Státní převrat a načasování
Enigma

Rozhodnutí NS uvítají ti, kteří vidí spravedlnost v širším kontextu, na druhé straně toto rozhodnutí odsoudí a pošpiní ti farizejové, kteří sice rádi hovoří a volají po rozhodnutí soudu, ale s výhradou, že musí být po jejich. Česká společnost rozdělená na dva nenávistné tábory má další sousto. Myslím tím tu část, která se těší s pádu vlády a která prožívala slastné chvíle, když 400 hlavé komando provedlo svůj zátah, vedli Nagyovou a ostatní "zločince" v poutech do vazební věznice. Tito nadšenci se s detaily nepárají. Nenáviděná Nečasova vláda padla a ostatní je vedlejší. Soudný člověk nemůže nevidět, jak si Ištvan se Šlachtou ty svoje dny slávy užívají. Nejsou schopni ani zakrýt tu posedlost a zadostiučinění, s jakou se úmyslně dopouštějí přehmatů a zlomyslností. Bombastická zastrašovací akce zásahu byla předzvěstí tohoto státního převratu se všemi důsledky. Zlomit, ponížit vystavit na pranýř ty zločince, kteří nedopustili pád vlády a ty kteří jednali v zájmu Premiera


Doufám, že si už nebudeme hrát na politickou korektnost a půjdeme na kořen věci. Zbabělost a polovičatost se vždycky vrací jako bumerang. Nepodléhejme strategii destrukčního komanda a nehodnoťme pouze jednotlivé kauzy jako jednotlivosti, rozdrobené do nesmyslných detailů. V důsledku toho nesmíme přehlížet do očí bijící fakta. Ivo Ištvan prokázal už jednou svoji ochotu zlikvidovat vládu M. Topolánka přes "úplatkářskou kauzu Čunek."" Ištvan je lstivý patologický recidivista a konspirátor v rouše justiční mafie. U Čunka vydaného senátem tento prokurátor postupoval se všemi triky neoestébáků. Tehdy ještě nechal Čunka  na svobodě. Zdeformovaný audit od firmy Nova, která na objednávku policie předala zavádějící podklady pro stíhání Čunka. Žádní svědkové obhajoby, domluva mezi vyšetřovatelem a svědkyní žalobce.Vykonstruovaná sugestivní podezření a fabulační důkazy s občankou a uložením peněz v opavské bance. Proprali rodinu Čunkových do pátého kolena. Nikdy se Ištvan nenamáhal překvalifikovat důvod trestního stíhání, pro který byl Čunek senátem vydán. Mlžil, sliboval odhalení a nic. Natahoval to. Spis nabobtnal na 4700 stran sena a slámky.  To je to jeho vyzkoušené smíchání různých aspektů do jednoho hrnce, aby vytvářelo sugestivní dojem "špatnosti" obviněného. Dojmy s pojmy. Tyto zdánlivé malé přešlapy provádí Ištvan i v tomto případě. Přitom Hurtu, který měl tehdy úplatek předat za tento čin nikdy nestíhali!! Nebyl místopředseda vlády. Dnes jsou ti "prvoplánoví kmotři " také na svobodě a ve vazbě jsou ti, kteří na ně mají čísla v mobilu. Jako důkaz.! A zase JUDr Novák tehdy zařídil, že kauza byla převedena do Přerova a tam jeho přátelé a epimedia už Čunka rozemleli na padrť. Ta paralela a motivace je evidentní. Rozbití vlády pod pláštíkem spravedlnosti.

Doufám , že někdo prošetří zda měl Ištvan v době brutálního zásahu dostatek informací a důkazů, nebo zda je doufal získat při vyloupení úřadu vlády. Bylo by na místě, aby bylo paní Nagyové a Nečasovi dovoleno zjistit v kanceláři jaké dokumenty si komando odneslo. Nagyová je obviněna jako kuplířka, která měla nabízet úplatek. Není absurdnějšího tvrzení. Stejně jako tvrzení v obžalobě, že" překročila a zneužila pravomoci veřejného činitele úkolováním Vojenské rozvědky". Jednak jako vedoucí sekretariátu žádné pravomoci nemá a tudíž nemohla nic zneužít, druhak požádala soukromně pracovníka Voj,rozvědky, přítele Ondru, aby jí omrkl podezřelé aktivity jejího řidiče a jedné podřízené, kteří s použitím služebního vozidla kroužili na černo kolem paní Nečasové. To "pátrání" mělo být utajeno v šuplíku paní Nagyové a nikdy nemělo spatřit světlo světa. Řidič a podřízená s těmi fotografiemi byli konfrontováni. To až Ištvan propíral prostorem "trestuhodnou činnost Vojenské rozvědky jako útvaru"" Samozřejmě s ohlasem v zahraničí.

A tady je vidět, že tento psychopat je schopen na podporu své právní konstrukce zneužít svého postavení a překrucovat fakta. Jeho posedlost a jasný úmysl poškodit obžalovaného ho neopravňuje, aby dál mohl tuto kauzu "dozorovat" . V této souvislosti je třeba si uvědomit, že Ištvan a Bajger tuto kauzu přímo řídí.

Poslední reakce tohoto bojovníka za návrat socialismu je jeho dramatické sdělení, že bude hledat termíny a místa jednání s odposlechů, ve kterých míní za každou cenu ty "zločinců"  usvědčit. Nevím jestli je tak odborně zakrnělý, ale každopádně tento prokurátor nepochopil, že pokud by k nějaké dohodě na postech v dozorčích radách došlo, tak se to muselo stát v době imunity a zase by na to platila imunita. Ten "čin" by byl dokonán tím slibem. Další schůzky, na kterých určitě Ištvan nebyl na tom nic nemění. Jsem přesvědčen o tom, že od počátku, stejně jako u Čunka nešlo o to, dostat případ před soud. Ištvan čeká, až mu případ odeberou a zase z něho budou všichni dělat obětního Beránka. Snad Benešová nebude vřískat věty o justiční mafii.

také se mi "líbí", jak se

také se mi "líbí", jak se trestní kauzy posuzují, podle počtu popsaných stránek spisu......a pan Enigma toto v článku též připomíná....
Spis na Ratha má také něco přes 4000 stran......že by také seno a slámka??? Uvidíme za měsíc.....
PS ...obávám se, že pokud soudce neuzná odposlechy, tak to tak bude??!!

Přátelé on je tady ještě

Přátelé on je tady ještě jeden důležitý aspekt, který vzbuzuje podezření hraničící s jistotou, že Policie a Ištvan jednali na objednávku. I v naší zemi je pravidlo, že policie jako součást exekutivy má povinnost informovat premiera o všech podezřelých aktivitách, které by mohly mít záporný vliv na chod vlády a úřad presidenta. To se nestalo! Naopak policie a soudy vytvořily ucelenou frontu zájmů a sledovali úřad vlády, premiera, poslance. Byly realizovány odposlechy na nejvyšších místech. A to je přesně způsob, jak by se snažil postupovat i terorista, který by chtěl znemožnit a vydírat vládu a parlament. Je to znak rozložení systému zevnitř. Skulinkou. Mluvíme o právní konstrukci Ištvána, za kterou ho hokynářka Benešová nehodlá kárně trestat. Ale měli bychom mluvit o motivovaném zadání úderné síly síly levice, který v těsné spolupráci pomocných aktérů jako Láska a Randák opakovaně vyrábějí kauzy.

Dejte prosím odkaz. Myslím,

Dejte prosím odkaz. Myslím, že když je v podezření sám premiér, nemělo by se mu to oznamovat. Nejlépe bude, když dáte odkaz na zákon.

pane Jurasi za co měl být

pane Jurasi za co měl být premier podeýzřelý? Pokud se jednalo o reje kolem manželky premiera tak v tom snad nikdo premiera dosud nepodezříval.

Enigmo, čtěte prosím pomalu.

Enigmo, čtěte prosím pomalu. Píšete o pravidle, že když se jedná o závažnou věc, musí vyšetřovatelé informovat premiéra. Co je to za pravidlo? A pamatuje i na situaci, kdy by byl podezřelý právě ten premiér, který má být informován?

Juras si v dětství hrál rád

Juras si v dětství hrál rád na četníky a na zloděje.

Za vším stojí Láska s

Za vším stojí Láska s nenávistí, zhrzený generál přísahající odvetu a někdo to holt musí financovat i s těmi úplatky, protože o peníze vždy jde až v první řadě. Nejlépe pomocí nějaké bohaté nadace. Teď nastala hysterie, že by vynaložené miliony mohly přijít vniveč, pokud cílem nebyla jen destabilizace politických poměrů s pádem výkonné vlády, s panem Čistým na čele.

Můj názor na celou záležitost

Můj názor na celou záležitost je totožný Za důležitý považuji hned ten úvod, kdy česká veřejnost k hodnocení přistupuje z apriorních pozic svého světonázoru a hledá každou skulinku, jak protistranu znevěrohodnit a podpořit zdůvodnění své averze bez ohledu na širší souvislosti a nevyvratitelná fakta. Většinou převedením na nepodstatné okolnosti, jako je tomu třeba v polemizování s výrokem NS. Když to dělají nositelé primitivní nenávisti získanou kdovíkde, typu neu.p, Kocourka, Peteho,ap. vzal to čert, prostě nemají na elementární objektivitu potřebné závity. Horší je ten zcela hloupý přístup ČSSD, která jako součást politického spektra je zrovna tak ohrožena snahou represivních složek nahrazovat demokratický systém zastupitelské republiky a neměla by být vedena krvelačnou snahou, dostat do tepláků politického protivníka na základě účelových konstrukcí, protože ohrožen je systém.

Před státní mocí stojí základní úkol, přijmout takové zákony a pravidla, který by takovému počínání zabránila. Vše se komplikuje tím, že hlídaci psi ve veřejných médiích se na uchvácení moci aktivně podílejí, jak ukazuje neobjektivní způsob komentování na ČT jednostranným výběrem "nezávislých" politologů, či přímou účastí na tajných schůzkách s pučisty ap.
Za zmínku stojí i podivná činnost, resp. nečinnost státní zpravodajské služby BIS, která podléhá vládě a je jí odpovědná, v konečném důsledku pak premiérovi. Jak konala, když řadu měsíců byl premiér soustavně odposloucháván z rozhodnutí jednoho státního zástupce?
Stěžejní otázkou je posouzení, zda odchod exposlanců z PS je korupcí, tedy trestný čin, či nikoliv. Bez ohledu na vše podpůrné, je zcela přehlížen základní fakt, několikrát zdůrazněný Kalouskem." Fuksu a Šnajdra jsem oslovil s nabídkou pracovního místa já, protože bych byl blázen, abych nevyužil takto fundované osobnosti" Fuksa jakožto dřívější člen dozorčí rady Letiště Praha byl přijat jako vrchní ředitel pro zajištění prodeje státního podílu v ČSA. Tečka, která znamená, že ani v náznaku nemohlo jít o uplácení trafikami, ze kterého je obviňována .sekretářka premiéra, resp. premiér, ať už Velké ucho slyšelo cokoliv jiného.

Gardnesi, ty jsi zase

Gardnesi, ty jsi zase potvrdil své volství. Když už kydáš o postoji z hlediska světonázoru, ty omílači frází, měl sis přečíst včerejší a dnešní mé komentáře k této kauze. Z tvé huby se line proud rádobyučených nepodložených pitomostí a to doslova pořád, neřád.
A jinak, líbí se mi tvůj nezvratný důkaz "říkal to Kalousek". To je vrchol deduktivní logiky. Nad tím by prokurátor Urválek pukl závislí.

Kalousek taky říkal něco

Kalousek taky říkal něco jiného - říkal, že jim ta místa nabídl až potom, co se vzdali mandátu. Tedy potom, co by už neměli mít poslaneckou imunitu. Šnajdr s Tluchořem ale dokázali, aby zazněl soudní výrok, který říká, že dohody o trafikách dosáhli ještě jako poslanci a díky poslanecké imunitě nemají být stíháni. Mám pocit, že tady něco nesedí.

Pokud dostali trafiky až po

Pokud dostali trafiky až po složení mandátu, tak už vůbec nemohlo jít o korupci. 6aloba je postavena na tom, že se vzdali mandátu VÝMĚNOU za trafiky a to je Ištvaniova korupce. JZ toho se nedá nic vytlačit. Já si myslím, že Nečas jako premier měl povinnost hájit zájmy státu a zabránit pádu vlády. Následky pádu vládu prožíváme v přímém přenosu.

Ještě jednou: Kalousek říká,

Ještě jednou: Kalousek říká, že se to stalo až po složení mandátu, oni říkají opak.

S čím máte problém, pane

S čím máte problém, pane Juras? Jednou platí, že trafiky dostali jako poslanci a tudíž jsou imunní, podruhé platí, že trafiky dostali až po složení mandátu a tudíž to není korupce. Obojí je čistá pravda, kdo tomu nevěří, není odeesák. ////

Jedno se mi zdá pravděpodobné

Jedno se mi zdá pravděpodobné - kdyby spolu mohli mluvit, rozpor by tam nebyl.

Ale jurasi ten rozpor máte

Ale jurasi ten rozpor máte jenom vy. Ištvan tvrdí, že Nečas slíbil trafiku za to, že nebudou hlasovat proti. Oni si to vyhodnotili tak, že se čestně vzdali poslaneckého mandátu. Kalousek tvrdí, že jim ty funkce nabídl mnohem později. On jediný je mohl nabídnout.

Tak ještě jednou: Nejvyšší

Tak ještě jednou: Nejvyšší soud rozhodl, že k dohodě došlo v době, kdy se na ně ještě vztahovala imunita. Má pravdu Nejvyšší soud anebo Kalousek?

To neni pravda, nejvyssi soud

To neni pravda, nejvyssi soud rozhodl, ze na vzdani se mandatu poslance se coby na jeho projev vztahovala imunita. Kdy mu nasledne Kalousek co nabidl vubec neresil a nic takoveho se ani vzajemne nepopira a nevylucuje..

Chápu, vzdání se mandátu je

Chápu, vzdání se mandátu je podle Vás trestný čin. Kdyby je nechránila imunita, šli by za to bručet, ne? :-DD

Vy už jste četl zdůvodnění, že tak víte o čem rozhodl? Kde je, taky bych ho chtěl přečíst. Spíš zase plácáte nepodložené kraviny. Očekávám, že se budete snažit opáčit ve stejném duchu - já připouštím, že to může být trochu jinak než jak jsem napsal, ale všechny komentáře se týkaly "politické dohody", o které prý rozhodoval NS.

Ne, prekrucovaci a demagogu,

Ne, prekrucovaci a demagogu, samotne vzdani mandatu samozrejme ne.

Vzdani se mandatu ale bylo neoddelitelnou soucasti cele zaloby a celeho udajneho tresteneho cinu korupce (za vzdani mandatu misto nekde).
Nejvyssi soud rozhodl, ze pokud je vzdani se mandatu imunitou chraneny projev poslance, pak ani cela konsrtrukce nemuze obstat. Nejakeho vaseho Kalouska vubec neresil.

Ano, zduvodneni znam.

Kdo z nas placa uvidite sam az si doplnite znalosti. Treba se pak i zastydite za vas zbytecne utocny a demagogicky styl o necim placani..

Třeba stokrát jurasi. Nečas

Třeba stokrát jurasi. Nečas slíbil v době mandátu, Kalousek jmenoval po mandátu. Nečas a Kalousek jsou dvě osoby. Ani Ištvan ty dva nespojuje. Možná to zkusí.

Aha. Takže Nečas jim podle

Aha. Takže Nečas jim podle Vás sliboval něco, co jim nemohl zajistit a co neměl domluveno s Kalouskem, který jediný to mohl poskytnout? To je taky dobrý....

pane Enigmo, počkáme si na

pane Enigmo, počkáme si na vysvětlení Brožové, ve 22,00 hod. u Veselovského!!!
A nechť vás prosím netrápí ten fakt, že Veselovský se opět bude nejméně 3x ptát, ...jestli tomu dobře rozumí...... Naše-vaše ČT prostě lepší komentátory nemá!!!!

PS. ....přesto dostává P. Dvořák odměnu 2,3 mio. za dobrou práci a plnění úkolů ...(sic)

Mě stačil v půl sedmé Takáč v

Mě stačil v půl sedmé Takáč v rozhovoru s Kalouskem. Je to také kus nechápavého vola a skokan do řeči.

Zatím to vypadá jako komedie.

Zatím to vypadá jako komedie. Proč tam je Brožová, když o tom nic neví a nemůže se vměšovat?

Tak s tou Brožovou to byla

Tak s tou Brožovou to byla síla. Rozhodnutí bude na webu, bude anonymizované, ale bezpečně poznáte, které to je :-D To je fakt komedie.
A moderátor náhodou nebyl dneska špatnej.

Pokud Kalouskovy kecy

Pokud Kalouskovy kecy považujete za fakt, pane Gardnes, čeká vás nemilé procitnutí ze sna. ////

Neobjektivní způsob komentování na ČT, to je ještě krotký eufemismus pro skutečnou propagandistickou činnost veřejnokamarádské ČT. Ale ODS si za to může sama. Na Virtually se požadavek zrušit ČT objevuje snad od samého vzniku Virtually, ale ODS se vždy ČT zastávala, a dokonce ve Sněmovně podporovala její svinské financování. Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí. A myslíte, že se ODS do budoucna poučí a podnikne proti ČT nějaké kroky? Hahaha! ////

I kdybyste se postavil na

I kdybyste se postavil na hlavu, na faktu, že o jmenování do funkcí zastupujících stát ve státních či polostátních firmách rozhoduje ministr financí nemůžete zpochybnit nic. Z toho vyplývá, že za kecy to můžete považovat jen Vy a Vám podobně zaměření amatérští diletanti, kde přání je otcem názoru bez jakéhokoliv argumentu.

precizní analýza pane

precizní analýza pane Gardnesi. Tu úvahu o BIS podepisuji.

Tento psychopat je schopen na

Tento psychopat je schopen na podporu své právní konstrukce zneužít svého postavení a překrucovat fakta. -- Tahle formulace se vám, pane enigma, vydařila. Ještě se vám bude hodit, až byste chtěl napsat něco zajímavého o Nečasovi nebo o Kalouskovi. ////

Pane Kocourku, v poslední

Pane Kocourku, v poslední době jste slušný, i já k vám budu slušný. Já jsem se ve svém článku nezabýval kádrováckou prací na Nečase a Kalouska. Rád bych si i do budoucna rozhodoval o čem chci psát a jak to chci psát. A pane Kocourku, tento psychopat zneužil svého postavení a porušil zákon při zatýkání těch poslanců. Poslance chráněné imunitou nelze zatýkat jako zloděje aut. V případě Ratha je všechno v pořádku, jelikož byl přistižen při činu s ukradenými miliony. A to je jádro rozhodnutí NS, které chce bolševik cupovat. Pro zatýkání byla překážka imunity, kterou měl Ištvan odstranit. To by ovšem nemohlo být předvedeno monstrózní, sugestivní divadlo, které mělo jediný účel. Zesměšnit a ponížit zatýkané v očích veřejnosti. a přesně tyto postupy jsou z učebnice StB, pane Kocourku. Ten hlavní úkol Ištvan splnil. Vláda padla a ostatní je nedůležité.

Až něco na té druhé straně

Až něco na té druhé straně pane v. něco naleznete, dokonce racionální jádro, dejte vědět. Mě se to ještě nepoštěstilo. Díky.

V mnoha věcech s vámi

V mnoha věcech s vámi souhlasím, pane enigma. Třeba "vláda padla a ostatní je nedůležité", podepisuji zcela, a nejen to. S tím návrhem jsem samozřejmě žertoval a vy si pište o čem vy sám uznáte za vhodné, což vám mimochodem jde velice dobře. Jsem rád, že vám to z mé strany připadá slušné, děkuji a nápodobně. ////

V případě Dr.Ratha se celkem pochopitelně rozcházíme, při činu nebyl přistižen (je trestným činem chodit s penězi v krabici?), peníze pravděpodobně nebyly ukradené (podle vás komu?). Atd apod., to teď neřešme. ////

Odhaduji, že cca do roka a do dne vám samotnému dojde, že nejen Ištván, ale i vaši oblíbenci dnes veřejně vystupují jako psychopati s pěnou u úst. Pokud v té době toto téma ještě bude zajímavé ... ////

Pane Kocourku, vy posouváte

Pane Kocourku, vy posouváte dva, podle mne, rozdílné případy do stejné roviny. politická jednání mezi politiky jsou věcí samozřejmou, i když na jedné straně existují ústupky a kompenzace.... vše ale na politické úrovni. DrRath jel čistě v rovině ekonomické bez politických vazeb na obou stranách - pouze ve svůj finanční profit na základě jím zastávané politické funkce. Takže není pravda, že je to stejné, není, i kdybyste si to stokrát přál jinak.

přátelé, zase se dostáváme do

přátelé, zase se dostáváme do situace, že jsme vmanévrováni do půtek o povrchních a okrajových detailech. Ve svém článku jsem napsal: "" Bombastická zastrašovací akce zásahu byla předzvěstí tohoto státního převratu se všemi důsledky. Zlomit, ponížit vystavit na pranýř ty zločince, kteří nedopustili pád vlády a ty kteří jednali v zájmu Premiera "" Přesně to je to podstatné. Na jedné straně ti kteří v zájmu udržení vlády jednali ze své pozice a na druhé ta část represivní složky státu - policie a státní zastupitelství, která bourá tu druhou exekutivní část. Shrneme si motivaci rebelů a průběh "zločinu" těch rebelů. Arogantní psychopat Ištvan a bolševici přece nebudou s prokutátorským manýrem brát do úvahy realitu a průběh celé akce. "Rebelové" nechtěli hlasovat pro zvýšení daní. Následovala dlouhá POLITICKÁ jednání za účelem kompromisu. Neúspěšně pro Nečase. Nečas spojil hlasování s vyslovením důvěry vládě. Na sjezdu Fuksa kandidoval na premiera. Byl odmítnut. Sjezd ODS odmítl i názor "rebelů" . Tluchoř následně na tiskové konferenci oznámil, že s navýšením daní nesouhlasí, ale nechce s tímto postojem pohřbít vládu a předat moc komunistům. Proto se vzdává mandátu. Pořád se pohybujeme na půdě politiky. Politická výměna názorů, střet politických postojů. Ištvanova konstrukce je trestný čin. A to bylo to největší zavinění těch rebelů , že nesplnili naděje bolševiků a vláda nepadla. To by bylo řevu jak v Jurském Parku o rozkladu ODS. Takže prostředníček. Bolševikovi to všechno nestačí a chce se, aby takový poslanec šel rovnou pod most, nebo zametat ulice. I to tady bylo. Cokoliv jiného je zločin.

S navýšením daní nesouhlasí,

S navýšením daní nesouhlasí, ale nechce s tímto postojem pohřbít vládu a předat moc komunistům. -- A pročpak nechce předat moc komunistům? Protože ti lumpové by určitě zvýšili daně! ////

O třech rebelech (zejména o Fuksovi) se tady i jinde psalo, jak jsou strašně kvalifikovaní a jak by o ně každá firma stála. Takže jejich političtí odpůrci nechtěli, aby šli "rovnou pod most, nebo zametat ulice" - měli jít využít svoji údajnou kvalifikaci do soukromého sektoru. Že dva z nich museli vzít trafiky ve státních podnicích činí z báchorek o vysoké kvalifikaci lži na oblbování veřejnosti. ////

Asi se shodnu s autorem a většinou vzteklých odeesáků, že činy rebelů ani Nečase a Kalouska NEBYLY trestné. A asi se i v ODS najde mnoho těch, kterým ty činy připadají sice legální, ale hodně svinské. Rozcházím se s odeesáky v názoru na přiměřenost a "zasloužilost" kriminálu za ty svinské činy. Na rozdíl od odeesáků totiž soudím, že české politické scéně prospěje zkušenost, že za ta svinstva, která se běžně páchají, by někdo mohl jít bručet. I když jenom na měsíc ... ////

Na tyto zvrhlé myšlenky

Na tyto zvrhlé myšlenky nebudu reagovat. S vámi je to házení perel na zeď.

Asi jste se nechal příteli

Asi jste se nechal příteli ovlivnit tím Kocourkovým "pane" a slovníkem bez osobních nadávek. Faktem ovšem je, že obsah jeho příspěvků je buď vědomou provokací a nebo nevědomou stupiditou.

Většinou však stupidní

Většinou však stupidní provokací.

pane Gardnesi a jome po

pane Gardnesi a jome po přečtení vaší poznámky se lišácky usmívám a souhlas.

Prosim vas reknete nekdo

Prosim vas reknete nekdo Kocourkovi ktery prave spadl nekde z Marsu,jaky je rozdil mezi stredopravou vladou zvysujici v ekonomicky tezkych dobach jednu dilci dan o 1% (kdyz pred tim snizila a zrovnila jine) a komunisty, on asi nikdy zadnou komunistickou vladu nevidel. A nebo je uplne blbej - na rozdil od tech trech exposlancu.

Nedivte se Kocourkovi.

Nedivte se Kocourkovi. Husákovo "v Globále je všechno levnější" je v něm jako v koze.

Ano, přesně toto mi někdo

Ano, přesně toto mi někdo vysvětlete.
1) Jak se poznají těžké časy? Nezaměstnanost, pokles výkonu ekonomiky, ...
2) O kolik smí svýšit daně vláda, aby to ještě bylo to správné ořechové středopravé, a od které hranice výše už je to odporné levicové?

Pan Konzerva na to přesně kápnul - takovéhle vysvětlení by tu někde na Virtually nebo na webu ODS mělo viset, všichni by si je přečetli a zapamatovali a pak by přesně věděli, kdy je vláda ještě středopravá a kdy už vládnou bolševici. Obávám se, že podle personálního obsazení vlády by se to poznávalo těžko. ////

Od kdy Kalousek přestoupil do

Od kdy Kalousek přestoupil do ODS? Na jedné straně pořád omíláte, že vláda je Kalouskova, zvýšení DPH o hloupé 1 % prosazoval až do ultimát pádu vlády Kalousek a vysvětlovat to má ODS na svém webu?

Jak se poznají těžké časy ?

Jak se poznají těžké časy ? To záleží na výši dluhu, který musíte splácet a zároveň jste neustále nucen k dluhům dalším.

Nekomu, kdo nepozna podle

Nekomu, kdo nepozna podle vlastnich slov rozdil mezi vladou pravicovou a komunistickou, tezko vysvetlovat cokoliv jineho.

Jakou stranu volite jste Verce neodpovedel, ono by asi bylo hned videt, jak legracni a falesna je vase udajna kritika pravicove vlady radobyzprava a vase tepani zvyseni jedne dilci dane o 1%.

Výsledkem tohoto opatření v

Výsledkem tohoto opatření v době recese je, že Kalousek mohl přinést do kasy nějakých sto miliard. V těžkých dobách stagnace. To samozřejmě v kakofonii mantry o špatné vládě zlodějů zcela zaniklo. Dobré zprávy jsou nudné. Zatímco socan s komoušem odhrnuli z cesty koaliční partnery a odhlasovali zákony, které navýšili mandatorní výdaje na 80% a při růstu naší a světové ekonomiky napráskali dluhy.

Že Kalousek mohl přinést do

Že Kalousek mohl přinést do kasy nějakých sto miliard, o které okradl mimo jiné mne, a ze kterých pak byly vypláceny statisícové prémie ministerským konkubínám, to mi nepřipadá nudné. A hlavně mi to nepřipadá jako dobrá zpráva. ////

pane Kocourku nejste

pane Kocourku nejste důsledný. Když už tak po zaplacení virtuálním konkubínám. Jenže tady se jedná o daňový výběr a konkubíny zatím zdaněny nejsou.

Žádným virtuálním. Tento

Žádným virtuálním. Tento koník je pěkně z masa a kostí.

Ministerským konkubínám, a

Ministerským konkubínám, a kterým ?

___________________________________________________________________________________