pohledu vyvolána uměle a naprosto zbytečně.

Každý, kdo se touto problematikou zabývá, ví, že již v současné době existuje celá řada možností, jak zajistit užití konopí pro léčebné účely.

Pro mne je závazný zákon 378/2007 o léčivech, který zcela jasně říká, co je a co není léčivý přípravek a také jakým způsobem probíhá u nás registrace léčivých přípravků. Z mého pohledu tedy výrobcům v současnosti vůbec nic nebrání, aby vyráběli léčiva s obsahem konopí. Ti lidé, kteří bojují za takzvanou legalizaci užití konopí pro léčivé účely, bojují především za prolomení tradičního, osvědčeného a plně funkčního stavu a já teď mohu jen spekulovat, co je k takovým snahám vede. V podstatě tak říkají, že má vzniknout nová kategorie léčiv, jež nemusí projít standardním schvalovacím řízením, a navíc má obsahovat drogu. To je pro mne nepřijatelné. Zákon 167/98 sbírky o návykových látkách ve své příloze číslo 1 uvádí konopný extrakt a tinkturu a v příloze číslo 3 čisté konopí a pryskyřici z konopí. Látky z přílohy 3 mohou být použity pouze k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům s vymezeným povolením k zacházení s nimi. Extrakt a tinkturu lze použít k terapeutickým účelům bez omezení. Pro případnou přípravu je také možné využít institut takzvané výjimky, ministerstvo zdravotnictví podle zákona povoluje pro humánní účely užití látek, jež nejsou uvedeny v seznamu, a příprava takových látek proběhne na základě předpisu s modrým pruhem. Z toho tedy jasně plyne, že už na základě platných předpisů je bez jakýchkoli legislativních změn možné předepisovat konopí k léčebnému použití a není třeba nic měnit.

Nechápu tematiku zákazu drog.

Nechápu tematiku zákazu drog. Když si myslím, že něco někomu škodí, můžu mu dávat doporučení, ale proč to zakazovat? Každý je zodpovědný sám za sebe.

Už hodně dlouhou dobu si myslím, že kriminalizace drog je nepřínosná, dokonce přímo škodlivá. Předevčírem mě v Brně na Maliňáku zase po čase naprudil boreček s kasičkou - prý abych přispěl na boj proti drogám. Potlačil jsem nutkání rozebrat s ním, proč bych měl něco takového dělat a bez zastávky pokračoval v chůzi.

Jediný smysl, který kriminalizace drog má, je zvyšování zisků drogových mafií. Kdyby drogy byly legální, prodávaly by se za rozumnou cenu a drogoví dealeři by měli menší zisky. Navíc by z prodeje ještě mohl mít stát nějakou tu kačku z DPH. Dalším dopadem kriminalizace drog je, že uživatelé jsou nuceni věnovat se kriminalitě, protože na drahé drogy potřebují sehnat peníze. To má velké dopady nejenom na uživatele, ale i na jejích okolí, přátele, rodiny.

Jsem pro legalizaci drog se zlepšením osvětové činnosti. Z prachů, které jsou v současnosti potřebné na represi, se dá financovat osvětová činnost, a ještě zbyde. Vždycky se najdou lidi, kteří do závislosti spadnou a já myslím, že je to vždycky víceméně stejná množina lidí - ať už se fetovat smí nebo ne. Velké plus vidím v tom, že poklesne kriminalita.

Ale myslím, že legalizace drog je neprůchodná. Drogové mafie jsou na kriminalizaci drog existenčně závislé, proto udělají všechno pro to, aby si zákonodárce koupily nebo zastrašily. Část zákonodárců bude ovlivněno, část jich má vmanipulovaný názor z protidrogových kampaní a jsou proti legalizaci tak nějak automaticky. Žádná legalizace drog nám nehrozí.

___________________________________________________________________________________