Jsme opravdu izolacionisté a potížisté?
Tomáš Jirsa

 

Proč tolik hysterie? Po přečtení novinových komentářů k tomu, že Česko nepodepsalo tzv. fiskální pakt, většinou začínám mít obavy, že v nejbližších dnech bude ČR uvržena zbytkem Evropy do nekompromisní izolace, ze které již nebude návratu.

Proto bych rád připomněl, co je smyslem tohoto v médiích často diskutovaného dokumentu. Nejdříve je důležité si uvědomit, jaký důvod vedl evropské politiky k jeho sepsání. Při částečném zjednodušení lze říci, že fiskální pakt je ve svém jádru smlouva mezi německou kancléřkou Merkelovou a premiéry předlužených států eurozóny. Merkelová bude souhlasit s uvolněním dalších německých peněz na pomoc problematickým státům a oni jí na oplátku podepíší, že se nebudou dále zadlužovat. 
 
Deklarace a realita 
 
Nikdo neví, jestli to dotyční politici budou nejen ochotni splnit, ale jestli vůbec budou mít možnost svůj závazek dodržet. Jedna věc je politický slib nebo deklarace a jiná věc je hospodářská realita. Španělsko již nabídlo jeden příklad za všechny, když dalo najevo, že plán úspor, který dojednalo s Evropskou komisí, nebude schopné dodržet. Ono totiž uspořit své obyvatele k smrti prostě nejde. Nebo vlastně jde, ale potom je nikdo nedonutí, aby platili daně. 
 
Němečtí voliči však chtějí alespoň nějakou záruku toho, že nesypou peníze do černé díry. Tou zárukou má být podle Merkelové právě fiskální pakt, který obsahuje závazky jako dluhovou brzdu nebo přísnější uvalování sankcí za překročení povolených rozpočtových limitů. Až do této chvíle by na paktu nebylo vlastně nic tak problematického. 
 
Jenomže stejně jako měnová unie ani fiskální pakt není pouze ekonomickou záležitostí. 
Naopak obsahuje v sobě čistě politický předpoklad, a to vykročení k utužení fiskální unie. Jak jinak lze chápat zapojení Evropského soudního dvora do kontroly dluhových brzd nebo zavedení de facto hlasovacího kartelu eurozóny – pokud většina států měnového klubu nebude proti, budou muset všechny státy platící eurem hlasovat v Radě pro opatření Evropské komise vůči státům porušujícím rozpočtová pravidla. Smlouva obsahuje ustanovení, podle kterého budou moci pomoc ze stálého záchranného mechanismu ESM získat pouze ty státy eurozóny, které se stanou jejími signatáři. Pro ně má význam k fiskálnímu paktu přistoupit. Stejně jako pro kancléřku Merkelovou, která získá papír, kterým bude moci před voliči obhajovat "středomořské záchranářské práce". 
 
Pro Českou republiku neexistuje důvod k fiskálnímu paktu přistoupit, kromě obav, že budeme považováni za sabotéry, kteří se staví do cesty ostatním. To je nesmysl, jak neustále opakuje premiér Nečas, nepodepsáním paktu totiž nikomu nic neblokujeme. Fiskální pakt může vstoupit v platnost bez české účasti, ale i třeba bez účasti Irska, které o něm bude pořádat referendum. 
 
Další oblíbená námitka, že se dostaneme z hlavního proudu integrace na periferii a bude na nás nahlíženo jako na potížisty, má asi tak stejnou váhu jako výše zmíněný argument. Kdyby ti, co tuto mantru dokola opakují, místo samolibého čtení vlastních článků občas nahlédli například do německého tisku, přišli by na to, že Němci nepovažují za potížisty Čechy, kteří nepodepsali fiskální pakt, ale státy, které žijí na úkor jejich peněženek a zatěžují již tak napjaté německé veřejné finance. Ač se to často neříká, ani německá státní kasa zrovna nepřetéká. Nejen sjednocení země vyšlo draze a německý dluh je v celkové hodnotě (ne co se týče podílu vůči HDP země) nejvyšší z celé EU. Záchrana eurozóny může Němce zadlužit ještě více. 
 
A na závěr musím připomenout i něco z evropské historie a současnosti. Evropská unie není stádním společenstvím a doufám, že ani nikdy nebude. Jednotlivé státy se na základě svých společenských a hospodářských potřeb rozhodovaly k účasti či neúčasti na jednotlivých aspektech integrace. Například Polsko, které je v současnosti považováno za vzor evropanství, si při vyjednávání Lisabonské smlouvy vymohlo výjimku z aplikace Listiny základních práv EU. Velká Británie a Dánsko se zase jako jediní členové EU nemusí účastnit měnové unie, přičemž Dánsko je vyjmuto i z opatření k evropskému občanství, ze spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí a z obranných aspektů unijní zahraniční a bezpečnostní politiky. Další státy se zase neúčastní Schengenu nebo společného patentu. 
Česká republika a Velká Británie pak prostě jenom v současnosti nejsou účastny fiskálního paktu.

"Je však velmi možné, že ve

"Je však velmi možné, že ve chvíli, kdy se od případu odvrátí média, dostane pražský kmotr milost prezidenta." Řekl Jaroslav Spurný na Hyde Parku. Neměl tento investigativní novinář vypito víc než Janoušek?

vážený Zeolite, já vaše

vážený Zeolite, já vaše "rozhořčení" nad odposlechy nesdílím. Myslím si, že na nich není až tak nic mimořádného a už vůbec ne trestného!!! Pokud by se něco mělo vůbec šetřit, tak kdo a proč je nařídil, jak a proč unikly a stejně tak, jak se k nim Kmenta dostal!!??
A co se týká autovýletu mazánka Janouška, tak tam to vidím podobně, jak napsal kdosi na aktuálně.cz :....Janoušek auto neřídil ( osoba blízká ??) a v době kolize nebyl zřejmě příčetný.... ??
Takže osobně se moc přimlouvám, pojďme řešit důležitější a závažnějsí problémy této země!!!

Docela rozumím absenci

Docela rozumím absenci příspěvků. Obecně. O čem nakonec psát ? Preference ODS fičí dolů. Osm ministrů vládního kabinetu ze hry, koaliční spojenec u soudu a zralý na politický důchod, krizový managementem se nazývají pseudoreformy, které má na starosti chemik, nasraná veřejnost v ulicích, 4% inflace a třešničkou na dortu jsou přepisy pražských ODS konšelů, kterak si s lobbisty na ruku šli.

O čem si tu nakonec chcete vyprávět ? Pitomé insinuace, ignorace pár zhrzených rádoby pravicových idealistů - seniorů ?

Nechci dělat předčasný závěr,

Nechci dělat předčasný závěr, ALE:
Autor: J. Matuška Datum: 23.03.2012 10:13

z dosavadních informací lze říct, že nejen poslanec Bém se dostal do velkých problémů. Jsem přesvědčený, že k zametení pod koberec nedojde. Jako volič ODS rozhodně nad touto kauzou nejásám, ale heslo padni, komu padni, se musí uplatnit. Navíc nejde pouze o poslance Béma. Musí se vyjasnit, jak je možné, že BIS "jenom" monitorovala tel. hovory? Jak je možné, že nikdo z toho neudělal žádný závěr? Po prvé jsem pochválil MF DNES za uvěřejnění ucelených materiálů o Bártovi, činím tak i za tato odhalení. Nejhorší je generalizace, že všichni politici kradou. Konkrétní případy je nutné důsledně prošetřit, veřejnost a média musí vyvinout tlak. Poslanec Bém by měl pozastavit/vystoupit z ODS a zvážit, jestli by se neměl vzdát poslaneckého mandátu. Pokud tak neučiní, vážně poškodí celou ODS. Špidla, údajně, rád pročítával zprávy BIS. Škoda, že prezident Václav Klaus tento zdroj infomací asi víceméně přehlížel. Závěrem, vedení z ODS by mělo jednat co nejrychleji. Volby budou co by dup. Pokud se ukáže, že dojde k pouhému "okecávání", můj hlas tato strana nedostane. ODS přežila "Sarajevský atentát", musí si poradit i nyní.

Jsem líný, takže jsem použil příspěvek z NP. Nebude trvat dlouho, a Tomáši Haasovi se omluvím. Možná, že moudrý Gardnes mé názory na věc, trochu zklidní a uvede na "správnou" míru.

Jde o odposlechy, vážený

Jde o odposlechy, vážený zeolite, pět let staré a pokud by opravdu byly trestně, ale i politicky za hranou, už dávno by byly´proklepány, protože, jak je v Česku zvykem, v pytli nic neutajíš. Jinak souhlasím, pokud se ukáže, že Bém je za hranou důvěryhodného politika, aby odešel a neškodil. Stejně jeho kariéra v politice již definitivně skončila, ať právem či neprávem. Mně se znelíbil, když jako místopředseda začal podkuřovat Topolánkovi.

Na mě to v Česku spíš působí

Na mě to v Česku spíš působí tak, že na každého něco mají a vylezou s tím podle potřeby.

Gardnesi, je to vzácné, ale

Gardnesi, je to vzácné, ale občas se různíme. Podle mého názoru, odposlechnuté bylo hodně politicky za hranou.

Možná bylo, ale pořád jsem se

Možná bylo, ale pořád jsem se závěry opatrný, zda nejde o vytrhávání z kontextu, jak jsme byli svědky u Drobila se zkreslením obsahu. Jestliže Janeček radí "zavři oči" a pod., neznamená to, že se tak stalo, resp. že se tak stalo na jeho pokyn. Směrodatné nejsou Janečkovy průpovídky, ale Bémovy odpovědi.

Vy si s tím Janečkem nedáte

Vy si s tím Janečkem nedáte říct, že ano...

Odposlouchané řeči nejsou

Odposlouchané řeči nejsou vůbec důležité. Mohou být vodítkem pro vyšetřování nebo stopou, ale to je všechno. Řeči jsou nanic, mohli si navzájem lhát. Nebo mohli plány později změnit. Jediné důležité skutečnosti jsou činy, jichž se dopustili.

Jediné důležité skutečnosti

Jediné důležité skutečnosti jsou činy - ano a ne. Bylo by logické, kdyby tomu tak bylo. ////

Ale Mazánkovo (a kompliců) počínání nebude zkoumáno z hlediska logiky, ale z hlediska politické a trestní odpovědnosti. Z hlediska politického je podstatné, co aktéři říkali, ať už to mysleli či nemysleli vážně a ať už to uskutečnili nebo třeba změnili plány. A z hlediska trestní odpovědnosti zase, podlé té podělané svinské české legislativy, záleží nejen na tom, co hajzlové spáchali, ale jaké při tom prý měli ÚMYSLY! (Jako že bankéř nebo burzovní makléř vás obere o peníze, ale on to přece NECHTĚL spáchat ...). ////

Souhlas.

Souhlas.

Naopak. Jsou jediným a zcela

Naopak. Jsou jediným a zcela průkazným vodítkem. Tomu, že by si navzájem lhali, to opravdu myslíte vážně ?

Vždyť píšu, že mohou být

Vždyť píšu, že mohou být maximálně vodítkem. Není to důkaz. Lhaní si navzájem je jedna z možností.

Domnívám se, že je opomíjený

Domnívám se, že je opomíjený ještě jeden aspekt a tím je neexistující politická kultura u nás. Po zveřejnění odposlechů, kdy prokazatelně dochází k manipulacím, klientelismu atd, přistižený politik automaticky odchází, stává se totiž vývěsním štítem své politické strany a táhne ji logicky k nižším preferencím. To, že Bém odmítnul prozatím takto učinit, pouze dokladuje jeho absenci jakékoliv sebereflexe a otrlosti. Pokud se ho ODS okamžitě nezbaví a bude pindat a la M. Bedna o presumpci neviny, stane se karikaturou politické strany jako takové a garantuji vám, že takovou preferenční skluzavku jsme tu ještě neměli. Podotýkám, že i takový tupec, jakým byl a je Paroubek, toto věděl a první náznak korupce, klientelismu řešil vyloučením ze strany.

Příspěvky, které tady vedete společně s Garfem o možném spiknutí, nejasnostech , prokázání viny atd., jsou pokrytecké a morálně neobhajitelné. Zeolit alespoń dokázal přiznat, že se v Bémovi zmýlil a zklamal....

Já jsem se v Bémovi nezmýlil

Já jsem se v Bémovi nezmýlil a nezklamal - nikdy jsem mu nic nevěřil. O nejasnostech a prokázání viny je to tak - jsem rád, že žijeme v právním státě a presumpce neviny je principiální, nepřekročitelný bod. Narozdíl od některých účelově uvažujících diskutérů je mi jedno, jestli je médii vláčen Bém nebo Bárta a chci stejná práva pro oba. Nikoliv Bártu exemplárně trestat a k Bémovi se chovat podle práva. Navíc - jestli je pravda, co se v médiích píše, je možná Bém daleko horší gauner než Bárta.

Janoušek měl možnost poznat

Janoušek měl možnost poznat na vlastní kůži, že někdy boží mlýny melou na raketový pohon. A také ta známá tetička říkávala, že vrána k vráně sedá. Být voličem ČSSD, tak bych byl raději potichu. Chytily to VeVerky, ODS, na řadě jsou další. Jenom chemik-technolog se obávat nemusí. Ten se vyzná.

Váš příspěvek, tak jako vždy,

Váš příspěvek, tak jako vždy, je ryze účelový, jak uškodit hlavní pravicové straně, dalo by se říci, že jste tím posedlý a tudíž Vaše závěry jsou bezcenné. Politická kultura je u nás na úrovni mezi východem a západem, přitom v této záležitosti-předčasné odchody vlivem spekulací nejsou o nic pomalejší, než u těch vzorňásů na západě. Pamatujete, jak dlouho odcházel Nixon, Clinton(který nakonec trapně zůstal), prezidenti Rakouska, nyní Německa, atd? Druhý faktor, proč neberu Vaši domnělou úroveň politické kultury je rozdíl mezi námi a západem také (a daleko více) v žurnalistické činnosti. Na tom západě se vyjde s kauzou, až je něco prokázáno a nikoliv jen z mlhavých spekulací. To vede k tomu, že jen blázen by u nás nutil někoho ukončit kariéru vlivem spekulací, což se již vymstilo Drobilovi." Když se nic neprokáže, může se na ministerstvo ŽP či jiné vrátit." Starou belu, nic se nepotvrdilo a návrat je politicky nemožný, protože to očištění se v médiích již jaksi nekoná. Kdyby také Vondra postupoval stejně a vyhověl Vám, už by skončil s politickou kariérou. Co z toho, když vyšetřovatel ho zbavil veškerého podezření výrokem " Neměl s kauzou Promopro nic společného!" Ta otřesná žurnalistická praxe v ČR reprezentovaná takovým Kmentou si neklade za cíl informovat, ale informace podávat po kapkách, míchat fakta s dohady, pracovat formou seriálu za účelem prémií od Čásenského za zvyšování nákladu. A tak se čeká, co tam má dál.

Milý Gardnesi, s těmi

Milý Gardnesi, s těmi prvoplánovými frustráty tady nic nenaděláte.Oni by chtěli jen "vyšetřovat a následně trestat". Co je, nebo může být za celou akcí, a proč se spustila právě teď, je zajímá ze všho nejmíň. Myslím, že jen Bohumil Doležal se zamýšlí nad tím, jak mohly uniknout odposlechy BiS, a k čemu to všechno nejspíš je.

Počkejte si na pondělní

Počkejte si na pondělní vydání mfd, bambulo. Miniseriál, kterak Bém Praze vládl, bude pokračovat. Mimochodem, všechny kauzy, které jsem Bémovi vyčítal ( Falkon capital, Strojexport, Navatyp, OH etc.) vyplavou na povrch rovněž. Vy mezitím můžete přemýšlet se skalním, neustále se zmenšujícím elektorátem, jak a proč unikly nahrávky a který dareba koupil záznamy rozhovoru darebáků dalších...

Nekrmte trolla. Jasně napsal,

Nekrmte trolla. Jasně napsal, že sem nechodí diskutovat k věci, ale jenom opruzovat. Diskutovat s pakem nikam nevede.

Já ho( Bambulína) Jurasi

Já ho( Bambulína) Jurasi také nikdy nebral vážně, správně píšete, že ho uspokojuje provokace a opruzování. Podivná vlastnost. I kdyby se prokázal trestný čin na straně Béma, nikdo nemá zájem jej omlouvat, takové případy se stávají a nikdo nemá kolektivní odpovědnost, vždy jde o privátní záležitost. Také to, co je známo má možné logické vysvětlení. Bém s Janouškem se seznámil před 15 lety při řešení případů drogové závislosti. Janoušek je hodnocen jako velice přátelský, komunitativní, inteligentní, takže vůbec nemusí být unfair, když navázali kamarádské vztahy, když Béma zajímá názor chytrého člověka s přehledem na složité pražské záležitosti, aby si tříbil názory. Všechny podstatné záležitosti na Magistrátu schvaluje Rada a především sbor několika desítek(65?) zastupitelů Nechci mládencům dělat advokáta, ale nastal případ, že by Bém, dokonce bez vědomí Rady či zastuoitelstva přihrál Janouškovi nějaký kšeft s porušením pravidel? Pokud ano, ať jde třeba do lochu. Pokud ne, obyčejné povídání dvou kamarádů o politice, byť jeden je aktivní, špičkový, není přečinem, stejně jako je u toho druhého, který má uspokojení, že radí kapacitě, což dokonce není ani charakter lobbisty, protože nekoná v něčí prospěch za odměnu.

Obávám se, že jste příspěvek

Obávám se, že jste příspěvek Jurase nepochopil...

Dlouhé a hloupé. Jak už jsem

Dlouhé a hloupé. Jak už jsem napsal dříve, hluchota štrejchnutá slepotou. Píší o Bémovi, protože se o něm mluví. O Janouškovi, protože se včera předvedl, jak se předvedl. Nepotřebuji vzpomínat na staré kauzy jako vy, hledat paralely s Grossem, Urbanem apod. Považuji je za hajzly všechny. Proto nevolím a vaše donekonečna opakované, že se někomu něco neprokázalo, považuji za ubohé a účelové. A pokud naši politickou kulturu považujete za standardní a příliš se nelišící od té na Západě, je jakákoliv další diskuze zcela bezpředmětná.

Přál bych Vám takové

Přál bych Vám takové spekulativní obvinění a také praxi, že není potřeba nic prokazovat, koho to má zajímat, vždyť je přece ubohé se pídit po objektivních faktech.. Asi jste na stejné lodi s komunistickými prokurátory. Fantasticky hloupé Bambulo Bambuloviči z Bystrca-Brna.

Tento přispěvatel na víc

Tento přispěvatel na víc nemá. Zatoulaný, sprostý hospodský levičák na Virtually.

A pročpak vašnosto sem choděj

A pročpak vašnosto sem choděj na ty pitomé insinuace ( ó, jak zajímavý vzdělanec), ignorace zhrzených atd.? Pokud se chcete vyhnout těm insinuacím rádoby pravicových idealistů - seniorů, máte možnost přejít na kterýkoliv web od Novinek po Aktuálně. Proč jste si jako pohrobek Rudochů vybral zrovna ten, kde je nejvyšší podíl idealistických(jakých jiných) pravičáků. Zhrzený dogmatiku s pitomými insinuacemi levicového fanatika.

Inu přec proto, abych se

Inu přec proto, abych se bavil, nedovtipný bambulíne. Všimnul jsem si, že od doby zveřejnění nahrávky Béma a Janouška, jste jakýsi nesvůj. Prakticky zde nejste. Samozřejmě, že pár příspěvků vám upřít nelze, ale šlo o podobně-ukřivděné kdákance, viz ten v 10:02.

Hlavu vzhůru Garfe. Třeba se to Kolibříkovi nějak podaří vysvětlit. Stačí získat na svoji stranu premiéra. Ten má Pafku totiž ve velké oblibě...

Jestli se k Vám donesl význam

Jestli se k Vám donesl význam povolání "lobbista" s jeho náplní, pak jistě víte, že jde o činnost zcela běžnou, veřejnou a ceněnou všude na západ od nás a jen tu a možná východněji se tetelí dušičky podezřením, že jde o činnost zločinnou zasluhující si kriminál.. Pořád jsem netušil, koho Mirek Topol pokládá za ony tajemné kmotry řídící ODS a vida, už je to venku. Měl na mysli právě lobbisty, kteří se sice snaží prodávat svůj podíl na ovlivňování politiků, ale s kmotrovstvím na bázi mafie to nemá nic společného a pokud nejsou přerušena závazná pravidla, či přímo zákony, nejedná se o činnost nežádoucí, neřku-li dokonce trestnou.
Je spousta lidí s vlivem na politiky dnešní opozice počínaje u Paroubka a konče třeba s předsedou pražské ČSSD Hulínském a jistě i přátelé z Bechyně mají vliv na Kalouska
Ví to tentokrát dokonce i MFD, která průšvih vidí v samotné existenci odposlechů a nikoliv v obsahu. Asi mládenci co si zamilovali špionážní manýry neřekli poslední slovo a lze očekávat vydatný seriál. Jen aby to semlelo ty, co se opravdu provinili. Jedno je jasné, že sběr kompromateriálů s videi a a audionahrávkami s vyděračským potenciálem nebyl doménou pouze Mrázka či Kroupy, ale že jde o sport masový.

Průšvih s existencí

Průšvih s existencí odposlechů má několik rovin. Nejdůležitější dvě jsou: (1)proč vůbec vznikly, a (2)proč je někdo někomu dal. Je zcela druhořadé, jestli je Bém v něčem namočený nebo není. Daleko zajímavější je, proč ho někdo potřebuje mediálně "vykoupat". Patrně má temnější úmysly než o co jde v obsahu těch odposlechů.

Připadá mi, že u Béma o chápete. Je zajímavé, že u Bárty jste to tak nechápal. Čím to?

Měl by Pavel Bém kvůli aféře

Měl by Pavel Bém kvůli aféře s odposlechy jeho hovorů s lobbistou Janouškem složit poslanecký mandát?

Měl by vysvětlit, jak k tomu došlo, předstoupit před národ a říci, co to všechno znamená. Věřím, že se zachová jako chlap. Že to buď vysvětlí, nebo z toho vyvodí osobní odpovědnost.

Co je horší: Že unikly odposlechy z BIS do Bártovy ABL, nebo jejich obsah?

Pro demokracii je ohrožením obojí. Pokud se odposlechy dají koupit, je to zásadní ohrožení demokratického systému. A pokud města a ministerstva ve skutečnosti řídí lidé, aniž by byli zvoleni, pak je to také obrovské ohrožení demokracie.

/K nalezení na Volny.cz./

Připadám si jako člověk,

Připadám si jako člověk, který zjistil, že manželka mu nasadila pořádné parohy. Pro Béma nenacházím žádnou omluvu. Ano, je to hajzl. Tím spíše, že mi byl tak sympatický i kvůli jeho postoji k Unii... S jídlem roste chuť. Na svých postech mají víc jak slušné příjmy. Řadě z nich je to málo. Hodinky za tisícovku? Kdo by se tím shazoval? Už ty SPZ něco naznačovaly, stejně jako placení pětitisícovkou během kongresu strany, na stoličce v baru. Vidím rudě, další komentáře si nechám, až trochu vychladnu.

Nevím milý zeolite, zda víte

Nevím milý zeolite, zda víte něco víc o pražských lobbistech, ale osobně jsem nezaznamenal nic, proč by Bém měl činit nějaké pokání. Řeči se vedou a voda teče, ale to je ke hmotnému provinění daleko. A přitom tu byly zářné případy porušením pravidel o lobbingu za hranu, jako např. ü tehdejšího místopředsedy ČSSD Urbana. Ten přímo, tuším že i jako zpravodajce protlačil poslaneckou sněmovnou zákon zvýhodňující ČEZ a následně byl odměněn placenou dovolenou jako host na jachtě šéfa ČEZu Romana v Toskánsku. Nakonec to slízl stupidní manipulací Randáka Topolánek, který se tam náhodně setkal s touto partou. A stačilo pak zveřejnit pár titulů spřátelených novin "Propojení politiky s byznysem", či "Komu patří vila, ve které vedl pikle Topolánek" a bylo pro něj vymalováno.

Já bych se tím na Vašem místě

Já bych se tím na Vašem místě netrápil. Už jsem to psal několikrát - považuju za zcela přirozené, že místa, kde se kontrolují peníze a kde je možno mít jednoduché vedlejší příjmy, jsou obsazena především lidmi, kteří se tam snaží dostat hlavně kvůli tomu. Měli bychom je vyšetřovat a následně trestat, ale neměli bychom se kvůli tomu trápit. Je to přirozené, jinak to být nemůže. Takhle to zařídilia příroda - ten (všeho)schopnější se má líp a má lepší šance na přežití. Musíme proti nim bojovat, ale bylo by hloupé, kdybychom mysleli, že je možné vyhrát. Nejsme přece Popelky a uvažujeme realisticky. :-)

Tohle mne docela děsí: "Měli

Tohle mne docela děsí: "Měli bychom je vyšetřovat a následně trestat." Symptomatické prořeknutí se. A co takhle prokázat vinu? Přesně jako vy hovoří většinou absolventi školy jistého Felixe Edmundoviče. Dokážu si vás, a stejně tak i neu.pa, docela dobře představit, jak sedíte v nějakém tom výboru veřejného blaha, dopoledne vyšetřujete a odpoledne trestáte. (A nijak se kvůli tomu netrápíte,) Mimochodem, už jste si, Jurasi, přečetl Orwellovu Farmu zvířat?

Ano, prokázat vinu. Dnes

Ano, prokázat vinu. Dnes poslanec, tehdy primátor Prahy prokazatelně manipuluje s pozicemi ve státní správě, kdy mu je diktuje mafián ( pro Garfa slušný lobbista-prý nějaký Janeček), který ožralý jako prase, srazí úmyslně řidičku a z místa ujede. Tady je exemplárně vidět, za jaké hajzlíky kopete. Dokonce i v okamžiku, kdy nahrávky jasně dokazují, jakým způsobem radnice nakládala se svěřenými finančními prostředky, trváte na jakémsi dokazování jejich viny. Opravdu by vám slušela návštěva u cvokaře a čím dříve, tím pro vaše okolí lépe...

"Prokazatelně manipuluje s

"Prokazatelně manipuluje s pozicemi ve státní správě, "nahrávky jasně dokazují", nevěřte všemu, co vám bulíkují noviny, zpovykaný prostoduchý člověče. Jinak za nikoho nekopu, Pavel Bém mne už dlouho upřímně nezajímá, ale bylo snad v jeho pravomoci primátora "manipulovat s pozicemi ve státní správě", dokáže-li se mu zpronevěra, ať ho zavřou, až zčerná. Stejně tak lubbistu Janáčka nebo Panáčka. Ale především: vyjadřoval jsem se pouze k jazyku pana Jurase a jeho nebezpečně zkratovitým představám. Vy patrně uvažujete ještě zkratovitěji. Mimochodem: jste opravdu nezaměstnaný? Usuzuji tak na základě vaší zvýšené agresivity, jednak tu jste po dlouhé době pečený vařený.

Vše při starém a mé

Vše při starém a mé maličkosti se konstantně daří. Week-end house na Vysočině dostavěn, allroad si na silnicích vrní v neměnném režimu. Přítomnost mé maličkosti má nepoměrně prozaičtější důvod, začínají se dít věci a hlavní představení nás ještě čeká..

A na psychologii a ´detektivní činnost se vykašlete. Opravdu vám to nejde...

Takže nezaměstnaný? Soudím

Takže nezaměstnaný? Soudím dle typických kompenzačních keců.

Poprvé, už osm let to je

Poprvé, už osm let to je OSVČ. Podruhé, jste osel. Navíc umanutý...

Přesněji: Takže bez

Přesněji: Takže bez práce?:-)) Toho osla si strčte za klobouk¨V USA držím už hodně dlouho palce republikánům. A tady se jen občas procvičuji v umění dráždit pitomce. U vás to vždycky zabere.

Ehm, takže povrchní ignorant,

Ehm, takže povrchní ignorant, kterého politika v ČR nudí. Ale to se o vás jome přece ví...
Každopádně kvituji, že i kmet vašeho střihu rád dráždí slovem. Standardní profesionální deformace...

Na to, že, Primabambulíne,

Na to, že, Primabambulíne, střílíte ze zálohy, tak se trefujete hodně do bílého. Tím "tady" jsem měl na mysli Virtually.
Ps. Už se těším na ten pražský Armageddon v pondělní MFD. Asi vás hodně vystrašilo, co si u vás doma dospělí povídali u oběda.

Na to stačilo sledovat "

Na to stačilo sledovat " události, komentáře ", kdy exceloval M. Benda, který ráno Béma ještě bránil, aby jej večer označil za politickou mrtvolu, do které se nekope. Ehm, taky vypovídající. Já dospělé, vy vnuky-to je generační danost...

Tak vám trvalo skoro celý

Tak vám trvalo skoro celý den, než jste našel něco, čím do mě napálit. Sláva, můžete to zkusit ještě teatrálněji. Škoda jen, že je ta vaše konstrukce zase převykonstruovaná a dost tupá - vyšetřovat samozřejmě znamená následně trestat nevinné,že ....

Jak o takovém jelitu mohl Gardnes napsat, že je moudré, to nepochopím :-D

To jelito si nechte na hlavě

To jelito si nechte na hlavě a věřte, že mám celý den na práci nepoměrně lepší věci než hlídání vašich mentálních překlepů. Nic nekonstruuji, nechal jsem stranou třeba vaše neméně příznačné´"my". Nevěřil byste, jak lidi prozrazuje jejich jazyk.
Ps. A ptal jsem se vás na Orwela. Zjevně jste minule vůbec nevěděl, která bije, a tak jste jen oslovsky kopal kolem sebe.:-))

Máte smůlu, trolíku. Já vám

Máte smůlu, trolíku. Já vám terapeuta dělat nebudu, s vašimi komplexy vám nepomůžu.

Já nechápu tu deziluzi. Mě

Já nechápu tu deziluzi. Mě mohou lidé na podobných postech maximálně příjemně překvapit. Su realista a tak je mi jasné, že o posty s dobrým korupčním potenciálem je velký zájem. Kdopak se asi snaží tato místa obsadit? Apriorní nedůvěra je na místě vůči jakémukoliv primátorovi nebo starostovi.

Neodsuzujme Béma předem. Nechal bych na vyšetřovatelích, následně soudu, ať nám řeknou. Žádný pranýř na základě nevěrohodných podvržitelných důkazů. Nicméně Bém na mě nikdy nepůsobil dobře a divil bych se, kdyby byl čistý.

Jurasi, jsem ten poslední,

Jurasi, jsem ten poslední, který by soudil lidi jenom na základě podezření. Uveřejněné odposlechy jsou naprosto věrohodné. Kmenta je dostatečně zkušený, aby nenaletěl nějakému Moravovi. Kmentovi se podařil druhý zásah do černého, první byl Bárta. Bém by měl odstoupit a neměl by kompromitovat ODS. A třeba si to vyřešit občansko právní cestou. Co je horší? Spekuluji, ale domnívám se, že se nejedná jenom o jednoho bývalého primátora...

Bouřka přejde. A zase bude

Bouřka přejde. A zase bude dobře...:-)

Zdravím Jaroslave.

Je to právě naopak, než píšeš. Strana by se okolo horolezce měla pevně semknout v duchu svých nejlepších "klausovských" tradic, podle hesel "jeden za všechny" (Bém za stranu v předchozích letech) "všichni za jednoho" (strana za Béma nyní) a "zatloukat, zatloukat, zatloukat". V opačném případě by ukázala slabost a nevděčnost, což by se jí ve volbách mohlo vymstít. Rovněž očekávám podporu ze strany pana prezidenta.

Na druhé straně je třeba prohlašovat, že se v případě tzv. odposlechů jedná o falza, zhotovená nepřáteli strany. Dále přísně vyšetřit, jak k únikům tzv. odposlechů došlo a potrestat viníky.

Rovněž je nutno zahájit ostrou krycí kampaň proti Paroubkovi, případně B.Sobotkovi, dále proti Kalouskovi a knížeti.

Pokud by někdo doporučoval straně jiný postup, napadnout jej argumentem, že beztak ODS nevolil (Pavku jsem v r. 2006 zaškrtl s tím - vycházeje z vlastních zkušeností - že jako horolezec, bude menší gauner než ostatní, což je možná i pravda :-) ).

Uložit

Uložit