Ruská ekonomika a vítězství Vl. Putina
Martin Slaný

Stanovisko IVK ke dni 21. 3. 2018
Napsat dnes cokoli neutrálního (tj. nikoli a priori negativního) o Rusku, natož o prezidentu Putinovi, znamená, že má člověk velkou šanci na to, aby byl hned označen za agenta Kremlu či jeho komentář za fake news. Nicméně stručně uvedu několik vybraných základních ukazatelů o ruské ekonomice (zdroj dat převážně Světová banka):

- Průměrné tempo růstu reálného HDP od nástupu Vladimíra Putina do prezidentského úřadu v roce 2000 je 4 procenta, což je zhruba stejný průměrný růst, jaký dosáhl středoevropský premiant Slovensko;
- Míra nezaměstnanosti je aktuálně 5 procent a dlouhodobě se udržuje v rozmezí 5 až 7 procent, tedy níže než je dlouhodobý průměr v EU a méně než v 90. letech, kdy míra nezaměstnanosti v Rusku byla přes deset procent;
- Míra inflace se v posledních letech usadila na jednociferných hodnotách, vyjma roku 2015 s inflací 15 procent (k růstu došlo kvůli zdražení dovozu oslabením rublu a částečně působením sankcí), což je v příkrém protikladu zejména s počátkem 90. let, kdy hyperinflace de facto znehodnotila veškeré úspory Rusů z komunistické éry (např. v roce 1992 byla roční inflace 1526 %, o rok později 874 %!);
- Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly (základní ukazatel ekonomické vyspělosti země) se zvýšil od roku 2000 o tři čtvrtiny ze 14 tisíc na více než 24 tisíc dolarů (což odpovídá ekonomické úrovni ČR zhruba před 15 lety). To je více, než se zvýšila životní úroveň u nás (i zde však o vysokých téměř 50 procent) a podstatně více než průměr za celou Evropskou unii (růst o 20 procent), neboli Rusko ekonomicky dohání nejvyspělejší země;
- Počet lidí na hranici chudoby je v Rusku stále relativně vysoký, nicméně od roku 2000 výrazně poklesl z 25 na 14 procent;
- Emise oxidu uhličitého na HDP (v paritě kupní síly) klesly o 60 procent (z 0,76 na 0,46 kg);
- Délka života měřená nadějí dožití při narození, jeden ze základních demografických ukazatelů, je stále výrazně nižší než v Evropě či u nás, přesto i ta se od počátku milénia výrazně zvýšila z 65 na 71 let;
- V Rusku během Putinovy éry vzrostla i ekonomické svoboda. Při vší kritičnosti a omezené vypovídací schopnosti měkkých ukazatelů to dokládá třeba Index ekonomické svobody, který sestavuje kanadský (!) Fraser Institute. V loňském žebříčku bylo Rusko na úrovni Jižní Afriky či Indie. Pozitivní vývoj v Rusku kontrastuje s vyspělým Západem, kde v posledních letech Index ekonomické svobody stagnuje či se dokonce mírně zhoršuje.
 
Ruská ekonomika se potýká s mnoha strukturálními problémy. Tím hlavním je stále velmi vysoká závislost ruského exportu i veřejných rozpočtů (a potažmo celé ekonomiky) na ropě a zemním plynu. Výrazný pokles cen ropy v letech 2014-15 stáhl ruskou ekonomiku do recese, ze které se dostala v loňském roce (a odhady na nadcházející roky počítají s růstem kolem 2-3 procent). Nicméně dlouhodobě se ruské ekonomice v historickém i geografickém kontextu velmi daří. V posledních patnácti letech vzrostla životní úroveň Rusů tak jako nikdy před tím v minulosti. I tento ve skrze pozitivní ekonomický vývoj – mimo jiného – přispěl k tomu, proč má prezident Putin v zemi takovou popularitu a proč jasně vyhrál prezidentské volby.

Tak Virtually zavírá krám?

Tak Virtually zavírá krám? Svým způsobem je to škoda, páč takovou sestavu autenticky pravičáckých voskových figurýn československo-sovětského přátelství, která se tu po těch letech vytvořila, to se jinde asi opravdu nevidí.

Tak sbohem a díky za ryby.

Slaný, víte, že 3 velká

Slaný, víte, že 3 velká negativa jsou mír, svoboda a spravedslnost a HIV pozitivní je smrtelně nemocný ? Nevíte co ? Jinak byste těmito výrazy nešermoval jako blázen.

A netahejte do toho Putina. To Rusové a civilizace. Jako u nás.. Dzp.

jak svět přichází o hackery

jak svět přichází o hackery .....docela si umím představit situaci, kdy "potajmu" odvezený Nikulin, po neúspěšných výsleších, požádá v USA o politický azyl ??!!
PS ...a bude mu nabídnuto velice prestižní místo v CNN, v oddělení dešifrování ruské propagandy a rozkrývání východních fake news .......n-tsssss

Hned bych se stěhoval, čaj

Hned bych se stěhoval, čaj uvařil, pelmeně pojedl, "na garmošku zahráli", poslechl populární zpěvačky, jak "Putin ženu nebije" , když se mu to tak zvedá, Zemanovi asi už moc ne...

máte to pomotaný, jako ten

máte to pomotaný, jako ten Drahoš ......ten o sobě pořád tvrdí, že je víceprezident ??!!
PS .....a to je skoro 3 měsíce po volbách ....n-tsssss

Prezident Zeman řekl přece jasně : ....nikdy nepřipustím český Majdan a dokud budu ve funkci, nedopustím, aby vládla ulice ....(sic).

Zda je autor agent Kremlu, či

Zda je autor agent Kremlu, či jaký je pravý účel onoho článku nevím. Punc objektivity navodil zmínkou, že jde o údaje převážně Světové banky, přičemž ovšem zůstává faktem, že zdroj údajů je převážně ruský.. Ať tak či onak argumentace jasně dokládá zvýšené sympatie k Vladimiru Vladimirovičovi, např. poznámkou porovnávající dnešní stav s dobou kolem roku 1991 a těsně následující,tj. "kdy ještě nebylo Putina na čele". Svým způsobem demagogie, která nepřihlíží, že šlo o dobu zhrouceného Sovětského svazu s veškerým chaosem této radikálně změněné situace, i se snahami o komunistický puč, vč. konce vztahů RVHP a hlavně, jak na potvoru, s rekordně nejnižšími cenami ropy a plynu, na kterých dodnes stojí celá dynamika ekonomického rozvoje. Pohříchu. některé pozitivní údaje, jako např. nezaměstnanost jsou dány snahou Putina o pozici světové velmoci, pro kterou je základním předpokladem zbrojní průmysl a armáda vybavená nejnákladnější technikou i z hlediska početních stavů..
Popularita Putina je ovšem dílem jeho "šikovnosti", kdy rozjel osvědčenou metodu v podobě propagačně výraznému nacionalismu s vytvořením úhlavního nepřítele v tzv. Západu, zejména USA a na ideologickém poli politbyra KSSS nahradil mocí gubernátorů a oligarchů. Tedy opaku marxistickoleninské ideologii a jen překvapuje, že ze setrvačnosti čeští komunisté svůj vzor k následování spatřují stále v Rusku. Toť veliká legrace, patrně pramenící z obdivu k totalitě či alespoň autokracii.

Pan Pávek řekl, po žních.

Pan Pávek řekl, po žních. Tady to bude dřív. Kam se Gardnes, Občasník, Konzerva přestěhují? V podstatě je mi to fuk. Smutno mi po nich nebude. Sbohem a šáteček.

náhodou mně bude Gardnes

náhodou mně bude Gardnes chybět ....protože tak hloupé snad nejsou ani ženské u nás na vesnici ...??!!
Tuhle si jedna stěžovala té druhé : představte si, ten můj chce, abych mu ho kouřila ??
No, a co , povídá ta druhá .....ať si ho pomaže marmeládou, nebo čokoládou a uvidíte, že vám to bude chutnat.
Druhý den se potkají ....tak co jaké to bylo ??
Já nevím, děti byly rychlejší ......

___________________________________________________________________________________