Pábení Českého rozhlasu
Josef Havránek

„ Bude to tentokrát takové pábení“, sliboval v pozvánce na pondělní polední komentáře Radiožurnálu, jejich obligátní moderátor Tomáš Pavlíček...

Vyhražený čas pro publicistiku, byl toho dne věnovaný úmrtí vynikajícího českého režiséra Jiřího Menzela.

Často mám při obědě puštěné rádio, takže o těch radiožurnálových komentářích lecos vím a právě proto mě tolik překvapilo to moderátorovo nadbytečné slovíčko - t e n t o k r á t...

Proč, když tyhle dennodenní rozhlasové komentáře jsou pravidelně plné pábení (politického), zcela bez ohledu, zdali je řeč o Menzelovi, či Hrabalovi?: - )

Zdroj: https://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=756888

___________________________________________________________________________________