Hlavním důvodem mého tvrzení je skutečnost, že návrh Evropské komise obsahuje novou povinnost pro zemědělské podniky vyčlenit ze své obdělávané plochy celkem 7% výměry a tuto plochu uvést do tzv. klidu. To znamená v praxi, že se na této ploše nebude moci hospodařit. Navrhované opatření je motivováno snahou "ozelenit" zemědělskou politiku, což má údajně vést k obnově biodiversity. Tento záměr je naprosto směšný v situaci, kdy EU svou politikou podpory biopaliv dovedla krajinu do stavu obrovských monokulturních lánů řepky, které jsou pohromou pro zvířata i pro samotnou zemědělskou půdu.

Ale dobře. Evropská komise chce dát 7% půdy do klidu s ušlechtilými úmysly o "ozelenění". Položme si otázku, jaké to bude mít dopady. Myslím si, že velmi negativní. Předně je nutné si uvědomit, že 7% je opravdu velká porce. U nás máme nyní cca 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy. 7% z této rozlohy představuje cca 250 000 hektarů a to je již opravdu velká plocha. Na té se nebude moci nic pěstovat. Hospodář tedy z této půdy nebude moci získávat žádný užitek, ale naopak se o tuto plochu bude muset starat a držet ji v předepsaném stavu. Pokud si uvědomíme, že velká část zemědělců hospodaří na pronajaté půdě, tak to také znamená, že hospodář bude muset za tuto ladem ležící půdu platit nájemné.

Pro celý agrární sektor samotné toto opatření představuje obrovské náklady v řádech miliard kč ztracených výnosů a zbytečně zaplacených nájmů ročně. Co s tím hospodáři udělají? Pokusí se přenést tyto náklady na spotřebitele. Nic jiného jim prostě nezbude. Výsledkem nebude nic jiného než růst cen veškerých zemědělských komodit. Plocha pro pěstování těchto plodin se v celé EU zmenší o 7% a tím pádem poklesne celková produkce. Naopak náklady na tuto zmenšenou produkci budou vyšší. Takový vývoj nemůže přinést nic jiného než zvýšení cen potravin.

Jsem přesvědčen o tom, že umělé zvyšování cen zemědělských komodit je naprosto špatnou politikou. Budu usilovat o to, aby se plocha pro uvedení půdy do klidu maximálně snížila. Evropa potřebuje dostatek potravin za rozumné ceny. Potřebujeme rovněž udržet českou krajinu jako kulturní krajinu, kde se na půdě hospodaří. Představa uměle vyvolaného návratu do středověké divočiny, je zcestná.