Prohlášení Václava Klause a IVK k nepřijatelnému zacházení Evropské unie s Českou republikou


1. Zásadně a zcela rezolutně protestujeme proti rozhodnutí EU zahájit s Českou republikou řízení kvůli tzv. nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snaze trestat nás a přinutit nás k poslušnosti.

2. I těm, kteří to ještě nevěděli, ukázala tímto svým krokem Evropská komise, jaké je postavení České republiky v Evropské unii a jaké s námi její vrcholní představitelé mají úmysly.

3. Odmítáme pokračující bagatelizaci toho, co se právě teď, v úterý 13. června 2017, stalo. Jde o novou, dosud nevídanou věc. Odmítáme záměr povinně dosídlovat území našeho státu cizinci. Odmítáme dopustit přeměnu naší země v multikulturní společnost nepřizpůsobivých komunit, jaké vidíme v současnosti ve Francii či Velké Británii. A to ještě nezmiňujeme s masovou migrací spojený dnes už téměř každodenní terorismus.

4. Odmítáme argument, že musíme „být u toho“, že musíme „být přítomni“ rozhodování, že musíme být v tak zvaném „tvrdém jádru“ Unie. U rozhodovacích procesů v EU sice dnes jsme, ale my nerozhodujeme. Naše přítomnost nemá fakticky žádný význam. Náš hlas je ignorován. Nerozhoduje se podle nás. Rozhoduje se o nás.

5. Nenechme se vydírat hrozbami ukončení evropských dotací. Dotace nepotřebujeme a nechceme je. Odmítáme jak naše platby do Bruselu, tak dotace z Bruselu. Odmítáme zhoubnou, silou prosazovanou politiku EU jako celek.

6. Z toho všeho plyne jediný možný a současně jediný nutný závěr: nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit.

Tomáš Břicháček: Zlostné

Tomáš Břicháček: Zlostné dupnutí Komise na pozadí fiaska migračních kvót

http://institutvk.cz/clanky/934.html

Velmi dobře popsáno:

"Tzv. „relokace“ migrantů je perlou v koruně všech receptů Bruselu na řešení migrační krize. Přerozdělování a kvóty jsou ostatně nejvlastnějším vyjádřením duše evropského levicově-pokrokářského a byrokratického centralismu. Odráží se v nich levicové sociální inženýrství, ambice vše řídit, organizovat a byrokraticky plánovat z osvíceného centra, i pohodlnost spočívající v tupé redistribuci problémů."

........

"S ohledem na zjevné fiasko uprchlických kvót je podrážděnost Komise logická. Sebereflexi, přiznání chyb, natož změnu kurzu by asi čekal málokdo. Trucovitost a silácká gesta naopak nepřekvapí. Nenechme se jimi zastrašit. Proti nucenému přidělování migrantů a multikulturnímu obohacování pod taktovkou Bruselu je třeba bojovat s maximálním nasazením."

Německo zřejmě hodlá

Německo zřejmě hodlá vybudovat silnou střední Evropu, jíž by vládlo. Tento jejich cíl je mnohem starší než 100 let. Dnes existují vhodné mezinárodní podmínky pro jeho uskutečnění. Pod hlavičkou EU Němci pracují pro „velikost“ Německa. Jak se jejich úmysly projevují u nás? ČR je postupně zeslabována. Ekonomicky jsme již přívěskem SRN. Politicky se k tomuto stavu blížíme. Sílí germanofilní a sudetomilní tendence, zvláště pak u KDU, ČSSD, TOP 09 a Zelených. Pan ministr D. Herman otevřeně řekl, že, čistě teoreticky, by si dovedl představit ČR jako zem SRN. Něco podobného již před lety prohlásil i dr. V. Špidla, dnešní šéfporadce premiéra B. Sobotky.

Tuto vizi mají už dlouho. A

Tuto vizi mají už dlouho. A nejen střední Evropa, ale celá EU.

Helmut Kohl: Až vybudujeme evropský dům, pak budoucnost bude patřit Němcům. Za 2 roky bude proces evropské integrace nezvratný (1996).

Jedním z výsledků bude: Německo jako největší a ekonomicky nejsilnější členský stát bude vůdcem Evropy , ať se vám to líbí nebo ne. (Waigel, německý ministr financí)

Můžeme jít zpátky i více než 100 roků.

It was all planned one hundred years ago. In September 1914 at the outbreak of WWI The Kaiser's Chancellor, Theobald von Bethmann Hollweg wrote

“Russia must be thrust back as far as possible from Germany's eastern frontier and her domination over non-Russian vassal peoples broken… We must create a central European economic association through common customs treaties to include France, Belgium, Holland, Denmark, Austria-Hungary, Poland and perhaps Italy, Sweden and Norway… all its members will be formally equal but in practice will be under German leadership……

"Musíme vytvořit centrální ekonomické spojení prostřednictví společných celních smluv, které bude zahrnovat Francii, Belgii, Holandsko, Dánsko, Rakousko-Uhersko, snad i Itálii, Švédsko a Norsko. Vsichni si budou formálně rovni, ale v praxi ro bude pod německým vedením".

Opravdu, nic nového pod sluncem.

Právě výsledky těchto

Právě výsledky těchto staletých plánů mě naplňují optimismem. Historicky, snad není v Evropě žádný národ, který by neměl svoje D.Hermany. Avšak zdá se, že ne všichni tito D.Hermanové skončili na šibenici. ////

Shledávám jistou podobnost mezi "světovládnými" plány skopčáků a žabožroutů. I napadá mě, že by si mohli jít po krku vzájemně ... Za potlesku přihlížejících ostatních národů. ////

Pokud tu je snad někdo, kdo

Pokud tu je snad někdo, kdo pochybuje, že přístup EU k jednání s UK neobsahuje staromódní koloniální manýry, pak tohle snad bude stačit:

Hlavní vyjednavač EU s UK trvá na tom, že Evropský soud (ECJ) bude mít jurisdikci v případech EU migrantů do UK, ale bude mít také právo pokutovat britskou vládu.

Jacob Rees-Mogg: "To je blízké koloniálním smlouvám s Čínou v 19. století".
Absolutně nepřijatelné - a to ještě nedošlo na ten 100 miliardový účet za Brexit nebo právo EU ovlivňovat britské daně, regulace a a řadu jiných opatření patřících jen a jen suverennímu státu (jak to EU nazývá - z důvodu rovnosti příležitostí (level playing field)).

http://www.breitbart.com/london/2017/07/02/eu-court-should-still-be-able...

Někteří tu sní o reformách EU, prosím, přečtěte si jaké dvě reformy se chystají - společné daně a společná EU armáda. Takže budeme o krok blíže ke Spojenám státům evropským. Tak si ty reformy představujete?

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/02/eu-taking-europes-taxation-fo...

Charles Orton-Joines: "Díky Bohu, že odcházíme". .

Ale jsou i vysoce pozitivní

Ale jsou i vysoce pozitivní příklady přístupu k Brexitu.
V Calais se bude o státním svátku jezdit pobritsku - vlevo.

Xavier Bertrand, president of the Hauts-de-France oblasti:

"Mám sen, že Britové přijedou a my jim dovolíme jezdit vlevo - to jim ukáže, jak jsou vítáni."
"Londýn je blíž než Marseille a my máme více obchodu s UK než s jižní Francií".

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/03/british-tourists-could-soon-a...

Považuju to za hloupý nápad.

Považuju to za hloupý nápad. Ostatně jako každou výjimku ze zažitých pravidel, zde navíc jen dočasnou. Možná to bude zajímavý experiment z pohledu bezpečnosti provozu. Jak to zvýší či sníží v daný den nehodovost, o kolik se zvýší či sníží provoz... Já bych do toho teda nejel. Reflexy mám vycvičené na jízdu vpravo a bál bych se ostatních řidičů, že budou zmatení stejně jako bych byl i já.

Taky se mi líp jezdí vlevo

Taky se mi líp jezdí vlevo ... a pravidlo pravé ruky funguje i ve Velké Británii, dokonce všude - na rozdíl od Nás - i na kruhových objezdech.

Až budou aktuální společné

Až budou aktuální společné daně v EU, to už tu tatínku Stane dávno nebudete. A ovlivňování daní ve VB je stejná propagační chiméra, jako tvrzení o dobrém charakteru vyhlášeného lháře Farageho.
Na druhou stranu Vás potěším seznamem vlastizrádců, ve kterém si lze pošimnout, že chybí zástupci jediné autentické pravice v ČR - ODS:

Hlasování v EU 18.5.2017 :

Pro uvalení sankcí na ČR za nepřjímání migrantů
hlasovalo v EU 18.5.2017 těchto 12 vlastizrádců:
1. Telička ................. ANO
2. Ježek .................... ANO
3. Charanzová ........ ANO
4. Dlabajová ............ ANO
5. Zdechovský ........ KDU - ČSL
6. Šojdrová ............... KDU - ČSL
7. Svoboda ............... KDU - ČSL
8. Štetina .................. TOP09
9. Niedermayer ....... TOP09
10. Polčák ................. STAN
11. Poc ...................... ČSSD
12. Poche ................. ČSSD

Zástupci ODSI se v okamžiku

Zástupci ODSI se v okamžiku hlasání vytratili vychcat.

Zato zástupci ANO se statečně

Zato zástupci ANO se statečně pochcali přímo v sále a hlasovali s ostatními soudruhy radostně proti ČR.
Hnus...

Hnus to opravdu je a Babiš

Hnus to opravdu je a Babiš bude mít ve volební kampani co vysvětlovat. Podrazáctví lidovců (tentokrát proti vlastní vládě!) je očekávané, stejně jako škůdcovství Kraďouskovců. Nepochopitelným mi připadá chování oranžgutánů. ////

Ono to je ale jinak. 18.5. se

Ono to je ale jinak.
18.5. se v eU parlamentu hlasovalo k danému problému 2x.

1. "Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování". Tam EU parlament odsouhlasil návrh Komise, že nebude otálet s uplatněním svých pravomocí, pokud členské státy nezvýší počet přemístěných osob. To opravdu lze přeložit jako uvalování sankcí, ale pro tento návrh hlasovali pouze Niedermayer (TOP 09) a Polčák (STAN).

2. hlasování: "Strategie EU pro Sýrii". .
Evropský parlament v usnesení „vyzývá členské státy EU, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků“.

A tomu odpovídá ten výše uvedený seznam. Ale to je o něčem jiném. Takže těch vlastizrádců zas tolik není. Asi se ti místní chtějí schovat za větší skupinu.

Viz votewatch.eu - hlasování z 18.5.2017

OK, díky za uvedení na pravou

OK, díky za uvedení na pravou míru.

Neumím si ani představit tu míru hajzlovství, která v člověku musí být (Niedermayer, Polčák), aby hlasoval s těmi ostatními bruselskými zmetky za uvalení sankcí proti své vlastní zemi za to, že se aspoň na chvilku ústy svých představitelů odmítla chovat jako trapný 100%-ně poslušný protektorát.

jsou to ale paradoxy

jsou to ale paradoxy .......ta největších chlouba zločinné EU, tedy Schengen......tedy tzv. volný pohyb osob, se stal zároveň její smrtící pastí !!! .....Ooooouuuuuu

Být či nebýt? Předvolební

Být či nebýt?
Předvolební preference ČSSD se nelepší a "Nový Volební Lídr Zaorálek" větší procenta nepřidal. Tak by měl přízeň voličů pozvednout nový expert na politický marketing R. Žanony, který se podílel na vítězstvích R. Fica na Slovensku.
Zaorálek si od něho slibuje rychlou změnu dynamiky kampaně.
Voliče zatím ČSSD nemění.
Třeba by na voliče více platilo přivlastnit si Zemana jako vlastního kandidáta blížících se prezidentských voleb. Ale, dle Medianu by teď Zemana porazil Drahoš. Babo raď, koho podporovat.
Zaorálek, Hamáček, milicionář Štěch, o nich už není debata. Středula to vzít nechce.

http://institutvk.cz/clanky/9

http://institutvk.cz/clanky/928.html

Pohřeb Helmutha Kohla bude oslavným rámcem a stvrzením reálného předání Starsbourgu a brusele Německu.

...KRITIZUJÍ, že jsme

...KRITIZUJÍ, že jsme strháváni do područí východu, přestože naše místo je v demokratickém srdci Evropy. "Parlamentem a vládou nekorigovaný prezident vytváří vlastní politiku, ohýbá ústavu k bodu zlomu. S pomocí politických struktur se stal mocnskou loutkou mocenských zájmů Moskvy a Pekingu," jsou přesvědčeni autoři výzvy.
http://zpravy.idnes.cz/nekolik-vet-2017-prohlaseni-0yt-/domaci.aspx?c=A1...

Kroměřížská výzva už je pasé? A co Týdny NEKLIDU? Otevřená divadla k veřejné diskusi nestačí pro obrovský zájem veřejnosti.

MM: Nová výzva „Několik vět

MM:
Nová výzva „Několik vět 2017“ oseká-li se veškerý slovní balast, obsahuje jedinou podstatnou informaci: je zapotřebí snížit kvorum pro vstup do poslanecké sněmovny z 5% na 2%, protože pak už je jakás takás naděje, že se vzájemně se podporující kamarádíčkové konečně dostanou k moci. Jinak jsou bez šance…

Už mají přes 40 signatářů.

Už mají přes 40 signatářů. Nechybí Šiklová. Večer to bude ve hlavních zprávách? Zoufalí lidé dělají zoufalé činy.

Jsem rád, že zrovna tahle

Jsem rád, že zrovna tahle parta zmrdů je zoufalá. Bohužel středně vzdálená budoucnost patří jim. ////

x

x

x

x

x

x

x

x

v Bruselu to nazývají

v Bruselu to nazývají "vzpoura na lodi Visegrád" ......a tvrdí, že posádku je nutné pro výstrahu náležitě potrestat ......cha.
Doufám, že nová vláda, vzniklá z příštích voleb, konečně protlačí referendum o czexitu.
Pak bude konečně jasné, jak na tom naše země s tím vztahem k Západu, skutečně je !!!

Nespěchejte. Kdyby referendum

Nespěchejte. Kdyby referendum o czexitu bylo v dohledné době, dopadlo by v nejlepším případě nerozhodně. A do takovéhle věci nemůže zem jít s nerozhodným postojem obyvatelstva. ////

Dejte bruselským šmejdům čas, ať Čechy ještě víc nasírají. ////

vždyť my se na ten Západ

vždyť my se na ten Západ vůbec nehodíme !!! Jako příklad uvádím jednu příhodu :
česká blondýna zajde v Německu do krámu a chce baterie. Prodavač se tváří nechápavě a protože jí nerozumí, vykulí oči a opáčí : Wie bitte ???
Ježíš, jste normální .....přece nabité .....!!!

Klausova abolice hospodářské

Klausova abolice hospodářské kriminality:

"Prezident odpovídal na otázku, jak číst informaci o velkém finančním daru v řádu milionů, který Institut Václava Klause obdržel. Jde přitom o dar od muže, na něhož se vztahovala amnestie odcházejícího prezidenta Klause. „Já nevím, kdo zase vytáhl tuhle starou kauzu,“ okomentoval kauzu Klaus."

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vaclav-Klaus-hodinu-radil-v...

ZBOUREJTE VEPŘÍN,

ZBOUREJTE VEPŘÍN, protestovali Romové v Letech:

... Protestu se zúčastnil také šéf České pirátské strany Ivan Bartoš a na jih Čech dorazila britská europoslankyně Julie Ward. Bartoš zhruba dvě hodiny po startu akce na místo donesl dvě přepravky s vychlazenou vodou, kterou na rozůáleném poli rozdával. https://www.novinky.cz/domaci/441757-zbourejte-veprin-protestovali-romov...

Tak tohle mě v tom dobrém smyslu dostalo. Měním své "předběžné" rozhodnutí volit REAL. Udělám jenom jednu možnou věc. Piráti v čele s nosičem vody Bartošem mají můj hlas v řijnových volbách. I ty dredy nemají chybu, je to fešák! A odpor proti kriminalizaci marihuany? Piráti jsou strana 21.století. Bunga bunga!

Julie Ward - extrémní britská

Julie Ward - extrémní britská levice, podporoval Jeremy Corbyna a z Guayany importované vzbouřenkyně a rebelky proti Brexitu Giny Miller. Vyniká obrovskou starostí o EU občany v UK, ještě jsem od ní neslyšel ani slovo o občanech UK žijících v EU.

To jen aby si někdo náhodou nemyslel, že z Británie přijel někdo, kdo je při smyslech

VOLEBNÍ PROGRAMY MUZEÁLNÍCH

VOLEBNÍ PROGRAMY MUZEÁLNÍCH STRAN
Mgr. Michal Moroz tajemník / 23. 6. 2017

... Realisté k politice přistupují jinak. Možná i proto o nich Česká televize raději nemluví. Jednoznačně deklarujeme, že své sliby splníme, pokud nás voliči na podzim pošlou do sněmovny. Realisté totiž pouze nekritizují, ale na zásadní problémy máme i jasné řešení. Náš program za ministerská křesla nevyměníme, budeme velmi intenzivně jednat o našich programových prioritách. Mezi ně rozhodně patří zavedení rovné daně 15 % pro zaměstnance, firmy i živnostníky a konec zvýhodňování zahraničních investorů oproti našim domácím podnikatelům. Rovné a stabilní prostředí pro všechny je pro nás prioritou.

http://www.realiste.cz/blog/Volebni_programy_muzealnich_stran

VÁCLAV KLAUS bude v neděli

VÁCLAV KLAUS bude v neděli 25. června od 11:00 hodin hostem pořadu TV Prima Partie.

DOCELA by mě zajímalo, co

DOCELA by mě zajímalo, co píší velvyslanci v Paze ve svých zprávách o prezidentu Václavu Klausovi. Pořád doufám, že politik/státník tohoto formátu se dočká toho, že "globální prediktor" ho pověří řešením některých současných mezinárodních problémů.

Přesto, že se tentokrát bez ironie hlásím k Václavu Klausovi jako k mému guru a kotvě, uvítal bych, kdyby se mýlil v procentech, které dosáhnou Realisté Petra Robejška v říjnových volbách. Uvidíme, co vznikne z toho "hemžení". /S chutí si vyslechnu Interview Daniela Bartka, hned jako se podívám, kdo vystupuje v OVM https://www.youtube.com/watch?v=CoUKdE06-j8

Nevím, jak mi to mohlo utéct, jsem na FB Petra Robejška denně, ale teprve před chvílí jsem se s přestávkami dokoukal na Realistickou debatu v Ostravě /31.5./. Délka je přes 2 hodiny. Doporučuji proto alespoň zhlédnutí odpovědi Petra Robejška na otázku vztahu Realistů vůči Rusku v 1:54 minut. https://www.youtube.com/watch?v=AngTPBCXC4Y
Z diskuse na NP.

Ano Jardo, souhlas. Václav

Ano Jardo, souhlas. Václav Klaus sen. by mohl být facilitátorem při dělení Británie v souvislosti s Brexitem, podle hesla "čím menší celek, tím silnější". Severní Irové, Walesané, Angličané i Skotové by to jistě náležitě ocenili.

To by byla důstojná role celosvětového významu pro tohoto zkušeného politického veterána a "děliče" (vím, že se tak už nějakou dobu nabízí, teď by k tomu mohla být příležitost). Přál bych mu ji z celého srdce, v tom se s Tebou naprosto shodnu.

Vy jste ale trdlo. VK

Vy jste ale trdlo. VK mladší však stran kompozitivní teorie není o moc menší, než vy... Dzp.

Kajane, všude čtu, že tzv.

Kajane, všude čtu, že tzv. universita třetího věku ( to jsou ti 65+) bude otevírat na podzim nové obory .......zkuste jim navrhnout to Hayekalovo SŘLI ??!!
PS ....bude z toho nějaká kačka ....a aj klobásky možná budou ......n-tsssss

Není Hayekovo a není

Není Hayekovo a není navržitelné, nebo%t nejsou učitelé. A pro staré rudochy už vůbec ne. To se bude muset od mateřské školky... Dzp.

VK st. nemá u nás ani jinde

VK st. nemá u nás ani jinde konkurenci v relevantních společenských vědách... Dzp.

Právě skončená diskuze

Právě skončená diskuze předsedů resp. místopředsedu mladých organizačních odnoží hlavních politických stran o EU na ČT 24 ukázala, že i příští politická reprezentace si zachovává soudnost, velmi dobře a správně argumentuje, pouze s kritikou, že vláda a média nedostatečně propagují výhody EU a soustřeďují se na bezvýznamné primitivní výkřiky odpůrců, které jsou krátkozraké či mediálně nafouknuté Zcela správně byla posouzena nesmyslnost úvah o neutralitě, o výjimečném postavení VB při brexitu, i s kritikou chybného přístupu zbyrokratizovaných orgánů EU, které je třeba řešit, ale jsou v podstatě méně důležité k celkové dohodnuté koncepci. I ta migrace a kvóty, když se na nich shodne drtivá většina členských států je třeba respektovat a není na místě vyhrožování evropským soudem, jelikož úspěšnost spolku se 27 národními státy může fungovat když současně se bude sdílet určitá ztráta části národní suverenity.
Velice rozumné přístupy byly zaznamenány u všech zúčastněných zástupců ANO, TOP, ČSSD, Konservativců i (tuším) Lidovců.

"I ta migrace a kvóty, když

"I ta migrace a kvóty, když se na nich shodne DRTIVÁ většina členských států je třeba respektovat..."
Pokud občané ČR s bolševickým drtěním budou souhlasit, dobře jim tak. Škoda, že nemáme premiérem politika jako je Viktor Orbán... Gardnesi, překvapil jste mě, že jste až takový Evropan...

Zvonka to vyzerá, že

Zvonka to vyzerá, že slovo/název "Evropan" pro takto definované názory je docela dobrým synonymem pro označení tvora s měkkým nejenom mozkem; taky tzv. demokrata.

(zmrdy, politiky a vlastizrádce /"jistá ztráta suverenity" a jiné "dobroty" "společenství 27 států"/ tímto slovem nazývat nepřísluší ... to je jiný level - oni totiž vědí)

Váš problém zeo ( a mnocha

Váš problém zeo ( a mnocha ostatních) spočívá v tom, že si neuvědomujete funkci, pravidla pro fungování, závaznost instituce zvanou EU,atd. Musíte si to nastudovat a pak zaujímat stanoviska. Vše je stvrzeno mezinárodními smlouvami, ratifikací všech smluv vč. LS členskými státy. Počínaje hlavním orgánem Radou EU, rozhoduje se prostou většinou, kvalifikovanou většinou z přepočtených hlasů (ČR 12, silná čtyřka 29) s podílem celkem přes 60 %-nejčastější rozhodování) a pak v některých okruzích jednomyslně,tedy s právem veta. Má-li vše fungovat a neskončit fraškou, jako je OSN, nelze postupovat jinak, než se snažit o dohodu,např zařadit otázku migrace mezi jednomyslné hlasování s příp. přenesením k EU soudu
.
http://eunie.euweb.cz/organyeu.htm

Zajímavé je, jak roste kladné hodnocení EU mezi občany členských států v průzkumu 10 států a přitom otázku kvót občané EU většinově přisuzují k rozhodování národních států. Nikdo nehysterizuje a čeká, jak záležitost dopadne.

http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-pew-research-hodnoceni-eu-migranti-pravom...

Ti primitivní političtí burani ( i ti zdejší) co nazývají orgány EU zločinci si patrně neuvědomují, že např. vrcholný orgán - Rada EU je tvořena dosud 28 předsedy vlád, resp. prezidenty států EU, takže přeneseně je EU řízena zločinci. Jen ta jejich imbecilní znalost problémů jim umožňuje ignorovat mezinárodní právo, uzavřené dohody stvrzené ratifikací ve všech členských státech. Ani se nelze divit, že upřednostňují likvidaci EU, resp. výstup ČR z EU a dát se cestou rizik ekonomických, bezpečnostních s nekvalitními politiky do budoucího dobrodružství.
Škoda, že uvedený průzkum nebyl proveden také v ČR, jelikož ony křiklouny je nejvíce slyšet, ale zdaleka jich tolik není. Ikdyž propagace a přemrštěných kritik EU našimi představiteli je neúnosná. Proč EU je jinde hodnocena převážně kladně, dokonce i v Polsku a u Orbana v Maďarsku?

SVĚT PODLE PUTINA 1 - 4, s

SVĚT PODLE PUTINA 1 - 4, s českými titulky.
http://www.mojevideo.sk/video/2a9d7/svet_podle_putina_cz_1_4.html

OLIVER STONE o Rozhovorech s

OLIVER STONE o Rozhovorech s Vladimírem Putinem:

https://www.youtube.com/watch?v=lK4pEhwA1wg

Je pro mě velkým zklamáním, že v USA mají DEEP STATE a NEOCONS takovou moc. Modlím se, aby prezident Trump neřešil útoky "demokratů" na něho VRTĚNÍM PSA: válkou proti Íránu, KLDR anebo kdekoliv po celém světě...

Ve svobodné demokratické zemi

Ve svobodné demokratické zemi s 320 mil.obyvytel se vždy najde ojedinělý extrémista, ktrerý ve svém civilním povolání dosáhne úspěchy, ale politicky to má poněkud popletené a podkuřuje vládě, politickému systému a většinovému názoru společnosti , čímž na sebe sice poutá pozornost, ale jako sám voják v poli je zcela bezvýznamný. Používat jejich extrémismu pro hodnocení politického systému je projevem zoufalství a argumentační nouze těch, kterým se to hodí. Celé rozhovory O.S.s Putinem je trapná servilnost a nahrávání na propagandistické fráze a lži, když jde o monolog a Putin nemá žádného protihráče, který by reagoval na všechny ty fráze a líbivé řečičky. Ty lze lehce vyvrátit holými fakty, jako např. proč úspěšní Rusové opouštějí svoji zemi a nebo proč Rusko nemá žádného demokratického spojence. Vše si zkomplikovali Gruzií, Čečenskem, Krymem, Donbasem, Piodněstřím, atd.To takový Oliver a jemu podobní typu Klause prostě ignorují ty slabé stránky autoritářského systému, který by jim jinak silně vadil, pokud by se nemohli sebrat a po pár dnech se vrátit do své svobodné vlasti a museli by doživotně žít pod Putinem.

GARDNESI, trochu mě mrzí, že

GARDNESI, trochu mě mrzí, že jste se ani slovem nezmínil o mé obavě z "vrtění psem"...

http://www.lidovky.cz/banalit

však také ČT hodlá předat

však také ČT hodlá předat Procházkové Řád zlaté záchodové štětky .....kucky.

Uložit

Uložit